Navigatsioonitee

Andmebaasid teemade kaupa

 • Ajakirjandus
 • RAPID – pressiteated English (en) français (fr)
 • Üles

 • Arhiivid
 • ARCHISplus – Arhiivid (ajaloolised) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Institutsioonide ajaloolised dokumendid (arhiiv) English (en) français (fr)
 • Üles

 • Audiovisuaalsektor ja meedia
 • Avalikud hanked
 • Bibliograafilised ja dokumendiviited
 • ECLAS – Euroopa Komisjoni raamatukogude kataloog English (en) français (fr)
 • Rahvusvahelised lepingud English (en)
 • Teaduspublikatsioonid, Euroopa Ülikooli Instituut English (en)
 • Üles

 • Keskkond
 • EPER – Euroopa saasteainete heitkoguste register čeština (cs) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) magyar (hu) italiano (it) polski (pl) português (pt)
 • ESIS – olemasolevate kemikaalide andmebaas
 • LIFE – keskkonnaprojektide andmebaas English (en)
 • LIFE – Kolmandad riigid projektide andmebaas English (en)
 • LIFE – loodusprojektide andmebaas English (en)
 • URBAN – linnahalduse ja jätkusuutlikkuse head tavad Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)
 • Üles

 • Kontaktid
 • Maksundus
 • Käibemaksunumbri kontrollimine (VIES) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Maksud Euroopas Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Maksu- ja tollialased veebipõhised andmebaasid Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Üles

 • Õigusloome
 • Piirkonnad ja kohalik areng
 • Euroopa Sotsiaalfondist toetust saanud edukate projektide andmebaas Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • INFOREGIO – regionaalpoliitika (programmide andmebaas) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • JESSICA – Euroopa ühine toetus linnapiirkondade jätkusuutlikele investeeringutele Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Linnaaudit – statistika 357 linna kohta kõikjal Euroopas English (en)
 • Linnade järjestuse andmebaas (linnaaudit) English (en)
 • Linnade võrdlemise andmebaas (linnaaudit) English (en)
 • Struktuurifondidest (ja Ühtekuuluvusfondist) toetust saanud edukate projektide andmebaas Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Ülevaade ELi ja kandidaatriikide linnade kohta (linnaaudit) English (en)
 • Üles

 • Põllumajandus
 • Rahvatervis
 • EDDRA – kogemustevahetus narkootikumide nõudluse vähendamise meetmete valdkonnas English (en)
 • ELDD – Narkootikumidega seotud õigusaktide Euroopa andmebaas English (en)
 • EudraPharm – ravimiteabe andmebaas (EMA)
 • Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) väljaannete andmebaas English (en)
 • Vigastuste andmebaas (IDB) English (en)
 • Üles

 • Sotsiaalvaldkond: tööhõive, tarbijad, haridus, narkootikumid
 • Statistiline liigitamine
 • RAMON (Europa) – statistiline liigitamine Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Üles

 • Teadusuuringud
 • Alternatiivsed meetodid loomkatsetele (DB-ALM) English (en)
 • CORDIS – leidke konkursikutse English (en)
 • CORDIS – leidke teadusprojekt Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl)
 • CORDIS – leidke teadustööpartner Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl)
 • EURAXESS – töövõimalused teadustöötajatele English (en)
 • INCO – rahvusvaheline koostöö teadus- ja arendustegevuses English (en)
 • Susta-Info – teadusuuringute ja parimate tavade ühine elektrooniline andmebaas Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr)
 • Transpordiuuringute keskus (TRKC) English (en)
 • Üles

 • Terminoloogia
 • Toll ja kaubandus
 • Tööstus / Energeetika
 • kemikaalid (õigusaktide andmebaas) - LEGICHIM
 • TRIS (tehniliste eeskirjade infosüsteem) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Üles

 • Transport ja reisimine
 • Välissuhted, arenguabi

Ei leia, mida otsite? Proovige registrit A–YABCDEFGHIJKLMNOPQRSŠZŽTUVWÕÄÖÜXY