Διαδρομή πλοήγησης

Θεματικές βάσεις δεδομένων

 • Eπικοινωνία
 • Έρευνα
 • CORDIS - Αναζήτηση ερευνητικού έργου Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl)
 • CORDIS - Αναζήτηση ερευνητικού εταίρου Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl)
 • CORDIS - Αναζήτηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων English (en)
 • EURAXESS - Δυνατότητες σταδιοδρομίας για ερευνητές English (en)
 • INCO: Διεθνής συνεργασία στην έρευνα και την ανάπτυξη English (en)
 • Susta-Info – κοινή ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα αποτελέσματα ερευνών και τις βέλτιστες πρακτικές Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr)
 • Εναλλακτικές μέθοδοι για τα πειράματα στα ζώα (DB-ALM) English (en)
 • Κέντρο ερευνητικής γνώσης στον τομέα των μεταφορών (TRKC) English (en)
 • Αρχή σελίδας

 • Αρχεία
 • ARCHISplus - Αρχεία (Ιστορικά) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Ιστορικά έγγραφα των θεσμικών οργάνων (θεματοφύλακας) English (en) français (fr)
 • Αρχή σελίδας

 • Βιβλιογραφικές αναφορές / ’Εγγραφα τεκμηρίωσης
 • ECLAS – Κατάλογος Bιβλιοθηκών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής English (en) français (fr)
 • Αποθετήριο πανεπιστημιακών δημοσιεύσεων, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο English (en)
 • Διεθνείς συμφωνίες English (en)
 • Αρχή σελίδας

 • Βιομηχανία / Ενέργεια
 • Γεωργία
 • Δημόσια υγεία
 • EDDRA – Ανταλλαγή πληροφοριών για δράσεις μείωσης της ζήτησης ναρκωτικών English (en)
 • ELDD - Ευρωπαϊκή βάση για τη νομοθεσία σχετικά με τα ναρκωτικά English (en)
 • Βάση δεδομένων Eudrapharm για τα φαρμακευτικά προϊόντα (EMA)
 • Βάση δεδομένων για τις εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) English (en)
 • Βάση δεδομένων για τους τραυματισμούς (IDB) English (en)
 • Αρχή σελίδας

 • Δημόσιες συμβάσεις
 • Εξωτερικές σχέσεις, Αναπτυξιακή βοήθεια
 • Κοινωνικά θέματα: Απασχόληση, Καταναλωτές, Εκπαίδευση, Ναρκωτικά
 • Μεταφορές και ταξίδια
 • Νομικά θέματα
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα επικοινωνίας
 • Ορολογία
 • Περιβάλλον
 • Περιφέρειες και τοπική ανάπτυξη
 • INFOREGIO - Περιφερειακή πολιτική (Βάση δεδομένων για τα προγράμματα) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • JESSICA - Κοινή Ευρωπαϊκή Στήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Βάση δεδομένων για την κατάταξη των πόλεων (Urban Audit) English (en)
 • Βάση δεδομένων για τη σύγκριση των πόλεων (Urban Audit) English (en)
 • Βάση δεδομένων με επιτυχημένα παραδείγματα έργων που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Βάση δεδομένων με επιτυχημένα παραδείγματα έργων που χρηματοδοτούν τα Διαρθρωτικά Ταμεία (και το Ταμείο Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Γενικά χαρακτηριστικά των πόλεων της ΕΕ και των υποψήφιων χωρών (Urban Audit) English (en)
 • Στατιστικές για 357 πόλεις σε όλη την Ευρώπη English (en)
 • Αρχή σελίδας

 • Στατιστικές κατατάξεις
 • Τελωνεία και εμπόριο
 • Τύπος
 • Φορολογία
 • Επικύρωση του αριθμού ΦΠΑ (VIES) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τη φορολογία και τα τελωνεία Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Οι φόροι στην Ευρώπη Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Αρχή σελίδας

Δεν μπορείτε να το βρείτε; Ψάξτε στο αλφαβητικό ευρετήριοΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨCEGIPRSU