Navigacijska pot

Promet


Naša družba je vedno bolj mobilna, zato se prometna politika EU osredotoča na vprašanja, ki zadevajo vse države EU, denimo preobremenjenost cestnega in zračnega prometa, odvisnost od nafte ter izpusti toplogrednih plinov. Prizadevamo si razviti strategijo (in zagotoviti finančna sredstva), s katero bi prometno infrastrukturo v EU dvignili na ustrezno raven, ter poiskati načine za uveljavitev evropskega prometnega sektorja na hitro rastočem svetovnem trgu.

Najpomembnejši izzivi prometnega sektorja EU

Evropska družba je čedalje mobilnejša, zato si Evropska unija prizadeva reševati glavne izzive na področju prometa:

Dva hitra vlaka z logotipom evropske železniške družbe © EU

Nove železniške proge za visoke hitrosti v EU omogočajo evropskim državljanom varen, hiter, udoben in okolju prijazen način prevoza.

 • preobremenjenost cestnega in zračnega prometa nas stane približno 1 % letnega BDP Evropske unije, vendar se bosta v prihodnosti tako tovorni kot potniški promet še povečala
 • odvisnost od nafte – prevozna sredstva so postala energetsko učinkovitejša, vendar 96 % svojih potreb po energiji še vedno pokrivajo z nafto. Nafte bo v prihodnjih desetletjih vedno manj, oskrba z njo pa bo čedalje bolj negotova. Cena nafte naj bi se v primerjavi z letom 2005 do leta 2050 več kot podvojila
 • izpusti toplogrednih plinov – če želimo omejiti dvig temperature zaradi globalnega segrevanja ozračja na 2 stopinji Celzija, mora Evropska unija do leta 2050 emisije v prometu zmanjšati za 60 % (v primerjavi z ravnjo iz leta 1990), skupaj pa za 80–95 %
 • infrastruktura – različna raven razvitosti v državah EU. Večina vzhodnoevropskih držav nima železniških prog za visoke hitrosti, stanje železniških prog za konvencionalne hitrosti pa je pogosto slabo
 • konkurenca – prometni sektor EU se spopada s čedalje večjo konkurenco na hitro razvijajočih se prometnih trgih v drugih delih sveta.

Statistični podatki o prometu:
Povezovanje za konkurenčnost: infografični prikaz English (en)
Promet 2050: 50 dejstev in podatkov

Dosežki EU

V zadnjih 20 letih je EU s svojimi ukrepi pomagala pri naslednjih dosežkih na področju prometa:

 • varnejši zračni, pomorski in cestni promet
 • ustrezen delovni čas za zaposlene v prometu
 • več prevoznih možnosti za potnike in podjetja
 • manj onesnaženja
 • tehnološki napredek za čistejši promet.

20 let dosežkov v prometu (brošura) English

Rezultat večje konkurence v prometnem sektorju EU

Cestni promet – Prevoz s tovornjaki se zdaj lahko opravlja tudi v drugih državah, ne samo v matični državi, in tovornjakom se z mednarodnih voženj ni več treba vračati brez tovora. S tem se krepi konkurenca, izboljšujejo se prevozne in potniške storitve in zmanjšujejo stroški. Zaradi učinkovitejših voženj se zmanjšuje onesnaževanje, enotni tehnični standardi pa izboljšujejo varnost.

Letalski promet – Potovanje z letalom je enostavnejše in cenejše z novimi letalskimi prevozniki, novimi letalskimi progami in povezavami med letališči v Evropi. Z vzpostavitvijo enotnega evropskega neba English se bo ta trend še nadaljeval. Sporazumi o odprtem nebu English (en) letalskim prevoznikom v EU omogočajo, da s katerega koli letališča v EU letijo v katero koli mesto v drugih državah. Sporazum o odprtem nebu smo podpisali z ZDA, državami Zahodnega Balkana, Marokom, Jordanijo, Gruzijo in Moldavijo – podpisali ga bomo tudi z drugimi državami.

Železniški promet – Prevozniki z licenco lahko svoje storitve ponudijo povsod v EU. Železniško omrežje za visoke hitrosti se je v zadnjih letih zelo razširilo, kar potnikom prihrani čas in denar. Pripravljajo se nove izboljšave omrežja.

Prihodnost železniškega prometa v Evropi (videoposnetek)

Pomorski promet – 75 % evropske trgovine z drugimi državami in 40 % tovornega prometa v Evropi poteka po morju, evropske plovne poti pa vsako leto uporablja 400 milijonov potnikov. Z odprtjem pomorskega trga lahko ladijske družbe prosto poslujejo ali se preselijo v druge države.

Pravice potnikov

Interese potnikov v EU varujejo številne pravice potnikov.

Prenesite si aplikacijo o pravicah potnikov (v vašem jeziku) na svoj pametni telefon

Varnost

 • Med letoma 1992 in 2010 se je število smrtnih primerov na evropskih cestah prepolovilo (s 70 000 na 31 000). S politiko prometne varnosti želimo v EU doseči še nadaljnje 50-odstotno zmanjšanje do leta 2020.
 • Letalski prevozniki, za katere velja prepoved letenja v Evropi.
 • Strožji predpisi o pomorski varnosti vsebujejo temeljitejše inšpekcijske preglede ladij, kazni za onesnaženje zaradi hude malomarnosti in pospešeno opuščanje tankerjev z enojnim trupom.
 • EU določa varnostne standarde in financira samo tiste infrastrukturne projekte, ki te standarde izpolnjujejo.
 • Pri krepitvi svetovnih varnostnih standardov sodelujemo z Mednarodno organizacijo civilnega letalstva English in Mednarodno pomorsko organizacijo English.

Pametni in trajnostni promet

Promet v središču Londona © Shutterstock

London je prva prestolnica, ki je uvedla pristojbine za vstop motornih vozil v mestno središče.

EU podpira raziskave in učinkovito uporabo novih in okolju prijaznih tehnologij na področju prometa. Nova evropska zakonodaja bo zmanjšala emisije CO2 iz osebnih vozil, izboljšala učinkovitost goriv in spodbudila uporabo alternativnih goriv.

Infrastruktura in financiranje

Politika vseevropskega prometnega omrežja se glede prometne infrastrukture zavzema za vzpostavitev multimodalnega „osrednjega omrežja“, ki bi povezalo največja evropska mesta ter vzhodne in zahodne dele EU. EU tudi podpira druge cilje glede prometne infrastrukture, denimo socialno kohezijo ter omejitev podnebnih sprememb.

Sredstva za prometno infrastrukturo zagotavlja instrument za povezovanje Evrope English, ki bo v obdobju 2014–2020 s 50 milijardami evrov podprl vzpostavitev učinkovitih, trajnostnih in povezanih evropskih omrežij na področju prometa, energije ter širokopasovnih in digitalnih storitev.

Za vzpostavitev poštenega finančnega okolja po načelih „onesnaževalec plača“ in „uporabnik plača“ potrebujemo poleg javnih sredstev tudi nov pristop k uporabninam za prometno infrastrukturo.

Na vrh

Na vrh


Videoposnetki


Ostanite povezani

Facebook

 • Evropski teden mobilnostiEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?