Prometna politika EU


Prometna politika EU obravnava vprašanja, ki zadevajo vse države EU, denimo preobremenjenost cestnega in zračnega prometa, odvisnost od nafte in izpuste toplogrednih plinov. Zagotavlja tudi finančna sredstva, da bi prometno infrastrukturo v vsej EU dvignili na ustrezno raven, in si prizadeva za uveljavitev evropskega prometnega sektorja na hitro rastočem svetovnem trgu.

Najpomembnejši izzivi prometnega sektorja EU

Evropska družba je čedalje mobilnejša, zato si Evropska unija prizadeva reševati glavne izzive na področju prometa:

Dva hitra vlaka z logotipom evropske železniške družbe © EU

Nove železniške proge za visoke hitrosti v EU omogočajo varen, udoben in okolju prijazen način prevoza.

 • Preobremenjenost cestnega in zračnega prometa nas stane približno 1 % letnega evropskega BDP, vendar se bo obseg tovornega in potniškega prometa še povečal.
 • Odvisnost od nafte – prevozna sredstva so postala energijsko učinkovitejša, vendar 96 % svojih potreb po energiji še vedno pokrivajo z nafto. Nafte bo v prihodnjih desetletjih vedno manj, oskrba z njo pa bo čedalje bolj negotova. Cena nafte naj bi se v primerjavi z letom 2005 do leta 2050 več kot podvojila.
 • Izpusti toplogrednih plinov – če želimo zaradi globalnega segrevanja ozračja omejiti dvig temperature samo za 2 stopinji Celzija, mora Evropska unija do leta 2050 emisije v prometu zmanjšati za 60 % (v primerjavi z ravnjo iz leta 1990).
 • Infrastruktura – različna raven razvitosti v državah EU. Večina vzhodnoevropskih držav nima železniških prog za visoke hitrosti, stanje železniških prog za konvencionalne hitrosti pa je pogosto slabo.
 • Konkurenca – prometni sektor EU se spopada s čedalje večjo konkurenco na hitro razvijajočih se prometnih trgih v drugih regijah.

Statistični podatki o prometu: Pregled stanja na področju prometa English (en)

Infografični prikaz

 • 0 do 10 English (en)
 • Povezovanje za konkurenčnost English (en)
Statistični podatki o prometu v EU: statistični priročnik English

Dosežki EU na področju prometa

Evropska unija je v zadnjih 20 letih s svojimi ukrepi na področju prometa dosegla znaten napredek:

 • varnejši zračni, pomorski in cestni promet,
 • ustrezen delovni čas za zaposlene v prometu,
 • več prevoznih možnosti za potnike in podjetja,
 • manj onesnaženja,
 • tehnološki napredek za čistejši promet.

20 let dosežkov v prometu (brošura) English

Posledice večje konkurence v prometnem sektorju EU

Cestni promet – Prevoz s tovornjaki se zdaj lahko opravlja tudi v drugih državah, ne samo v matični državi, in tovornjakom se z mednarodnih voženj ni več treba vračati brez tovora. S tem se krepi konkurenca, izboljšujejo se prevozne in potniške storitve in zmanjšujejo stroški. Zaradi učinkovitejših voženj se zmanjšuje onesnaževanje, enotni tehnični standardi pa izboljšujejo varnost.

Letalski promet – Potovanje z letalom je enostavnejše in cenejše z novimi letalskimi prevozniki, novimi letalskimi progami in povezavami med številnimi letališči v Evropi. Z vzpostavitvijo enotnega evropskega neba English se bo ta trend še nadaljeval. Sporazumi o odprtem nebu English (en) letalskim prevoznikom v EU omogočajo, da s katerega koli letališča v EU letijo v katero koli mesto v drugi državi. EU ima takšen sporazum z ZDA, Kanado, Izraelom, državami Zahodnega Balkana, Marokom, Jordanijo, Gruzijo in Moldavijo – v pripravi je tudi sklenitev sporazuma z drugimi državami.

Železniški promet – Prevozniki z licenco lahko svoje storitve ponudijo povsod v EU. Železniško omrežje za visoke hitrosti se je v zadnjih letih zelo razširilo, kar potnikom prihrani čas in denar. Pripravljajo se nove izboljšave omrežja.

Pomorski promet – 75 % evropske trgovine z drugimi državami in 40 % tovornega prometa v Evropi poteka po morju, evropske plovne poti pa vsako leto uporablja 400 milijonov potnikov. Z odprtjem pomorskega trga lahko ladijske družbe prosto poslujejo ali se preselijo v druge države. Svet EU in Evropski parlament sta se leta 2014 dogovorila, da bosta spodbujala vzpostavitev osrednjega omrežja črpalnih postaj utekočinjenega zemeljskega plina v najpomembnejših pomorskih pristaniščih (do leta 2025), razvoj vseevropskega omrežja in dobavo električne energije z obale.

Pravice potnikov v EU

Interese potnikov v EU varujejo številne pravice potnikov.

Prenesite aplikacijo o pravicah potnikov (v svojem jeziku) na svoj pametni telefon

Varnost v cestnem, zračnem in pomorskem prometu

 • Med letoma 1992 in 2010 se je število smrtnih primerov na evropskih cestah prepolovilo (s 70 000 na 31 000). Med letoma 2010 in 2013 se je število smrti zmanjšalo še za nadaljnjih 17 odstotkov. EU je tako na dobri poti, da doseže svoj strateški cilj, namreč še nadaljnje 50-odstotno zmanjšanje števila smrtnih žrtev do leta 2020.
 • Za nekatere letalske prevoznike velja prepoved letenja v Evropi.
 • Strožji predpisi o pomorski varnosti vsebujejo temeljitejše inšpekcijske preglede ladij, kazni za onesnaženje zaradi hude malomarnosti in pospešeno opuščanje tankerjev z enojnim trupom.
 • EU določa varnostne standarde in financira samo tiste infrastrukturne projekte, ki te standarde izpolnjujejo.
 • Pri uveljavljanju svetovnih varnostnih standardov sodelujemo z Mednarodno organizacijo civilnega letalstva English in Mednarodno pomorsko organizacijo English.

Pametni in trajnostni promet

Promet v središču Londona © Shutterstock

London je prva prestolnica, ki je uvedla pristojbine za vstop motornih vozil v mestno središče.

EU podpira raziskave in učinkovito uporabo novih in okolju prijaznih tehnologij na področju prometa. Z novimi predpisi DeutschEnglisheesti keelfrançais želi spodbuditi razvoj mreže polnilnih postaj z alternativnimi gorivi po vsej Evropi, za postaje bodo veljali enaki standardi zasnove in uporabe.

Prometna infrastruktura in financiranje

Najpomembnejši cilj politike vseevropskega prometnega omrežja je vzpostavitev omrežja različnih vrst prevoza, ki bi povezalo največja evropska mesta ter vzhodne in zahodne dele EU. EU si prizadeva tudi za odpravo razlik v blaginji in omejitev podnebnih sprememb.

Sredstva za prometno infrastrukturo zagotavlja instrument za povezovanje Evrope English, ki bo v obdobju 2014–2020 s 50 milijardami evrov podprl vzpostavitev učinkovitih, trajnostnih in povezanih evropskih omrežij na področju prometa, energije ter širokopasovnih in digitalnih storitev.

Za vzpostavitev poštenega finančnega okolja po načelih „onesnaževalec plača“ in „uporabnik plača“ potrebujemo poleg javnih sredstev tudi nov pristop k uporabninam za prometno infrastrukturo.

Na vrh

Promet

Rokopis je bil posodobljen november 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhOstanite povezani

Facebook

 • Evropski teden mobilnostiEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?