Transport


Ponieważ nasze społeczeństwa stają się coraz bardziej mobilne, polityka transportowa UE skupia się na konkretnych problemach dotykających wszystkie kraje UE, takich jak zagęszczenie ruchu (na drogach i w powietrzu), zależność od ropy oraz emisja gazów cieplarnianych. UE realizuje odpowiednią strategię (i przyznaje na nią środki finansowe), której celem jest podniesienie jakości infrastruktury transportowej do pewnego stopnia w całej UE oraz znalezienie sposobów, które pomogą europejskiemu sektorowi transportu konkurować na szybko rozwijającym się rynku światowym.

Najważniejsze wyzwania stojące przed europejskim sektorem transportu

Ponieważ nasze społeczeństwa stają się coraz bardziej mobilne, celem polityki UE jest pomoc w rozwiązywaniu głównych problemów, z którymi borykają się nasze systemy transportu:

Dwa pociągi dużej szybkości z logo róznych europejskich linii kolejowych © UE

Nowe połączenia kolei dużych prędkości w UE są dla Europejczyków bezpiecznym, szybkim, wygodnym i ekologicznym środkiem transportu.

 • Zatory komunikacyjne paraliżują zarówno ruch drogowy, jak i lotniczy. Kosztują Europę około 1 proc. rocznego PKB, co więcej, zarówno wielkość transportu towarowego, jak i pasażerskiego wzrośnie w przyszłości.
 • Uzależnienie od ropy naftowej – pomimo zwiększenia efektywności energetycznej w transporcie, pozostaje on w 96 proc. zależny od ropy naftowej. W nadchodzących dziesięcioleciach zaznaczy się coraz silniejszy niedostatek ropy naftowej, pozyskiwanej w coraz większym stopniu w niestabilnych regionach świata. Do 2050 r. ceny ropy wzrosną ponad dwukrotnie w porównaniu do cen z 2005 r.
 • Emisja gazów cieplarnianych – jeśli mamy zapobiec globalnemu ociepleniu klimatu o więcej niż 2ºC, UE musi ograniczyć emisje w sektorze transportu o 60 proc. (oraz o 80-95 proc. w całej gospodarce) do 2050 r. w porównaniu do poziomu z 1990 r.
 • Infrastruktura – nie jest jednakowo rozwinięta we wszystkich krajach UE. Na przykład w większości krajów położonych we wschodniej części UE brakuje linii szybkich kolei, a tradycyjne linie kolejowe są często w złym stanie.
 • Konkurencja – europejski sektor transportowy musi stawić czoła narastającej presji konkurencji na szybko rozwijających się światowych rynkach transportu.

Przegląd danych statystycznych na temat transportu:
Połączyć się, by konkurować: infografika w zakresie transportu English (en)
Transport w roku 2050: 50 faktów i liczb

Dotychczasowe osiągnięcia UE

W ciągu ostatnich 20 lat dzięki unijnej polityce transportu w sektorze tym udało się wiele osiągnąć:

 • bezpieczniejszy ruch lotniczy, morski i drogowy
 • odpowiednie godziny pracy osób zatrudnionych w sektorze transportu
 • większy wybór środków transportu dla podróżnych i biznesmenów
 • mniejsze zanieczyszczenie
 • przejście na bardziej ekologiczne technologie.

20 lat osiągnięć w transporcie (broszura) English

Skutki większej konkurencji w sektorze transportu UE

Transport drogowy – przewoźnicy drogowi mogą prowadzić działalność nie tylko w swoim ojczystym kraju i nie muszą też już wracać z tras międzynarodowych pustym pojazdem. Ta nowa elastyczność wpływa na zwiększenie konkurencji, wzrost jakości usług w transporcie towarowym i pasażerskim, obniżenie kosztów, łatwiejsze podróżowanie oraz zmniejszenie zanieczyszczenia. Na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wpłynęło również przyjęcie wspólnych norm technicznych.

Transport lotniczy – obecnie lata się łatwiej i taniej, powstały nowe linie lotnicze, otwarto więcej połączeń i wprowadzono setki nowych usług w połączeniach między lotniskami Europy. Dzięki unijnej inicjatywie znanej jako jednolita europejska przestrzeń powietrzna English w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia z takimi tendencjami rozwoju. "Dzięki umowom o otwartym niebie English (en) wszystkie linie lotnicze UE mogą latać z dowolnego portu lotniczego w UE do każdego miasta w innych krajach. Umowy o otwartym niebie podpisano również z USA, Bałkanami Zachodnimi, Marokiem, Jordanią, Gruzją i Mołdawią – dalsze czekają na podpisanie.

Transport kolejowy – każde przedsiębiorstwo kolejowe posiadające odpowiednie zezwolenie może oferować swoje usługi w całej UE. Sieci szybkich kolei uległy znacznej rozbudowie w ostatnich latach, umożliwiając pasażerom oszczędzenie czasu i pieniędzy. Przez cały czas wprowadzane są w życie kolejne ulepszenia.

Przyszłość kolei w Europie (film)

Połączenia morskie – 75 proc. wymiany handlowej Europy z pozostałymi krajami i 40 proc. transportu towarów w Europie odbywa się drogą morską. Z europejskich dróg wodnych korzysta rocznie około 400 mln osób. Otwarcie rynku połączeń morskich umożliwiło przedsiębiorstwom żeglugowym swobodne działanie na terenie innych państw.

Prawa pasażerów

Interesów pasażerów w UE bronią prawa pasażerów.

Pobierz prawa pasażerów (po polsku) na swojego smartfona.

Bezpieczeństwo

 • Liczbę wypadków śmiertelnych na europejskich drogach udało się zmniejszyć o połowę między 1992 r. i 2010 r. (z 70 tys. do 31 tys.). Celem unijnej polityki w zakresie bezpieczeństwa drogowego jest dalsze obniżenie tej liczby o połowę do 2020 r.
 • Niebezpieczne linie lotnicze nie mają prawa latać w Europie.
 • Zaostrzone przepisy dotyczące bezpieczeństwa na morzu przewidują wprowadzenie surowszych inspekcji statków, kar za zanieczyszczenie spowodowane poważnym zaniedbaniem oraz szybsze wycofywanie z użytku tankowców jednokadłubowych.
 • UE określa normy bezpieczeństwa i ochrony oraz finansuje jedynie te projekty w zakresie infrastruktury, które są zgodne z tymi normami.
 • UE współpracuje z takimi organizacjami jak Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego English oraz Międzynarodowa Organizacja Morska English, aby popularyzować odpowiednie normy bezpieczeństwa na całym świecie.

Transport inteligentny i ekologiczny

Ruch uliczny w centrum Londynu © Shutterstock

Londyn był pierwszym miastem, które zaczęło pobierać od kierowców opłatę za wjazd do centrum miasta.

Komisja wspiera badania naukowe i skuteczne wdrażanie nowych ekologicznych technologii transportowych. Nowe przepisy UE przyczynią się do obniżenia pułapów emisji dwutlenku węgla pochodzących z samochodów oraz wspomogą ograniczenie zużycia paliwa i stosowanie paliw alternatywnych.

Infrastruktura i finansowanie

Dział infrastruktury w unijnej polityce transeuropejskiej sieci transportowej ma na celu stworzenie multimodalnej „sieci bazowej”, łączącej duże miasta oraz zbliżającej zachodnią i wschodnią część UE. W swoim ogólnym podejściu do infrastruktury transportowej UE pragnie wspierać także inne cele, takie jak spójność społeczna i ograniczenie zmian klimatu.

Rozwój infrastruktury transportowej jest finansowany w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) English, dysponującego budżetem w wysokości 50 mld euro na lata 2014–2020. Środki z niego zostaną przeznaczone na rozwój wysoko wydajnych, ekologicznych i połączonych sieci transeuropejskich w dziedzinie transportu, energii oraz usług szerokopasmowych i cyfrowych.

Potrzebujemy nowego podejścia do opłat transportowych, które w połączeniu z zastosowaniem finansów publicznych przyczynią się do stworzenia sprawiedliwego środowiska finansowego, będącego odzwierciedleniem zasady, zgodnie z którą płaci użytkownik oraz ten, kto powoduje zanieczyszczenia.

Początek strony

Początek strony


Wideo


Bądźmy w kontakcie

Facebook

 • Europejski Tydzień MobilnościEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?