Polityka transportowa UE


Polityka transportowa UE skupia się na konkretnych problemach dotykających wszystkie kraje UE, takich jak zagęszczenie ruchu (na drogach i w powietrzu), zależność od ropy naftowej oraz emisja gazów cieplarnianych. Zapewnia finansowanie na dostosowanie infrastruktury transportowej do takich samych standardów na terenie całej UE. Jej kolejnym celem jest wsparcie europejskiego sektora transportu w konkurowaniu na szybko rozwijającym się rynku światowym.

Najważniejsze wyzwania stojące przed europejskim sektorem transportu

Ponieważ współczesne społeczeństwa stają się coraz bardziej mobilne, celem polityki transportowej UE jest pomoc w rozwiązywaniu głównych problemów, z którymi borykają się systemy transportu:

Dwa pociągi dużej szybkości z logo różnych europejskich linii kolejowych © UE

Nowe połączenia kolejowe dużej szybkości w całej UE – bezpieczne, wygodne i przyjazne dla środowiska

 • zatory komunikacyjne paraliżują zarówno ruch drogowy, jak i lotniczy. Kosztują nas co roku około 1 proc. PKB. Ponadto znaczenie transportu towarowego, jak i pasażerskiego, będzie rosło.
 • uzależnienie od ropy naftowej – pomimo zwiększenia efektywności energetycznej w transporcie, pozostaje on w 96 proc. zależny od ropy naftowej. W nadchodzących dziesięcioleciach zaznaczy się coraz silniejszy niedostatek ropy naftowej, pozyskiwanej w coraz większym stopniu w niestabilnych regionach świata. Szacuje się, że do 2050 r. jej ceny wzrosną ponad dwukrotnie w porównaniu do poziomu cen z roku 2005.
 • emisje gazów cieplarnianych – jeśli mamy zapobiec ociepleniu klimatu o więcej niż 2ºC, UE musi ograniczyć emisje w sektorze transportu o 60 proc. do 2050 r. (w porównaniu z poziomem z 1990 r.).
 • infrastruktura transportowa w UE jest bardzo niejednolita. Dla przykładu, niewiele krajów położonych we wschodniej części UE dysponuje szybkimi liniami kolejowymi. A tradycyjne linie kolejowe są często w bardzo złym stanie.
 • konkurencja – europejski sektor transportu musi stawić czoła narastającej presji konkurencji na szybko rozwijających się światowych rynkach transportu.

Przegląd statystyk transportu – zob.: tabela wyników w sektorze transportu English (en)

Infografika dotycząca transportu:

 • 0 – 10 English (en)
 • połączyć się, by konkurować English (en)
Transport europejski – dane statystyczne English

Osiągnięcia UE w sektorze transportu

Dzięki polityce UE w ciągu ostatnich 20 lat w europejskim sektorze transportu odnotowano znaczny postęp:

 • wzrost bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, morskim i drogowym
 • odpowiednie godziny pracy osób zatrudnionych w sektorze transportu
 • większy wybór środków transportu dla podróżnych i biznesmenów
 • mniejsze zanieczyszczenie
 • przejście na bardziej ekologiczne technologie.

20 lat osiągnięć w transporcie (broszura) English

Skutki większej konkurencji w europejskim sektorze transportu:

Transport drogowy – przewoźnicy drogowi mogą prowadzić działalność nie tylko w swoim ojczystym kraju i nie muszą też już wracać z tras międzynarodowych pustym pojazdem. Ta nowa elastyczność wpływa na zwiększenie konkurencji, wzrost jakości usług w transporcie towarowym i pasażerskim, obniżenie kosztów, łatwiejsze podróżowanie i w efekcie przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia. Na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wpłynęło również przyjęcie wspólnych norm technicznych.

Transport lotniczy – obecnie lata się łatwiej i taniej, powstały nowe linie lotnicze, otwarto więcej połączeń i wprowadzono setki nowych usług w połączeniach między lotniskami Europy. Dzięki unijnej inicjatywie znanej jako jednolita europejska przestrzeń powietrzna English, w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia z takimi tendencjami rozwoju. Dzięki umowom o otwartym niebie English (en) wszystkie linie lotnicze UE mogą latać z dowolnego portu lotniczego w UE do każdego miasta w innych krajach. Umowy o otwartym niebie podpisano również z USA, Kanadą, Izraelem, Bałkanami Zachodnimi, Marokiem, Jordanią, Gruzją i Mołdawią – dalsze czekają na podpisanie.

Transport kolejowy – każde przedsiębiorstwo kolejowe posiadające odpowiednie zezwolenie może oferować swoje usługi w całej UE. Sieci szybkich kolei uległy znacznej rozbudowie w ostatnich latach, umożliwiając pasażerom oszczędzenie czasu i pieniędzy. Przez cały czas wprowadzane są w życie kolejne ulepszenia.

Połączenia morskie – 75 proc. wymiany handlowej Europy z pozostałymi krajami i 40 proc. transportu towarów w Europie odbywa się drogą morską. Z europejskich dróg wodnych korzysta rocznie około 400 mln osób. Otwarcie rynku połączeń morskich umożliwiło przedsiębiorstwom żeglugowym swobodne działanie na terenie innych państw. W 2014 r. Rada i Parlament Europejski postanowiły wypromować do 2025 r. rozwój podstawowej sieci punktów zaopatrywania w gaz ziemny w najważniejszych portach, aby stworzyć sieć transeuropejską , a także rozwój nabrzeżnych instalacji elektrycznych.

Prawa pasażera w UE

Interesy pasażerów w UE są chronione dzięki szerokiemu zbiorowi praw pasażerów.

Pobierz na smartfona aplikację z prawami pasażerów w swoim ojczystym języku.

Bezpieczeństwa drogowe, lotnicze i morskie

 • Liczbę wypadków śmiertelnych na europejskich drogach udało się zmniejszyć o połowę między 1992 r. i 2010 r. (z 70 tys. do 31 tys.). Między 2010 a 2013 r. liczba ta zmniejszyła się o kolejne 17 proc. Oznacza to, że UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia strategicznego celu, polegającego na zmniejszeniu o połowę liczby śmiertelnych wypadków drogowych do 2020 r.
 • Niebezpieczne linie lotnicze nie mają prawa latać w Europie.
 • Zaostrzone przepisy dotyczące bezpieczeństwa na morzu przewidują wprowadzenie surowszych inspekcji statków, kar za zanieczyszczenie spowodowane poważnym zaniedbaniem oraz szybsze wycofywanie z użytku tankowców jednokadłubowych.
 • UE określa normy bezpieczeństwa i ochrony oraz finansuje jedynie te projekty w zakresie infrastruktury, które są zgodne z tymi normami.
 • UE współpracuje z takimi organizacjami jak Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego English oraz Międzynarodowa Organizacja Morska English, aby popularyzować odpowiednie normy bezpieczeństwa na całym świecie.

Transport inteligentny i ekologiczny

Ruch uliczny w centrum Londynu © Shutterstock

Londyn był pierwszym miastem, które zaczęło pobierać od kierowców opłatę za wjazd do centrum miasta.

Komisja wspiera badania naukowe i skuteczne wdrażanie nowych ekologicznych technologii transportowych. Nowe prawodawstwo UE DeutschEnglisheesti keelfrançais umożliwi zwiększenie liczby alternatywnych punktów tankowania w Europie dzięki przyjęciu ujednoliconych norm ich konstrukcji i użytkowania, włącznie z opracowaniem standardowej wtyczki do ładowania pojazdów elektrycznych.

Infrastruktura transportowa i finansowanie

Głównym celem polityki UE w dziedzinie sieci transeuropejskich jest ustanowienie sieci różnych środków transportu łączącej największe miasta oraz zbliżenie zachodnich i wschodnich regionów UE. Inne ważne cele mają pomóc w niwelowaniu różnic w dobrobycie i ograniczeniu zmian klimatu.

Środki finansowe na infrastrukturę transportową pochodzą z instrumentu „Łącząc Europę” English, dysponującego budżetem w wysokości do 50 mld euro na lata 2014–2020. Pomoże to w tworzeniu skutecznej, zrównoważonej i odpowiednio zintegrowanej transeuropejskiej sieci transportu, energii, łączy szerokopasmowych i usług cyfrowych.

Oprócz finansowania ze środków publicznych potrzebujemy nowego podejścia do opłat za transport, aby stworzyć sprawiedliwe środowisko finansowe, realizujące w praktyce zasady „zanieczyszczający płaci” i „użytkownik płaci”.

Początek strony

Transport

Tekst zaktualizowano w listopad 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyBądźmy w kontakcie

Facebook

 • Europejski Tydzień MobilnościEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?