Kruimelpad

Vervoer


Onze samenleving wordt steeds mobieler. Daarom richt het vervoersbeleid van de EU zich op zaken waar alle EU-landen mee te maken hebben, zoals de overbelasting van het wegennet en de vliegroutes, onze afhankelijkheid van olie en de uitstoot van broeikasgassen. Het probeert de vervoersinfrastructuur in heel Europa naar een gelijk niveau te brengen, en zoekt naar manieren om de Europese transportsector te laten concurreren op de zich snel ontwikkelende wereldmarkt.

Uitdagingen voor de EU-transportsector

In onze samenleving blijft de rol van vervoer maar groeien. Daarom probeert de EU haar beleid aan te passen om een oplossing te bieden voor de grote problemen:

Twee hogesnelheidstreinen met de logo's van allerlei Europese spoorwegmaatschappijen © EU

Nieuwe hogesnelheidslijnen door de hele EU zorgen voor veilig, snel, comfortabel en milieuvriendelijk vervoer.

 • De overbelasting van zowel het wegennet als de vliegroutes. Die kost Europa jaarlijks 1% van het bbp, en zowel het vracht- als personenvervoer zullen blijven toenemen.
 • Onze afhankelijkheid van olie. Ons vervoer is energie-efficiënter geworden, maar blijft toch voor 96% van zijn energiebehoeften afhankelijk van olie. Olie wordt de volgende decennia schaarser en zal nog meer dan nu afkomstig zijn uit instabiele regio's. Tegen 2050 is de prijs waarschijnlijk verdubbeld ten opzichte van 2005.
 • Broeikasgassen. De EU moet de uitstoot door de transportsector tegen 2050 met zo'n 60% verlagen ten opzichte van 1990 (en de totale uitstoot met 85-95%) om te voorkomen dat de aarde meer dan 2ºC opwarmt.
 • De infrastructuur is niet overal in de EU even goed ontwikkeld. In de oostelijke EU-landen zijn er bijvoorbeeld geen hogesnelheidstreinen. Bovendien is het conventionele spoorwegnet er vaak slecht aan toe.
 • Concurrentievermogen. De transportsector in de EU wordt geconfronteerd met toenemende concurrentie op de zich snel ontwikkelende mondiale vervoersmarkten.

Benieuwd naar statistieken over de transportsector?
Goede verbindingen: informatieve illustraties over vervoer English (en)
Transport 2050: 50 feiten en cijfers

Wat heeft de EU tot nu toe bereikt?

De afgelopen 20 jaar heeft de Europese transportsector flink wat vooruitgang geboekt:

 • meer veiligheid in de lucht, op zee en op de weg
 • fatsoenlijke werktijden voor werknemers in de transportsector
 • ruimere keuze aan vervoersmogelijkheden voor reizigers en ondernemingen
 • minder vervuiling
 • technologische ontwikkelingen voor schoner vervoer.

Wat is er de afgelopen 20 jaar bereikt? (brochure) English

De gevolgen van meer concurrentie in de EU-transportsector

Wegvervoer: vrachtwagens kunnen nu ook in andere landen vracht laden, zodat zij op internationale ritten niet meer leeg terug hoeven te rijden. Dit stimuleert de concurrentie, verhoogt de kwaliteit van het goederen- en personenvervoer, verlaagt de kosten en zorgt voor minder vervuiling. Ook de veiligheid is verbeterd dankzij algemene technische normen.

Luchtvaart: nieuwe luchtvaartmaatschappijen, meer verbindingen en vluchten tussen luchthavens in heel Europa hebben ervoor gezorgd dat vliegen steeds makkelijker en goedkoper wordt. Dankzij de Single European Sky English zal die trend aanhouden. Dankzij de "open skies" English (en) -overeenkomsten mogen EU-luchtvaartmaatschappijen nu van en naar iedere luchthaven in de EU vliegen. Er zijn ook open skies-overeenkomsten getekend met de VS, de westelijke Balkan, Marokko, Jordanië, Georgië en Moldavië, en dit zullen er nog meer worden.

Spoorwegen: Alle erkende spoorwegondernemingen mogen nu in de hele EU hun diensten aanbieden. Het netwerk van hogesnelheidstreinen is de afgelopen jaren enorm gegroeid, waardoor reizigers tijd en geld hebben bespaard. En er zijn nog meer verbeteringen op komst.

De toekomst van de Europese spoorwegen (video)

Vervoer over zee: 75% van het buitenlands handelsverkeer van de EU en 40% van het goederenvervoer binnen Europa vindt plaats over zee, en ongeveer 400 miljoen mensen reizen elk jaar over de Europese wateren. Scheepvaartmaatschappijen kunnen onbelemmerd in andere landen reizen en werken doordat de markt voor zeevervoer nu opengesteld is.

Passagiersrechten

De passagiersrechten beschermen de belangen van reizigers in de EU.

Download hier de passagiersrechten-app (in je eigen taal) op je smartphone

Veiligheid

 • Het aantal verkeerdoden op de Europese wegen is tussen 1992 en 2010 gehalveerd (van 70.000 tot 31.000). Het Europees verkeersveiligheidbeleid wil dit aantal tegen 2020 met nog eens 50% verminderd hebben.
 • Onveilige luchtvaartmaatschappijen zijn verbannen uit Europa.
 • Er zijn strengere regels die de veiligheid op zee vergroten, onder andere door schepen strenger te inspecteren, vervuiling door ernstige nalatigheid te bestraffen en enkelwandige tankers sneller uit de vaart te nemen.
 • De EU stelt duidelijke eisen aan de veiligheid en investeert alleen in infrastructuur die aan deze eisen beantwoordt.
 • De EU werkt samen met organisaties zoals de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie English en de Internationale Maritieme Organisatie English om veiligheidsnormen in de rest van de wereld te promoten.

Slim en duurzaam vervoer

Verkeer in het centrum van Londen © Shutterstock

Londen was de eerste hoofdstad die automobilisten liet betalen om de binnenstad in te mogen.

De EU steunt onderzoek naar en toepassing van nieuwe groene transporttechnologie. De nieuwe EU-wetgeving verlaagt de CO2-uitstoot door auto's, verhoogt de brandstofefficiëntie en stimuleert het gebruik van alternatieve brandstoffen.

Infrastructuur en financiering

Het TEN-T-beleid van de EU moet leiden tot een multimodaal "kernnetwerk" tussen de grote steden van Europa en tussen de westelijke en de oostelijke EU-landen. Het infrastructuurbeleid probeert ook op andere gebieden een bijdrage te leveren, bijvoorbeeld voor sociale cohesie en tegen klimaatverandering.

Infrastructuur voor transport wordt gefinancierd door de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen English, die voor de periode 2014-2020 een budget van 50 miljard euro heeft. Dit zal geïnvesteerd worden in goed werkende, duurzame en geïntegreerde trans-Europese netwerken voor transport, energie, breedband en digitale diensten.

Naast financiering door de overheid moeten de belastingen op vervoer anders en eerlijker worden verdeeld, waarbij uitgegaan moet worden van de principes "de vervuiler betaalt" en "de gebruiker betaalt".

Naar boven

Naar boven


Video's


Blijf in contact

Facebook

 • Europese MobiliteitsweekEnglish (en)

Naar boven

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?