EU-vervoersbeleid


Het vervoersbeleid van de EU gaat over zaken waar alle EU-landen mee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de overbelasting van het wegennet en de vliegroutes, onze afhankelijkheid van olie en de uitstoot van broeikasgassen. Het voorziet ook in investeringen die de vervoersinfrastructuur in de hele EU op hetzelfde niveau moeten brengen. Daarnaast probeert het de Europese transportsector in staat te stellen te concurreren op de zich snel ontwikkelende wereldmarkt.

Uitdagingen voor de EU-transportsector

Vervoer wordt steeds belangrijker. Met haar beleid probeert de EU een oplossing te bieden voor de problemen die daardoor ontstaan:

Twee hogesnelheidstreinen met de logo's van Europese spoorwegmaatschappijen © EU

Nieuwe hogesnelheidslijnen in de EU – veilig, comfortabel en milieuvriendelijk

 • De overbelasting van het wegennet en de vliegroutes. Files en vertragingen kosten Europa jaarlijks 1% van het bbp. En het einde van de groei van het vracht- en personenvervoer is nog niet in zicht.
 • Onze afhankelijkheid van olie. Ons vervoer is energie-efficiënter geworden, maar blijft toch voor 96% van zijn energiebehoeften afhankelijk van olie. Olie wordt de volgende decennia schaarser en zal nog meer dan nu afkomstig zijn uit instabiele regio's. De olieprijs zal in 2050 waarschijnlijk verdubbeld zijn ten opzichte van het niveau van 2005.
 • De opwarming van de aarde. De EU moet de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector tegen 2050 met zo'n 60% verlagen ten opzichte van 1990 om te voorkomen dat de aarde meer dan 2% opwarmt.
 • Ongelijkmatige infrastructuur. In de oostelijke EU zijn er slechts een handvol hogesnelheidslijnen. Bovendien verkeren de klassieke spoorlijnen vaak in slechte staat.
 • Concurrentievermogen. De vervoerssector in de EU krijgt te maken met steeds meer concurrentie van buiten.

Voor een overzicht van vervoersstatistieken, zie Scorebord vervoer English (en)

Vervoersgrafieken

 • Van 0 tot 10 English (en)
 • Connect to Compete English (en)
Het vervoer in de EU in cijfers: statistisch zakboek English

De belangrijkste resultaten van de EU in de vervoerssector

Dankzij het EU-beleid is er de afgelopen 20 jaar veel vooruitgang geboekt in de sector vervoer:

 • meer veiligheid in de lucht, op zee en op de weg
 • fatsoenlijke werktijden voor werknemers in de transportsector
 • ruimere keuze aan vervoersmogelijkheden voor reizigers en ondernemingen
 • minder vervuiling
 • technologische ontwikkelingen voor schoner vervoer

Wat is er de afgelopen 20 jaar bereikt? (brochure) English

Meer concurrentie in de EU-transportsector: Gevolgen

Wegvervoer: vrachtwagens mogen nu ook buiten hun eigen land vracht laden, zodat zij op internationale ritten niet meer leeg terug hoeven te rijden. Dit stimuleert de concurrentie, verhoogt de kwaliteit van het goederen- en personenvervoer, verlaagt de kosten en zorgt voor minder vervuiling. Dankzij uniforme technische normen is de veiligheid verbeterd.

Luchtvaart: nieuwe luchtvaartmaatschappijen, meer verbindingen en vluchten tussen luchthavens in heel Europa hebben ervoor gezorgd dat vliegen steeds makkelijker en goedkoper wordt. Dankzij de Single European Sky English zal die trend aanhouden. De "open skies" English (en) -overeenkomsten zorgen ervoor dat EU-luchtvaartmaatschappijen nu van en naar iedere luchthaven in de EU mogen vliegen. Met de VS, de westelijke Balkan, Marokko, Jordanië, Georgië en Moldavië zijn soortgelijke overeenkomsten gesloten, en andere landen zullen volgen.

Spoorwegen: Alle erkende spoorwegondernemingen mogen nu in de hele EU hun diensten aanbieden. Het netwerk van hogesnelheidstreinen is de afgelopen jaren snel gegroeid, waardoor reizigers tijd en geld hebben bespaard. En er zijn nog meer verbeteringen op komst.

Vervoer over zee: 75% van het buitenlands handelsverkeer van de EU en 40% van het goederenvervoer binnen Europa vindt plaats over zee, en ongeveer 400 miljoen mensen reizen elk jaar over de Europese wateren. Scheepvaartmaatschappijen kunnen onbelemmerd in andere landen reizen en werken doordat de markt voor zeevervoer nu opengesteld is. In 2014 hebben de Raad en het Europees Parlement besloten om de aanleg te promoten van een basisnetwerk van LNG-tankstations op de belangrijkste scheepvaartknooppunten van het trans-Europees vervoersnet, evenals een walstroomnet.

EU-passagiersrechten

Om de belangen van de reiziger in de EU te beschermen, heeft die een aantal rechten gekregen.

Heeft u een smartphone, dan kunt u de gratis app downloaden die u alles in uw eigen taal uitlegt.

Veiligheid op de weg, in de lucht en op zee

 • Het aantal verkeersdoden op de Europese wegen is tussen 1992 en 2010 gehalveerd (van 70 000 tot 31 000). Tussen 2010 en 2013 is het cijfer met nog eens 17% gedaald. Dit betekent dat de EU op koers ligt om haar nieuwe doelstelling – nogmaals een halvering van het aantal verkeersdoden vóór 2020 – te halen.
 • Onveilige luchtvaartmaatschappijen worden uit het Europese geweerd.
 • Er zijn ook strengere regels ingevoerd om de veiligheid op zee te vergroten, onder andere door schepen strenger te inspecteren, vervuiling door ernstige nalatigheid te bestraffen en enkelwandige tankers sneller uit de vaart te nemen.
 • De EU stelt duidelijke eisen aan de veiligheid en investeert alleen in infrastructuur die aan deze eisen beantwoordt.
 • De EU werkt samen met organisaties zoals de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie English en de Internationale Maritieme Organisatie English om veiligheidsnormen in de rest van de wereld te promoten.

Slim en duurzaam vervoer

Verkeer in het centrum van Londen © Shutterstock

Londen was de eerste hoofdstad die automobilisten liet betalen om de binnenstad in te mogen.

De EU steunt onderzoek naar en toepassing van nieuwe groene transporttechnologie. Nieuwe EU-wetgeving DeutschEnglisheesti keelfrançais moet leiden tot een groter aantal alternatieve pompstations in Europa: er komen uniforme ontwerp- en gebruikseisen, evenals een gestandaardiseerde laadstekker voor elektrische auto's.

Vervoersinfrastructuur en financiering

Het EU-beleid voor trans-Europese netwerken is gericht op de totstandbrenging van een netwerk van verschillende vervoersmiddelen tussen grote Europese steden, onder meer om Oost- en West-Europa dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast moet het helpen de welvaart beter te verdelen en klimaatverandering te beperken.

De vervoersinfrastructuur wordt gefinancierd door de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen English. Het budget voor de periode 2014-2020 bedraagt 50 miljard euro. Dit geld wordt gebruikt om efficiënte, duurzame en goed geïntegreerde trans-Europese netwerken voor vervoer, energie, breedband en digitale diensten aan te leggen.

Daarnaast moet er een nieuwe benadering komen om op een eerlijke manier de kosten van vervoer te dekken. Die moet zijn op de de beginselen van "de vervuiler betaalt" en "de gebruiker betaalt".

Naar boven

Vervoer

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenBlijf in contact

Facebook

 • Europese MobiliteitsweekEnglish (en)

Naar boven

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?