ES transporta politika


ES transporta politika risina jautājumus, kuri skar visas ES valstis, — autoceļu un gaisa satiksmes sastrēgumi, atkarība no naftas un siltumnīcefekta gāzu emisijas. ES nodrošina finansējumu, lai panāktu, ka visā Eiropas Savienībā transporta infrastruktūra atbilstu vienādam standartam. Tā cenšas arī gādāt, lai ES transporta nozare varētu konkurēt pasaules tirgū, kas strauji attīstās.

ES transporta nozares lielākās problēmas

Tā kā mūsu sabiedrība arvien vairāk ceļo, ES mēģina palīdzēt atrisināt lielās problēmas, ar kurām saskaras dalībvalstu transporta sistēmas.

Divi ātrvilcieni, uz kuriem redzami dažādu Eiropas dzelzceļa uzņēmumu logotipi © ES

Jauna ātrgaitas dzelzceļa maršruti visā ES — droši, ērti un videi draudzīgi.

 • Sastrēgumi ir gan uz autoceļiem, gan gaisa satiksmē. Tie Eiropai izmaksā aptuveni 1 % no gada IKP. Turklāt gan kravu, gan pasažieru pārvadājumu skaits, visticamāk, pieaugs.
 • Atkarība no naftas resursiem. Kaut arī transports ir kļuvis energoefektīvāks, tomēr vēl aizvien 96 % no Eiropai nepieciešamās enerģijas iegūst no naftas. Nākamajās desmitgadēs naftas resursi pamazām izsīks, turklāt naftu aizvien vairāk iegūs politiski nestabilos pasaules reģionos. Paredzams, ka līdz 2050. gadam vairāk nekā divkāršosies 2005. gada naftas cenu līmenis.
 • Siltumnīcefekta gāzu emisija. Līdz 2050. gadam ES jāsamazina transporta nozares emisijas par 60 % salīdzinājumā ar 1990. gadu. Tas noteikti jāizdara, ja vēlamies, lai globālā temperatūra nepalielinātos vairāk kā par 2 ºC.
 • Eiropas Savienībā ir neviendabīga infrastruktūra. Piemēram, tikai dažās ES austrumu valstīs ir piemērotas ātrgaitas dzelzceļa līnijas. Turklāt tradicionālās dzelzceļa līnijas bieži vien ir sliktā stāvoklī.
 • Konkurence. ES transporta nozare saskaras ar aizvien sīvāku konkurenci, ko rada citu reģionu strauji augošie transporta tirgi.

Transporta statistikas pārskats ir atrodams transporta nozares rādītāju apkopojumā. English (en)

Transporta infografikas:

 • 0 līdz 10 English (en)
 • savienojumi konkurētspējas uzlabošanai English (en)
ES transports skaitļos: statistikas grāmatiņa English

ES panākumi transporta nozarē

Pateicoties ES politikai, pēdējos 20 gados Eiropas transporta nozare ir ievērojami attīstījusies:

 • drošāka gaisa, jūras un autosatiksme,
 • pienācīgs darba laiks tiem, kas strādā transporta nozarē,
 • lielāka transporta veidu izvēle tūristiem un darījumu ceļotājiem,
 • mazāks piesārņojums,
 • tehnoloģiskais progress ceļā uz nepiesārņojošāku transportu.

Divdesmit panākumiem bagāti gadi transporta nozarē (brošūra) English

Sīvāka konkurence ES transporta nozarē devusi rezultātus

Autotransports. Tagad pārvadājumus ar kravas automobiļiem var veikt citās valstīs, un no starpvalstu reisiem savā valstī vairs nav jāatgriežas bez kravas. Šī brīvība veicina konkurenci, uzlabo gan kravu, gan pasažieru pakalpojumu kvalitāti, samazina izmaksas un uzlabo pārvadājumu efektivitāti, tādējādi mazinot piesārņojumu. Vienoti tehniskie standarti ir uzlabojuši arī drošuma līmeni.

Aviotransports. Lidot kļūst aizvien ērtāk un lētāk, jo parādās jaunas aviosabiedrības, vairāk maršrutu un simtiem pakalpojumu, kas savieno neskaitāmas lidostas visā Eiropā. Šīs tendences turpmāku attīstību sekmēs ES vienotās gaisa telpas English izveide. “Atvērto debesu” English (en) nolīgumi ļauj ikvienai ES aviosabiedrībai piedāvāt lidojumus no jebkuras ES lidostas uz jebkuru citas valsts pilsētu. Šie nolīgumi ir noslēgti arī ar ASV, Kanādu, Izraēlu, Rietumbalkāniem, Maroku, Jordāniju, Gruziju un Moldovu, un būs arī citi.

Dzelzceļa transports. Tagad ikviens licencēts dzelzceļa uzņēmums var savus pakalpojumus piedāvāt jebkur ES. Pēdējos gados ir strauji paplašinājies ātrgaitas dzelzceļu tīkls, ietaupot pasažieru laiku un naudu. Sekos arī citi uzlabojumi.

Jūras transports. 75 % Eiropas tirdzniecības ar citām valstīm un 40 % no kopējās kravas Eiropā pārvadā pa jūru, un katru gadu aptuveni 400 miljoni pasažieru izmanto Eiropas ūdensceļus. Līdz ar jūras transporta tirgus atvēršanu kuģniecības uzņēmumi var brīvi darboties arī citās valstīs, nevis tikai savā izcelsmes valstī. 2014. gadā Padome un Eiropas Parlaments vienojās līdz 2025. gadam sekmēt sašķidrinātās dabas gāzes uzpildes vietu pamata tīkla izveidi lielākajās jūras ostās, kuras veido Eiropas komunikāciju tīklu , kā arī krasta elektroenerģijas pieslēgumus.

ES pasažieru tiesības

ES ceļotāju intereses tiek aizstāvētas ar plašām pasažieru tiesībām.

Lejupielādējiet savā viedtālrunī aplikāciju par pasažieru tiesībām jūsu dzimtajā valodā

Gaisa, jūras un autotransporta drošība

 • No 1992. līdz 2010. gadam uz pusi ir samazinājies bojāgājušo skaits uz Eiropas ceļiem (no 70 000 tas samazinājies līdz 31 000). Laikā no 2010. līdz 2013. gadam šis skaitlis samazinājās vēl par 17 %. Tas nozīmē, ka ES ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu stratēģisko mērķi — līdz 2020. gadam vēl uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaitu.
 • Eiropā ir aizliegts darboties nedrošajām aviosabiedrībām.
 • Stingrāki kuģošanas drošības noteikumi paredz arī kuģu stingrāku inspicēšanu, sodu par rupjas nolaidības rezultātā radītu piesārņojumu un vienapvalka tankkuģu ātrāku izņemšanu no ekspluatācijas.
 • ES nosaka drošības un drošuma standartus un finansē vienīgi tiem atbilstošus jaunos infrastruktūras projektus.
 • ES sadarbojas ar tādām organizācijām kā Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija English un Starptautiskā Jūrniecības organizācija English, lai veicinātu drošības un drošuma standartus citur pasaulē.

Gudrs, ilgtspējīgs transports

Satiksme Londonas centrā © Shutterstock

Londona — pirmā galvaspilsēta, kurā noteica maksu par iebraukšanu pilsētas centrā.

Komisija atbalsta jaunu ekoloģisko transporta tehnoloģiju pētniecību un aktīvu izmantošanu. Pateicoties jauniem ES tiesību aktiem DeutschEnglisheesti keelfrançais, Eiropā palielināsies alternatīvās degvielas staciju skaits, jo būs vienādi to konstrukcijas un izmantošanas standarti, piemēram, elektromobiļu uzlādei tiks izmantota standarta kontaktdakša.

Transporta infrastruktūra un finansējums

ES komunikāciju tīklu politikas svarīgs mērķis ir izveidot dažādu transporta veidu tīklu, tādējādi savienojot lielās pilsētas un satuvinot ES rietumu un austrumu reģionus. Svarīgi ir arī palīdzēt izlīdzināt labklājības līmeņa atšķirības un iegrožot klimata pārmaiņas.

Transporta infrastruktūru finansē Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments English, kura budžets sasniedz 50 miljardus eiro 2014.–2020. gada periodam. Tas palīdzēs izveidot efektīvus, ilgtspējīgus un pienācīgi integrētus Eiropas komunikāciju tīklus transporta, enerģētikas, platjoslas interneta un digitālajiem pakalpojumiem.

Papildus publiskajam finansējumam ir vajadzīga arī jauna pieeja transporta tarifiem, lai līdzsvarotu finanšu vidi, kas atspoguļo principus, ka maksā piesārņotājs un maksā lietotājs.

Uz augšu

Transports

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembris.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuEsiet informēti

Facebook

 • Eiropas mobilitātes nedēļaEnglish (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?