Naršymo kelias

Transportas


Žmonės keliauja vis daugiau, todėl ES transporto politikoje daugiausia dėmesio skiriama konkrečioms problemoms, kylančioms visoms ES šalims, pvz., (kelių ir oro) transporto spūsčių, priklausomybės nuo naftos, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo. Vykdoma strategija, pagal kurią siekiama, kad visoje ES transporto infrastuktūra atitiktų tam tikrus standartus (ir tam skiriama lėšų), taip pat stengiamasi rasti būdų, kaip Europos transporto sektoriui padėti konkuruoti sparčiai besivystančioje pasaulinėje rinkoje.

Pagrindiniai ES transporto sektoriaus uždaviniai

Žmonėms vis daugiau keliaujant, ES politika stengiamasi padėti įveikti pagrindinius mūsų transporto sistemų sunkumus.

Du greitieji traukiniai, pažymėti įvairių Europos geležinkelio bendrovių logotipais © ES

Nauji greitieji traukiniai – saugi, greita, patogi ir ekologiška transporto priemonė.

 • Kelių ir oro transporto spūstys. Tai Europai kainuoja apie 1 % metinio BVP, o krovinių ir keleivių vežimo apimtis ateityje dar didės.
 • Priklausomybė nuo naftos. Nors energijos vartojimo efektyvumas padidėjo, bet 96 % transporto energijos poreikių patenkinti vis dar reikia naftos. Per ateinančius dešimtmečius naftos ištekliai seks, ir vis daugiau naftos bus gaunama iš nestabilių pasaulio vietovių. Numatoma, kad iki 2050 m. nafta pabrangs daugiau nei dvigubai, palyginti su 2005 m. kainomis.
 • Išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Iki 2050 m. reikia pasiekti, kad ES transporto sektoriuje būtų išmetama 60 % (ir 80–95 % visuose sektoriuose) mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų negu 1990 m., kad galėtume apriboti visuotinį atšilimą ir pasiekti, kad temperatūra padidėtų tik 2ºC.
 • Infrastruktūra. Ji Europos Sąjungoje išplėtota nevienodai. Pavyzdžiui, daugumoje ES rytinių šalių nėra specialių greitųjų geležinkelių linijų, o įprastų geležinkelių linijų būklė dažnai yra prasta.
 • Konkurencija. ES transporto sektorius patiria vis didesnę konkurenciją sparčiai besivystančiose pasaulio transporto rinkose.

Statistinių transporto duomenų apžvalgos:
Susijungimas siekiant konkurencingumo. Transporto duomenų grafikai English (en)
„Transportas 2050“. 50 faktų ir skaičių

ES laimėjimai

Per pastaruosius 20 metų dėl ES politikos Europos transporto sektoriuje nuveikta tikrai nemažai:

 • saugesni oro, jūrų ir automobilių keliai;
 • deramos transporto sektoriaus darbuotojų darbo valandos;
 • didesnis transporto pasirinkimas keleiviams ir įmonėms;
 • mažesnė tarša;
 • pažanga diegiant švaresnio transporto technologijas.

20 metų laimėjimai transporto srityje (knygelė) English

Didesnės konkurencijos poveikis ES transporto sektoriuje

Kelių transportas. Dabar sunkvežimius galima naudoti ir ne jų registracijos šalyse, tad iš tarptautinių reisų jiems nebeteks grįžti tuštiems. Dėl šių naujų lanksčių sąlygų skatinama konkurencija, gerėja krovinių ir keleivių vežimo paslaugų kokybė, mažėja išlaidos, o transporto priemonės naudojamos veiksmingiau, todėl mažėja tarša. Įvedus bendrus techninius standartus pakilo ir saugos lygis.

Oro transportas. Keliauti lėktuvu tampa paprasčiau ir pigiau, nes steigiamos naujos oro transporto bendrovės, o gausius Europos oro uostus jungia daugiau maršrutų ir šimtai skrydžių. ES iniciatyva Bendras Europos dangus English padės šiai tendencijai išlikti. Dėl atviros oro erdvės English (en) susitarimų bet kurios ES oro transporto bendrovės lėktuvai gali skraidyti iš bet kurio ES oro uosto į bet kurį kitų šalių miestą. Atviros oro erdvės susitarimai taip pat pasirašyti su JAV, Vakarų Balkanų valstybėmis, Maroku, Jordanija, Gruzija ir Moldova, o ateityje jie bus pasirašyti ir su dar daugiau valstybių.

Geležinkeliai. Dabar bet kuri licencijuota geležinkelio bendrovė gali teikti savo paslaugas visoje ES. Pastaraisiais metais greitųjų traukinių geležinkelių tinklas labai išsiplėtė, todėl keleiviai sutaupo laiko ir pinigų. Netrukus bus įgyvendinta ir kitų patobulinimų.

Geležinkelių ateitis Europoje (vaizdo siužetas)

Jūrų transportas. 75 % Europos prekybos su kitomis šalimis vyksta jūra, ja plukdoma ir 40 % krovinių Europos viduje. Europos vandens keliais kasmet naudojasi ir apie 400 mln. keleivių. Atvėrus jūrų trasporto rinką, laivybos bendrovės gali laisvai užsiimti verslu kitose šalyse ir siųsti į jas savo laivus.

Keleivių teisės

Keleivių interesai ES apsaugoti plačios apimties keleivių teisių taisyklėmis.

Parsisiųsdinkite informaciją apie keleivių teises (savo kalba) į savo išmanųjį telefoną

Sauga

 • Nuo 1992 m. iki 2010 m. žūčių Europos keliuose sumažėjo perpus (nuo 70 000 iki 31 000). ES kelių eismo saugos politika šį skaičių iki 2020 m. siekiama sumažinti dar 50 %.
 • Nesaugioms oro transporto bendrovėms uždrausta teikti paslaugas Europoje.
 • Nustatytos griežtesnės jūrų saugos taisyklės: griežčiau tikrinami laivai, skiriamos sankcijos už taršą dėl didelio aplaidumo, sparčiau atsisakoma viengubo korpuso tanklaivių ir pan.
 • ES nustato saugos bei saugumo standartus ir finansuoja tik tuos naujos infrastruktūros projektus, kurie tuos standartus atitinka.
 • Skatindama laikytis saugos ir saugumo standartų kitose pasaulio šalyse, ES bendradarbiauja su Tarptautine civilinės aviacijos organizacija English ir Tarptautine jūrų organizacija English.

Pažangus ir tvarus transportas

Eismas Londono centre © Shutterstock

Londonas – pirmoji ES sostinė, įvedusi automobilių įvažiavimo į miesto centrą mokestį.

ES remia mokslinius tyrimus ir veiksmingą naujų ekologiškų transporto priemonių technologijų diegimą. Naujais ES teisės aktais bus nustatytos mažesnės automobilių išmetamo anglies dioksido kiekio ribos, skatinama efektyviau naudoti degalus ir naudoti alternatyviuosius degalus.

Infrastruktūra ir finansavimas

ES transeuropinių transporto tinklų politikos transporto infrastruktūros dalyje siekiama sukurti pagrindinį daugiarūšio transporto tinklą, kuris jungtų pagrindinius miestus bei užtikrintų geresnį susisiekimą tarp vakarinių ir rytinių ES dalių. Bendra ES transporto infrastruktūros strategija taip pat stengiamasi remti pastangas siekiant kitų tikslų, pavyzdžiui, socialinės sanglaudos ir klimato kaitos ribojimo.

Transporto infrastruktūra finansuojama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (CEF) English, kurios 2014–2020 m. biudžetas siekia iki 50 mlrd. eurų. Tai padės plėtoti didelio pajėgumo, tvarius ir bendrus transporto, energetikos, plačiajuosčio ryšio ir skaitmeninių paslaugų sričių transeuropinius tinklus.

Be lygiagretaus viešojo finansavimo reikia ir naujos transporto mokesčių strategijos, kad būtų sukurta sąžininga finansavimo aplinka, laikantis principų „teršėjas moka“ ir „naudotojas moka“.

Į puslapio pradžią

Į puslapio pradžią


Vaizdo siužetai


Prisijunkite

Facebook

 • Europos judumo savaitėEnglish (en)

Į puslapio pradžią

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?