EU:n liikennepolitiikka


EU:n liikennepolitiikassa käsitellään haasteita, jotka koskettavat kaikkia EU-maita. Näitä ovat muun muassa tie- ja lentoliikenteen ruuhkautuminen, öljyriippuvuus ja kasvihuonekaasupäästöt. EU-rahoituksen tuella halutaan parantaa liikenteen infrastruktuuria kaikkialla EU:ssa. EU:n pyrkimyksenä on myös auttaa EU:n liikennealaa kilpailemaan nopeasti kehittyvillä maailmanmarkkinoilla.

Suuria haasteita EU:n liikennealalle

Matkustaminen ja tavarankuljetukset lisääntyvät jatkuvasti. EU:n politiikkojen tavoitteena on auttaa liikennejärjestelmiä vastaamaan suurin haasteisiin, joita ovat muun muassa

Kaksi suurnopeusjunaa, joissa on useiden eurooppalaisten rautatieyhtiöiden logoja © EU

Uudet suurnopeusjunayhteydet tarjoavat eurooppalaisille turvallisen, nopean, mukavan ja ekologisen tavan matkustaa.

 • tie- ja lentoliikenteen ruuhkautuminen, jonka takia EU menettää noin prosentin vuotuisesta BKT:staan. Sekä rahti- että matkustajaliikenteen ennustetaan vain lisääntyvän tulevaisuudessa.
 • öljyriippuvuus: Liikenteestä on tullut energiatehokkaampaa, mutta se on energiatarpeidensa suhteen edelleen 96-prosenttisesti öljystä riippuvainen. Öljy käy tulevina vuosikymmeninä niukemmaksi, ja sitä hankitaan yhä useammin epävakaista maailmankolkista. Vuonna 2050 öljyn hinnan ennustetaan olevan yli kaksinkertainen vuoden 2005 hintatasoon verrattuna.
 • kasvihuonekaasupäästöt: EU:n liikenteestä johtuvia päästöjä olisi vuoteen 2050 mennessä leikattava 60 prosenttia vuoden 1990 tasosta, kun tavoitteena on rajoittaa maapallon lämpeneminen enintään kahteen celsiusasteeseen.
 • infrastruktuuri, jota on kehitetty epätasaisesti EU:n eri osissa. Esimerkiksi monien EU:n itäisten jäsenmaiden rautateiltä puuttuvat suurnopeusradat, ja perinteiset junaradat ovat usein huonossa kunnossa.
 • kilpailu: EU:n liikenneala joutuu kilpailemaan yhä enemmän nopeasti kehittyvillä liikenteen maailmanmarkkinoilla.

Liikennealan tilastoja: Liikenteen tulostaulu English (en)

Tietografiikat

 • EU:n liikennepolitiikan kehitys viimeisten 5 vuoden aikana English (en)
 • Liikenneverkot kilpailukyvyn edistäjinä English (en)
EU:n tieliikennetilastot English

EU:n saavutukset liikennealalla

EU:n liikennepolitiikalla on viimeisten 20 vuoden aikana kehitetty liikennealaa monin tavoin:

 • turvallisuus on parantunut niin ilmailussa, meriliikenteessä kuin maantieliikenteessäkin
 • liikennealan työntekijöiden työajan sääntely on parantunut
 • matkustajien ja yritysten valinnanvara on lisääntynyt
 • saasteet ovat vähentyneet
 • puhtaamman liikenteen teknologiaa on kehitetty.

20 vuotta liikenteen kehitystä (esite) English

Kilpailun lisääntymisen vaikutukset EU:n liikennealalla

Maantieliikenne: Rekat voivat nyt liikennöidä myös rekisteröintimaansa ulkopuolella eikä niiden tarvitse tehdä kansainvälisen matkan paluuosuutta tyhjänä. Tällainen jousto edistää kilpailua, parantaa sekä rahti- että matkustajapalveluiden laatua ja vähentää kustannuksia ja saasteita, kun liikenne tehostuu. Yhteisillä teknisillä standardeilla on parannettu turvallisuutta.

Lentoliikenne: Lentämisestä on tullut helpompaa ja halvempaa, kun uudet lentoyhtiöt tarjoavat entistä enemmän reittejä ja palveluita Euroopan lukuisten lentoasemien välillä. EU:n toteuttama yhtenäinen eurooppalainen ilmatila English tukee tämän suuntauksen jatkumista. Avoin taivas English (en) -sopimukset ovat avanneet kaikille EU:n lentoyhtiöille mahdollisuuden liikennöidä miltä tahansa EU:ssa sijaitsevalta lentoasemalta muissa maissa sijaitseville lentoasemille. Tällaisia sopimuksia on tehty myös Yhdysvaltain, Kanadan, Israelin, Länsi-Balkanin maiden, Marokon, Jordanian, Georgian ja Moldovan kanssa, ja lisäsopimuksia on neuvotteilla.

Rautatieliikenne: Kaikki rautatieliikenneluvan haltijat voivat nyt tarjota palveluitaan kaikkialla EU:ssa. Suurnopeusrautatieverkko on kasvanut merkittävästi viime vuosina, ja matkustajat pääsevät nyt paikasta toiseen nopeammin ja edullisemmin. Uusia ratayhteyksiä on suunnitteilla.

Meriliikenne: 75 prosenttia EU:n kaupasta muiden maiden kanssa ja 40 prosenttia rahtiliikenteestä EU:n sisällä kulkee meriteitse. EU:n vesireiteillä matkustaa joka vuosi noin 400 miljoonaa ihmistä. Meriliikennemarkkinoiden avautumisen ansiosta laivayhtiöt voivat toimia vapaasti kaikissa EU-maissa. EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti päättivät vuonna 2014 edistää nesteytetyn maakaasun (LNG) tankkauspisteiden ydinverkon rakentamista Euroopan laajuisen verkon keskeisiin merisatamiin sekä maasähkön syöttöä aluksille vuoteen 2025 mennessä.

Matkustajan oikeudet EU:ssa

Matkustajilla on EU:ssa suojanaan monenlaisia oikeuksia.

Lataa matkustajan oikeudet älypuhelimeesi – sovellus saatavilla kaikilla EU-kielillä

Maantie-, lento- ja meriliikenteen turvallisuus

 • Tiekuolemien määrä on onnistuttu puolittamaan EU:ssa vuosina 1992–2010 (70 000:sta 31 000:een). Vuosina 2010–2013 määrä väheni vielä 17 %. EU:n strategisena tavoitteena on puolittaa tiekuolemien määrä edelleen vuoteen 2020 mennessä, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että tavoite voidaan saavuttaa.
 • EU on kieltänyt turvallisuudeltaan kyseenalaisten lentoyhtiöiden liikennöinnin EU:n lentoasemille.
 • EU on tiukentanut meriturvallisuussääntöjä. Tämä tarkoittaa muun muassa alusten tarkastusten tiukentamista, seuraamuksia vakavasta laiminlyönnistä johtuvan saastuttamisen yhteydessä ja yksirunkoisten säiliöalusten käytöstä poistamisen nopeuttamista.
 • EU asettaa turvallisuus- ja turvajärjestelyvaatimuksia ja myöntää rahoitusta ainoastaan sellaisiin uusiin infrastruktuurihankkeisiin, jotka täyttävät asetetut vaatimukset.
 • EU edistää liikenteen turvallisuusstandardeja kansainvälisesti tekemällä yhteistyötä esimerkiksi Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) English ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) English kanssa.

Älykäs ja kestävä liikenne

Liikennettä Lontoon keskustassa © Shutterstock

Lontoo on ensimmäinen pääkaupunki, joka alkoi kantaa maksua keskustaansa saapuvilta ajoneuvoilta.

EU tukee uusien ympäristöystävällisten liikenneteknologioiden tutkimusta ja tehokasta käyttöä. Uuden EU-lainsäädännön DeutschEnglisheesti keelfrançais ansiosta vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkauspisteiden määrä lisääntyy. Niiden suunnittelussa ja käytössä sovelletaan yhtenäisiä suunnittelu- ja käyttönormeja. Esimerkiksi sähköautoihin tulee standardipistokkeet.

Infrastruktuurin rahoittaminen

EU:n Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T-verkko) koskevan politiikan keskeisenä tavoitteena on luoda eri liikennemuodot kattava verkko, joka yhdistää suurimmat kaupungit ja saattaa EU:n itä- ja länsiosat entistä paremmin yhteen. EU:n infrastruktuuripolitiikalla tuetaan myös muita tavoitteita, kuten sosiaalisten erojen tasoittamista ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Liikenteen infrastruktuurin kehittämistä rahoitetaan Verkkojen Eurooppa -välineellä English, jonka budjetti vuosille 2014–2020 on lähes 50 miljardia euroa. Sillä tuetaan tehokkaiden, kestävien ja yhteentoimivien Euroopan laajuisten verkkojen kehitystä liikenteen, energian sekä laajakaista- ja digitaalipalvelujen alalla.

Julkisen rahoituksen lisäksi liikenteen maksurakenteeseen tarvitaan uusi lähestymistapa, jonka avulla voidaan luoda oikeudenmukainen rahoitusympäristö ”saastuttaja/käyttäjä maksaa” -periaatteen mukaisesti.

Sivun alkuun

Liikenne

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunPidä yhteyttä

Facebook

 • Euroopan liikkujan viikkoEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.