Transport


I takt med at vores samfund bliver stadig mere mobile, fokuserer EU's transportpolitik på bestemte emner, der påvirker alle EU-lande, f.eks. trængsel (i luften og på jorden), afhængighed af olie samt drivhusgasser. EU følger en strategi (og sørger for finansiering) om at hæve transportinfrastrukturen op til en bestemt standard i hele EU og samtidig hjælpe den europæiske transportsektor med at være konkurrencedygtig på et verdensmarked i rivende udvikling.

Store udfordringer for transportsektoren i EU

I takt med at vore samfund bliver stadig mere mobile, forsøger EU-politikken hjælpe vores transportsystemer med at klare de udfordringer, de står over for:

To højhastighedstog med forskellige europæiske jernbaneselskabers logoer © EU

Nye højhastighedsforbindelser i EU giver europæerne en sikker, hurtig, behagelig og miljøbevidst transportform.

 • trafikoverbelastning påvirker både vej- og lufttrafikken. Det koster Europa omkring 1 % af det årlige bnp, og både gods- og passagertransporten ventes at vokse fremover
 • olieafhængighed – transportområdet er blevet mere energieffektivt, men olien tegner sig stadig for 96 % af dets energibehov. Olie bliver en knap ressource i de kommende årtier og kommer i stigende grad fra ustabile dele af verden. I 2050 må prisen på olie ventes at ligge over dobbelt så højt som i 2005
 • drivhusgasemissioner – inden 2050 skal EU reducere emissionerne med 60 % for transportsektoren (og med i alt 80-95 %) sammenlignet med niveauet i 1990, hvis vi skal begrænse stigningen i den globale opvarmning til kun 2º C
 • infrastrukturen er meget forskellig i EU. De fleste østeuropæiske lande har f.eks. ingen specialbyggede højhastighedsjernbaner, og de konventionelle jernbanelinjer er ofte i dårlig stand
 • konkurrence – EU's transportsektor står over for stigende konkurrence på verdens transportmarkeder, der er i rivende udvikling.

Her kan du få overblik over transportstatistikkerne:
Bedre net for at konkurrere bedre: grafik om transport English (en)
Transport 2050: 50 fakta og tal

EU's resultater indtil nu

I de seneste 20 år har EU's politik hjulpet den europæiske transportsektor med at opnå mange fremskridt:

 • mere sikkerhed i luften, til søs og på jorden
 • fornuftige arbejdstider i transportbranchen
 • flere valgmuligheder for passagerer og virksomheder
 • mindre forurening
 • teknologiske fremskridt i retning af renere transport.

Brochure om de seneste 20 års resultater inden for transport (på engelsk) English

Den større konkurrences betydning for EU's transportsektor

Veje – lastbiler kan nu operere i andre lande end deres eget og behøver ikke længere at køre tomme tilbage efter internationale transporter. Den nye fleksibilitet giver mere konkurrence, øger kvaliteten for både gods- og passagertransport, mindsker udgifterne og gør turene mere effektive, hvilket betyder mindre forurening. Fælles tekniske standarder har også givet øget sikkerhed.

Luft – det bliver lettere og billigere at flyve med de nye luftfartsselskaber og hundredvis af tjenester, der forbinder en bred vifte af lufthavne i Europa. EU's fælles europæiske luftrum English vil hjælpe til at videreføre denne udvikling. "Aftaler om et fælles luftrum English (en) " gør det muligt at flyve fra lufthavne overalt i EU til enhver by i andre lande. Der er allerede indgået aftaler med USA, de vestlige Balkanlande, Marokko, Jordan, Georgien og Moldova – og der er flere på vej.

Jernbane – Alle jernbaneselskaber, der har en licens, kan nu tilbyde deres tjenester i hele EU. Højhastighedsnettene er vokset eksplosivt i de seneste år, og dermed sparer passagererne tid og penge. Der venter flere forbedringer rundt om hjørnet.

Jernbanernes fremtid i Europa (video)

Vand – 75 % af Europas handel med andre lande og 40 % fragtgodset inden for Europa transporteres ad søvejen. Og ca. 400 millioner passagerer benytter de europæiske vandveje hvert år. Med liberaliseringen af markedet for søtransport kan rederierne arbejde og bevæge sig frit i andre lande.

Passagerernes rettigheder

Rejsende i EU har en lang række passagerrettigheder.

Download dine rettigheder som passager (på dit eget sprog) på din smartphone

Sikkerhed

 • Antallet af trafikdræbte på Europas veje blev mere end halveret fra 1992 til 2010 (fra 70 000 til 31 000). EU's politik for trafiksikkerhed skal få dette tal reduceret med yderligere 50 % frem til 2020.
 • Usikre flyselskaber er bandlyst fra Europa.
 • Strammere regler for søfartssikkerhed, herunder strengere skibsinspektioner, bøder ved forurening, der skyldes grov uagtsomhed, og tidligere udfasning af enkeltskrogede tankskibe.
 • EU sætter sikkerhedsstandarder og støtter kun nye infrastrukturprojekter, som opfylder disse standarder.
 • EU samarbejder med organisationer som Organisationen for International Civil Luftfart English og Den Internationale Søfartsorganisation English for at styrke sikkerhedsstandarderne i resten af verden.

Intelligent og bæredygtig transport

Trafik i Londons indre by © Shutterstock

London var den første hovedstad, der indførte bompenge for at køre ind i bycentrum.

EU støtter forskning og effektiv udnyttelse af nye grønne transportteknologier. Nye EU-regler skal sænke grænserne for CO2-emissioner fra biler samt fremme bedre brændstofeffektivitet og alternative brændstoffer.

Infrastruktur og finansiering

Den del af EU's transeuropæiske netpolitik, der omfatter transportinfrastruktur, skal skabe et multimodalt "basisnet", som skal forbinde større byer og samle de vestlige og østlige dele af EU. EU's overordnede mål for transportinfrastrukturen er også at støtte andre mål, f.eks. social samhørighed og begrænsning af klimaforandringerne.

Transportinfrastrukturen finansieres af Connecting Europe-faciliteten (CEF) English, som har et budget på op til 50 milliarder euro for 2014-2020, og som støtter udbredelse af avancerede, bæredygtige og forbundne transeuropæiske net inden for transport, energi samt bredbånds- og digitaltjenester.

Foruden den offentlige støtte er det nødvendigt med en ny tilgang til transportpriser for at skabe et fair finansielt grundlag: transportpriserne skal ændres efter principperne om at "forureneren betaler" og "brugeren betaler".

Til toppen

Til toppen


Videoklip


Hold forbindelsen

Facebook

 • Den europæiske miljøtrafikugeEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?