EU's transportpolitik


EU's transportpolitik fokuserer på bestemte emner, der påvirker alle EU-lande – trængsel på vejene og i luften, afhængighed af olie samt drivhusgasser. Den giver støtte til at bringe transportinfrastrukturen op på samme standard i hele EU. En anden udfordring er at sætte den europæiske transportsektor i stand til at konkurrere på et verdensmarked i hurtig udvikling.

Store udfordringer for transportsektoren i EU

I takt med at vore samfund bliver stadig mere mobile, søger EU-politikken at hjælpe vores transportsystemer med at klare de udfordringer, de står over for:

To højhastighedstog med forskellige europæiske jernbaneselskabers logoer © EU

Nye højhastighedstog gennem EU – sikre, komfortable og miljøvenlige

 • Trængsel påvirker både vej- og lufttrafikken. Det koster Europa omkring 1 % af det årlige BNP. Desuden ventes både gods- og passagertransporten at stige.
 • Olieafhængighed – transportområdet er blevet mere energieffektivt, men olien tegner sig stadig for 96 % af dets energibehov. Olie bliver en knap ressource i de kommende årtier og kommer i stigende grad fra ustabile dele af verden. I 2050 ventes olieprisen at nå op på mere end det dobbelte af 2005-niveauet.
 • Drivhusgasemissioner – inden 2050 skal EU reducere emissionerne med 60 % for transportsektoren – sammenlignet med 1990 – hvis vi skal begrænse stigningen i den globale opvarmning til kun 2º C.
 • Infrastrukturen er meget forskellig i EU. F.eks. har kun få østeuropæiske lande banelegemer bygget specielt til højhastighedstog. Desuden er deres konventionelle jernbanelinjer ofte i dårlig stand.
 • Konkurrence – EU's transportsektor står over for stigende konkurrence på andre regionale transportmarkeder, der er i rivende udvikling.

Få et overblik over transportstatistikker: Resultattavlen for transport English (en)

Grafik om transport:

 • 0 til 10 English (en)
 • Bedre net for at konkurrere bedre English (en)
EU-transport i tal: statistisk lommebog English

EU's resultater i transportsektoren

Takket være EU's politik er der i de sidste 20 år sket betydelige fremskridt i den europæiske transportsektor:

 • mere sikkerhed i luften, til søs og på vejene
 • fornuftige arbejdstider i transportbranchen
 • flere valgmuligheder for passagerer og virksomheder
 • mindre forurening
 • teknologiske fremskridt i retning af renere transport.

Brochure om de seneste 20 års resultater inden for transport (på engelsk) English

Hårdere konkurrence i EU's transportsektor: virkning

Veje – Lastbiler kan nu operere i andre lande end deres eget og behøver ikke længere at køre tomme tilbage efter internationale transporter. Den nye fleksibilitet giver mere konkurrence, øger kvaliteten for både gods- og passagertransport, mindsker udgifterne og gør turene mere effektive, hvilket betyder mindre forurening. Ensartede tekniske standarder har også givet øget sikkerhed.

Luft – Det bliver lettere og billigere at flyve med de nye luftfartsselskaber og hundredvis af tjenester, der forbinder masser af lufthavne i Europa. EU's fælles europæiske luftrum English vil hjælpe til at videreføre denne udvikling. Aftaler om et fælles luftrum English (en) gør det muligt for alle luftfartsselskaber i EU at flyve fra enhver lufthavn i EU til en by i et andet land. Der er desuden indgået aftaler med USA, Canada, Israel, de vestlige Balkanlande, Marokko, Jordan, Georgien og Moldova – og der er flere på vej.

Jernbane – Alle jernbaneselskaber, der har en licens, kan nu tilbyde deres tjenester i hele EU. Højhastighedsnettene er vokset hurtigt i de senere år, og dermed sparer passagererne tid og penge. Der venter flere forbedringer rundt om hjørnet.

Vandveje – 75 % af Europas handel med andre lande og 40 % af fragten inden for Europa transporteres ad søvejen. Og ca. 400 millioner passagerer benytter de europæiske vandveje hvert år. Med liberaliseringen af markedet for søtransport kan rederierne arbejde og bevæge sig frit i andre lande end deres hjemland. I 2014 nåede Rådet og Europa-Parlamentet til enighed om inden 2025 at udvikle et kernenetværk af optankningsanlæg for flydende naturgas i de vigtigste søhavne i det transeuropæiske net samt strømforsyning fra land.

Passagerers rettigheder i EU

EU-rejsendes interesser er beskyttet af en lang række passagerrettigheder.

Download app'en om dine rettigheder som passager til din smartphone på dit eget sprog

Sikkerhed på vejene, i luften og til søs

 • Antallet af trafikdræbte på Europas veje blev mere end halveret fra 1992 til 2010 (fra 70 000 til 31 000). Fra 2010 til 2013 faldt tallet med yderligere 17 %. Dermed er EU på vej til at nå sit strategiske mål om at halvere antallet af trafikdræbte igen inden 2020.
 • Usikre flyselskaber er bandlyst fra Europa.
 • Strammere regler for søfartssikkerhed, herunder strengere skibsinspektioner, bøder ved forurening, der skyldes grov uagtsomhed, og tidligere udfasning af enkeltskrogede tankskibe.
 • EU sætter sikkerhedsstandarder og støtter kun nye infrastrukturprojekter, som opfylder disse standarder.
 • EU samarbejder med organisationer som Organisationen for International Civil Luftfart English og Den Internationale Søfartsorganisation English for at styrke sikkerhedsstandarderne i resten af verden.

Intelligent, bæredygtig transport

Trafik i Londons indre by © Shutterstock

London – den første hovedstad, der indførte bompenge for at køre ind i centrum.

EU støtter forskning og effektiv udnyttelse af nye grønne transportteknologier. Ny EU-lovgivning DeutschEnglisheesti keelfrançais vil øge antallet af alternative tankstationer i hele Europa ved at fastsætte ensartede normer for udformning og brug, herunder et standardstik for genopladning af elbiler.

Transportinfrastruktur og finansiering

Det et centralt mål for EU's politik for transeuropæiske net at etablere et netværk af forskellige transportmidler og dermed forbinde større byer og bringe EU's vestlige og østlige regioner tættere sammen. Andre vigtige mål er at medvirke til at udjævne forskelle i velstand og begrænse klimaforandringerne.

Transportinfrastruktur finansieres af Connecting Europe-faciliteten (CEF) English, der har et budget på op til 50 mia. euro for 2014-2020. Det vil hjælpe med til at skabe effektive, bæredygtige og integrerede transeuropæiske net for transport, energi, bredbånd og digitale tjenester.

Ud over offentlig finansiering har vi brug for en ny tilgang til transportpriser for at skabe en rimelig finansiel ordning, der afspejler principperne om, at "forureneren betaler" og "brugeren betaler".

Til toppen

Transport

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Facebook

 • Den europæiske miljøtrafikugeEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?