Dopravní politika EU


Dopravní politika EU se zaměřuje na konkrétní problémy, které se týkají všech členských zemí, jako je např. dopravní přetížení (na silnicích a v letecké dopravě), závislost na ropě či emise skleníkových plynů. Zajišťuje finanční prostředky k modernizaci dopravní infrastruktury, aby všude v Unii odpovídala stejnému standardu. Snaží se též řešit otázku, jak pomoci evropskému odvětví dopravy, aby mohlo obstát v konkurenci na rychle se rozvíjejících světových trzích.

Hlavní úkoly, před nimiž evropské odvětví dopravy stojí

S rostoucí mobilitou obyvatel se politika EU snaží řešit aktuální problémy spojené s dopravními systémy:

Dvě vysokorychlostní vlakové soupravy s logy různých evropských železničních společností © EU

Nové vysokorychlostní tratě – bezpečný, pohodlný a ekologický způsob přepravy

 • Přetížení – týká se silniční i letecké dopravy a ročně stojí EU přibližně 1 % jejího HDP. Objem nákladní i osobní dopravy by se měl podle odhadů v budoucnu ještě zvýšit.
 • Závislost na ropě – doprava je sice energeticky stále účinnější, ale přesto z 96 % stále závisí na ropě. Ropy bude v příštích desetiletích čím dál větší nedostatek, protože se stále více zdrojů nachází v nestabilních zemích. Do roku 2050 by se cena ropy měla vyšplhat na více než dvojnásobek úrovně z roku 2005.
 • Emise skleníkových plynů – pokud chceme omezit globální oteplení na pouhé 2ºC, musí EU do roku 2050 dosáhnout v dopravě 60% snížení emisí oproti hodnotám z roku 1990.
 • Rozvoj infrastruktury – není v EU rovnoměrný. Ve východních zemích Unie například často chybí vysokorychlostní železniční tratě a ostatní železniční sítě jsou většinou ve špatném stavu.
 • Hospodářská soutěž – evropské odvětví dopravy čelí rostoucí konkurenci rychle se rozvíjejících trhů v jiných regionech světa.

Přehled statistických údajů o dopravě: Přehled – doprava English (en)

Dopravní infografika

 • 0 až 10 English (en)
 • Propojenost jako podmínka konkurenceschopnosti English (en)
Evropská doprava v číslech: statistická příručka English

Dosavadní úspěchy EU

Za posledních 20 let napomohla společná politika evropskému odvětví dopravy dosáhnout řady úspěchů:

 • zvýšení bezpečnosti v letecké, námořní i silniční dopravě
 • důstojná pracovní doba pro zaměstnance v odvětví dopravy
 • více možností přepravy pro cestující i pro firmy
 • menší znečištění
 • technologický pokrok směrem k environmentálně šetrnější dopravě

20 let úspěchů v dopravě (brožura) English

Dopady intenzivnější hospodářské soutěže v evropském odvětví dopravy

Silniční doprava – Provozovatelé nákladní dopravy mohou nyní poskytovat služby i v jiných zemích než ve své vlastní, takže se už nákladní auta nevracejí z mezinárodních cest prázdná. To povzbuzuje hospodářskou soutěž, zvyšuje kvalitu jak nákladní tak osobní přepravy, sráží náklady a zvyšuje efektivitu plánování jízd, čímž se snižuje znečištění. Díky společným technickým normám se také zvýšila bezpečnost.

Letecká doprava – Cestování letadlem je jednodušší a levnější, a to díky novým leteckým společnostem, většímu počtu leteckých tras a stovkám spojů mezi letišti v celé Evropě. Iniciativa nazvaná jednotné evropské nebe English umožní v tomto trendu pokračovat. Dohody v rámci projektu Otevřené nebe English (en) umožňují, aby kterákoli unijní letecká společnost provozovala lety z kteréhokoli letiště v EU do kteréhokoli města v jiných zemích. Tyto dohody byly rovněž podepsány s USA, Kanadou, Izraelem, se zeměmi na západním Balkáně, s Marokem, Jordánskem, Gruzií a Moldavskem. Dohody s dalšími zeměmi se připravují.

Železniční doprava – Všechny licencované železniční společnosti mohou nyní své služby nabízet na území celé EU. V posledních letech se značně rozrostla vysokorychlostní železniční síť, což cestujícím šetří čas i peníze. Další modernizační opatření se připravují.

Námořní doprava – Okolo 75 % obchodu EU s dalšími zeměmi a 40 % nákladní dopravy v Evropě probíhá po moři. Evropské vodní cesty využívá každoročně přibližně 400 milionů cestujících. Otevření trhu umožnilo rejdařským společnostem volně fungovat i v jiných zemích. V roce 2014 se Rada a Evropský parlament dohodly podpořit do roku 2025 rozvoj základní sítě čerpacích stanic se zkapalněným zemním plynem v hlavních námořních přístavech, které tvoří transevropskou dopravní síť , a také dodávky pobřežní elektřiny.

Práva cestujících

Zájmy cestujících jsou v EU chráněny celou řadou práv.

Stáhněte si práva cestujících (v češtině) do svého smartphonu

Bezpečnost silniční, letecké a námořní dopravy

 • V letech 1992 až 2010 se počet úmrtí na evropských silnicích snížil o polovinu (ze 70 000 na 31 000). V letech 2010 až 2013 tento počet klesl o dalších 17 %. To znamená, že EU je na dobré cestě ke splnění svého strategického cíle snížit počet úmrtí na silnicích do roku 2020 o dalších 50 %.
 • Letečtí dopravci, kteří nezaručují dostatečnou bezpečnost, mají v Evropě zakázanou činnost.
 • Bezpečnost na mořích zvyšuje EU přísnými předpisy, které zahrnují důkladnější inspekce lodí, sankce za znečišťování způsobené hrubou nedbalostí a rychlejší vyřazování tankerů s jednoduchým trupem z provozu.
 • Evropská unie stanovuje bezpečnostní normy a financuje pouze ty projekty infrastruktury, které tyto normy splňují.
 • Za účelem propagace bezpečnostních norem ve zbytku světa spolupracuje Unie například s Mezinárodní organizací pro civilní letectví English a Mezinárodní námořní organizací English.

Inteligentní a udržitelná doprava

Doprava v centru Londýna © Shutterstock

Londýn byl prvním světovou metropolí, která zpoplatnila vjezd motoristů do centra.

Evropská unie podporuje v oblasti dopravy výzkum a účinné zavádění nových ekologických technologií. Díky novým právním předpisům EU DeutschEnglisheesti keelfrançais se rozšíří počet alternativních čerpacích stanic v celé Evropě. Tato pravidla totiž stanoví jednotné normy pro jejich konstrukci a použití, včetně standardního dobíjení elektrických vozidel.

Financování dopravní infrastruktury

Hlavním cílem evropské dopravní politiky je vytvořit síť různých dopravních prostředků, které propojí velká města a západní a východní část Unie. Dalším důležitým cílem je zmírnit rozdíly v prosperitě a omezit dopady změny klimatu.

Dopravní infrastruktura je financována v rámci nástroje pro propojení Evropy (CEF) English, který na období 2014–2020 disponuje rozpočtem ve výši 50 miliard eur a který bude podporovat rozvoj výkonných, udržitelných a řádně propojených transevropských sítí v oblasti dopravy, energetiky a širokopásmových a digitálních služeb.

K vytvoření spravedlivého finančního prostředí, které využívá princip „znečišťovatel platí“ a „uživatel platí“, je třeba kromě veřejného financování také najít novou koncepci dopravních poplatků.

Začátek stránky

Doprava

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Facebook

 • Evropský týden mobilityEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?