Doprava


S rostoucí mobilitou společnosti se dopravní politika EU zaměřuje na konkrétní problémy, které se týkají všech zemí Unie, jako je např. dopravní přetížení (na silnicích a v letecké dopravě), závislost na ropě a emise skleníkových plynů. EU usiluje o vytvoření takové strategie, která by vedla k modernizaci dopravní infrastruktury v celé EU, aby ve všech členských zemích odpovídala alespoň celoevropskému standardu. Snaží se také najít způsob, jak pomoci evropskému odvětví dopravy, aby mohlo obstát v konkurenci na rychle se rozvíjejících světových trzích. Za tím účelem rovněž poskytuje finanční prostředky.

Hlavní úkoly, před nimiž evropské odvětví dopravy stojí

S rostoucí mobilitou společnosti se politika EU snaží řešit aktuální problémy spojené s dopravními systémy:

Dvě vysokorychlostní vlakové soupravy s logy různých evropských železničních společností © EU

Nové vysokorychlostní tratě nabízejí evropským občanům bezpečný, rychlý, pohodlný a ekologický způsob přepravy.

 • Přetížení – týká se silniční i letecké dopravy a ročně stojí EU přibližně 1 % jejího HDP. Objem nákladní i osobní dopravy by se měl v budoucnu ještě zvýšit.
 • Závislost na ropě – doprava je sice energeticky stále účinnější, ale přesto z 96 % stále závisí na ropě. Ropy bude v příštích desetiletích čím dál větší nedostatek, protože se stále více zdrojů nachází v nestabilních zemích. Do roku 2050 by se cena ropy měla vyšplhat na dvojnásobek úrovně z roku 2005.
 • Emise skleníkových plynů – pokud chceme omezit globální oteplení na pouhé 2ºC, musí EU do roku 2050 dosáhnout 60% snížení emisí v dopravě (celkově pak 80–90 %) oproti hodnotám z roku 1990.
 • Rozvoj infrastruktury – není v EU rovnoměrný. Ve východních zemích Unie například často chybí vysokorychlostní železniční tratě a ostatní železniční sítě jsou většinou ve špatném stavu.
 • Hospodářská soutěž – evropské odvětví dopravy čelí rostoucí konkurenci rychle se rozvíjejících trhů v jiných regionech světa.

Přehled statistických údajů o dopravě:
Propojenost jako podmínka konkurenceschopnosti: dopravní infografika English (en)
Doprava v roce 2050: základní fakta a čísla

Dosavadní úspěchy EU

Za posledních dvacet let napomohla společná politika evropskému odvětví dopravy dosáhnout řady úspěchů:

 • zvýšení bezpečnosti v letecké, námořní i silniční dopravě
 • důstojná pracovní doba pro zaměstnance v odvětví dopravy
 • více možností přepravy pro cestující i pro firmy
 • menší znečištění
 • technologický pokrok směrem k čistější dopravě.

20 let úspěchů v dopravě (brožura) English

Dopady intenzivnější hospodářské soutěže v evropském odvětví dopravy

Silniční doprava – Provozovatelé nákladních automobilů mohou nyní poskytovat služby i v jiných zemích než ve své vlastní, takže se už nákladní auta nevracejí z mezinárodních cest prázdná. To povzbuzuje hospodářskou soutěž, zvyšuje kvalitu jak nákladní tak osobní přepravy, sráží náklady a zvyšuje efektivitu plánování jízd, čímž se snižuje znečištění. Díky společným technickým normám se také zvýšila bezpečnost.

Letecká doprava – Cestování letadlem je jednodušší a levnější, a to díky novým leteckým společnostem, většímu počtu leteckých tras a stovkám spojů mezi letišti v celé Evropě. Iniciativa nazvaná jednotné evropské nebe English umožní v tomto trendu pokračovat. Dohody v rámci projektu „Otevřené nebe English (en) “ umožňují, aby kterákoli unijní letecká společnost provozovala lety z kteréhokoli letiště v EU do kteréhokoli města v jiných zemích. Tyto dohody byly rovněž podepsány s USA, se zeměmi na západním Balkáně, s Marokem, Jordánskem, Gruzií a Moldavskem. Dohody s dalšími zeměmi se připravují.

Železniční doprava – Všechny licencované železniční společnosti mohou nyní své služby nabízet na území celé EU. V posledních letech se značně rozrostla vysokorychlostní železniční síť, což cestujícím šetří čas i peníze. Další modernizační opatření se připravují.

Budoucnost železniční dopravy v Evropě (video)

Námořní doprava – Okolo 75 % obchodu EU s dalšími zeměmi a 40 % nákladní dopravy v Evropě probíhá po moři. Evropské vodní cesty využívá každoročně přibližně 400 milionů cestujících. Otevření trhu umožnilo rejdařským společnostem volně fungovat i v jiných zemích.

Práva cestujících

Zájmy cestujících jsou v EU chráněny celou řadou práv.

Stáhněte si práva cestujících (ve svém jazyce) do svého smartphonu

Bezpečnost

 • V letech 1992 až 2010 se počet úmrtí na evropských silnicích snížil o polovinu (ze 70 000 na 31 000). Cílem politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu je do roku 2020 snížit toto číslo o dalších 50 %.
 • Letečtí dopravci, kteří nezaručují dostatečnou bezpečnost, podléhají v Evropě zákazu činnosti.
 • Bezpečnost na mořích Unie zvyšuje přísnými předpisy, které zaručují důkladnější inspekce lodí, sankce za znečišťování způsobené hrubou nedbalostí a rychlejší vyřazování tankerů s jednoduchým trupem z provozu.
 • Evropská unie stanovuje bezpečnostní normy a financuje pouze ty projekty infrastruktury, které tyto normy splňují.
 • Za účelem propagace bezpečnostních norem ve zbytku světa spolupracuje EU například s Mezinárodní organizací pro civilní letectví English a Mezinárodní námořní organizací English.

Inteligentní a udržitelná doprava

Doprava v centru Londýna © Shutterstock

Londýn byl prvním světovou metropolí, která zpoplatnila vjezd motoristů do centra.

Evropská unie podporuje v oblasti dopravy výzkum a účinné zavádění nových ekologických technologií. Nové právní předpisy EU sníží limity pro emise oxidu uhličitého z automobilů a podpoří lepší účinnost paliv a využívání alternativních paliv.

Infrastruktura a finanční prostředky

V rámci evropské politiky transevropských sítí se Unie snaží vytvořit multimodální „základní síť“, která propojí velká města a západní a východní část Unie. Celkový přístup EU k dopravní infrastruktuře zahrnuje také podporu dalších cílů, jako je sociální soudržnost a omezení změny klimatu.

Dopravní infrastruktura je financována v rámci nástroje pro propojení Evropy (CEF) English, který na období 2014–2020 disponuje rozpočtem ve výši 50 miliard eur a který bude podporovat rozvoj vysoce výkonných, udržitelných a propojených transevropských sítí v oblasti dopravy, energetiky a širokopásmových a digitálních služeb.

K vytvoření spravedlivého finančního prostředí, které odráží princip „znečišťovatel platí“ a „uživatel platí“, je třeba kromě veřejného financování také najít novou koncepci dopravních poplatků.

Začátek stránky

Začátek stránky


Video


Zůstaňte ve spojení

Facebook

 • Evropský týden mobilityEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?