Политика на ЕС в областта на транспорта


Политиката на ЕС в областта на транспорта обхваща въпроси, които засягат всички страни от Съюза — задръствания при сухопътния и въздушния транспорт, зависимост от петрола и емисии на парникови газове. В рамките на тази политика се предоставя финансиране за привеждане на транспортната инфраструктура в целия ЕС в съответствие с едни и същи стандарти. Друг проблем е да се даде възможност на европейския транспортен сектор да бъде конкурентоспособен на бързо развиващия се световен пазар.

Важни предизвикателства пред транспортния сектор в ЕС

Тъй като нашите общества стават все по-мобилни, чрез политиката на ЕС трябва да се помогне на транспортните ни системи да се справят с важните предизвикателства, пред които са изправени:

Два високоскоростни влака, носещи логото на различни европейски железопътни компании © ЕС

Новите високоскоростни железопътни линии в ЕС — безопасни, удобни и екологосъобразни

 • Задръствания, засягащи сухопътния и въздушния трафик. Задръстванията струват на Европа около 1% от нейния годишен БВП. Освен това се очаква товарният и пътническият транспорт да продължат да нарастват.
 • Зависимост от петрола – въпреки повишаването на енергийната ефективност, транспортният сектор все още зависи от петрола за задоволяване на 96 % от енергийните си нужди. През идните десетилетия петролът ще намалее и ще се доставя все по-често от части на света, които са политически нестабилни. Очаква се през 2050 г. цената му да надвишава повече от два пъти равнището от 2005 г.
 • Емисии на парникови газове – до 2050 г. ЕС трябва да постигне намаление с 60% на емисиите в транспортния сектор в сравнение с нивата от 1990 г., ако искаме да ограничим глобалното затопляне само до 2 ºC.
 • Инфраструктурата е неравномерно развита в рамките на ЕС. Например малко източноевропейски страни от ЕС имат специално изградени високоскоростни железопътни линии. Освен това техните конвенционални железопътни линии често са в лошо състояние.
 • Конкуренция – транспортният сектор в ЕС е изправен пред засилваща се конкуренция на бързо развиващите се транспортни пазари в други части на света.

Обзор на статистически данни по въпросите на транспорта: Информационно табло за транспорта English (en)

Транспортни инфографики:

 • 0 до 10 English (en)
 • Изграждане на мрежите на бъдещето днес: English (en)
транспортът в ЕС в цифри: статистически наръчник English

Постижения на ЕС в транспортния сектор

Благодарение на политиката на ЕС през последните 20 години европейският транспортен сектор отбеляза значителен напредък:

 • по-безопасни въздушни, морски и сухопътни пътища
 • разумно работно време за заетите в транспортната индустрия
 • по-голям избор на транспорт за пътници и предприятия
 • по-малко замърсяване
 • технологичен напредък към по-чист транспорт.

20 години постижения в транспорта (брошура) English

Засилване на конкуренцията в транспортния сектор на ЕС: последици

Автомобилен транспорт – товарните автомобили вече могат да работят в страни, различни от своята, и не се връщат празни от международни пътувания. Тази придобита наскоро гъвкавост стимулира конкуренцията, води до повишаване на качеството на товарните и пътническите услуги и до понижаване на разходите, прави пътуванията по-ефективни, като в същото време води до намаляване на замърсяването. Общите технически стандарти също доведоха до повишаване на равнището на безопасност.

Въздушен транспорт – неговото използване става по-лесно и по-евтино, появяват се нови авиокомпании, маршрути и стотици услуги, свързващи многобройни летища в Европа. Инициативата на ЕС „Единно европейско небе English“ ще помогне за запазване на тази тенденция. Споразуменията „Открито небе“ English (en) позволяват на всички авиокомпании от ЕС да летят от всяко летище в Съюза до който и да е град в други страни. Споразумения за открито небе бяха подписани също така със САЩ, Канада, Израел, страните от Западните Балкани, Мароко, Йордания, Грузия и Молдова. В процес на подготовка са други подобни споразумения.

Железопътен транспорт – всяка лицензирана железопътна компания вече може да предлага услугите си в целия ЕС. През последните години високоскоростната железопътна мрежа се разраства бързо, спестявайки време и пари на пътниците. Предстоят още подобрения.

Морски транспорт – 75 % от европейската търговия с други страни се извършва по море, 40 % от товарите в Европа се транспортират по море, а около 400 млн. пътници използват водните пътища в Европа всяка година. Отварянето на морския пазар позволи на корабните компании да работят и да се придвижват свободно в други страни. През 2014 г. Съветът и Европейският парламент се споразумяха да насърчат изграждането до 2025 г. на основна мрежа от точки за зареждане с втечнен природен газ във важни морски пристанища, съставящи трансевропейската мрежа , както и на брегови съоръжения за снабдяване с електроенергия.

Права на пътниците в ЕС

Интересите на пътуващите в ЕС са защитени от редица права на пътниците.

Изтеглете на смартфона си приложението за вашите права на пътник на собствения ви език

Безопасност на сухопътния, въздушния и морския транспорт

 • Броят на смъртните случаи по пътищата на Европа е намалял наполовина от 1992 г. до 2010 г. (от 70 000 на 31 000). В периода от 2010 г. до 2013 г. броят им е спаднал с още 17%. Това означава, че ЕС е на път да постигне стратегическата си цел да намали още веднъж наполовина смъртните случаи по пътищата до 2020 г.
 • На опасните авиокомпании е забранено да извършват полети в Европа.
 • Затягането на правилата за морската безопасност включва по-строги корабни инспекции, санкции за замърсяване, причинено поради груба небрежност, и ускорено изтегляне от употреба на еднокорпусните танкери.
 • ЕС определя стандарти за безопасност и сигурност и финансира само нови инфраструктурни проекти, които отговарят на тези стандарти.
 • ЕС работи с организации като Международната организация за гражданско въздухоплаване English и Международната морска организация English за популяризиране на стандартите за безопасност и сигурност в останалата част от света.

Интелигентен и устойчив транспорт

Трафик в центъра на Лондон © Shutterstock

Лондон бе първата столица, налагаща такса на шофьори, които влизат в центъра на града.

ЕС подкрепя научните изследвания и ефективното внедряване на нови екологосъобразни транспортни технологии. С ново законодателство на ЕС DeutschEnglisheesti keelfrançais ще се увеличи броят на алтернативните точки за зареждане в Европа, като се установят единни стандарти за тяхното проектиране и използване, включително стандартен конектор за презареждане на електрически превозни средства.

Транспортна инфраструктура и финансиране

Основна цел на политиката на ЕС за трансевропейски мрежи е създаване на мрежа от различни транспортни средства, като по този начин ще се свържат големи градове и ще се приближат западните и източните региони на ЕС. Други важни цели са подпомагане на преодоляването на различията в просперитета и ограничаване на изменението на климата.

Транспортната инфраструктура се финансира от Механизма за свързване на Европа English, чийто бюджет за 2014-2020 г. е 50 млрд. евро. Това ще помогне за създаване на ефективни, устойчиви и интегрирани трансевропейски мрежи за транспорт, енергия, широколентови и цифрови услуги.

Нуждаем се не само от публично финансиране, но и от нов подход към промените в транспорта, за да създадем справедливи финансови условия, отразяващи принципите „замърсителят плаща“ и „ползващият плаща“.

Нагоре

Транспорт

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореОстанете на линия

Facebook

 • Европейска седмица на мобилносттаEnglish (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?