Cale de navigare

Impozitare


Guvernele naționale au sarcina de a colecta impozitele și de a stabili cotele de impozitare. Prin urmare, valoarea impozitului pe care îl plătiți se stabilește la nivelul statelor membre și nu la nivel european.

Rolul UE este de a se asigura că reglementările fiscale naționale referitoare la cotele de impozitare (pe profitul societăților comerciale, pe venit, pe economii și pe câștigurile de capital):

  • sunt în concordanță cu obiectivele Uniunii privind crearea de locuri de muncă
  • nu împiedică libera circulație a mărfurilor, serviciilor și capitalurilor pe teritoriul UE
  • nu acordă întreprinderilor dintr-o țară avantaje neloiale în raport cu întreprinderile concurente din altă țară
  • nu discriminează consumatorii, lucrătorii sau întreprinderile din alte țări ale UE.

În cazul anumitor taxe, cum ar fi taxa pe valoare adăugată (TVA) sau accizele la benzină, tutun sau alcool, toate cele 28 de guverne naționale au convenit să stabilească cote minime pentru a evita denaturarea concurenței în interiorul UE.

La nivelul UE, deciziile în domeniul fiscal nu pot fi luate decât cu acordul tuturor statelor membre.

Pompă de benzină © Carofoto

Reguli comune în materie de impozitare a carburanților, pentru garantarea unui comerț echitabil și prevenirea concurenței fiscale neloiale

UE nu are nimic de spus cu privire la cheltuielile țărilor membre, atâta timp cât echilibrul bugetar și datoria publică se mențin în limite rezonabile.

Dacă, totuși, se depășesc aceste limite, iar datoriile devin prea mari, pot fi afectate creșterea economică din alte țări ale UE și stabilitatea zonei euro.

Concurență loială în domeniul fiscal între țările UE

UE acordă o atenție deosebită impozitării întreprinderilor deoarece există riscul ca reducerile fiscale sau cotele de impozitare foarte scăzute dintr-o țară să atragă, în mod neloial, firme din țări concurente sau să erodeze baza de impozitare din alte țări. Statele membre au obligația politică de a respecta un cod de conduită care le împiedică să facă acest lucru.

Din motive similare, cotele minime de TVA și nivelurile accizelor la benzină, tutun și alcool au fost convenite de toate țările UE, care sunt obligate să respecte normele stabilite și acceptate la nivel european.

De ce este necesară implicarea UE în ceea ce privește TVA-ul?

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este fundamentală pentru buna funcționare a pieței unice și pentru garantarea concurenței loiale pe teritoriul UE.

De aceea, UE a stabilit

  • norme europene privind aplicarea TVA-ului și
  • o cotă minimă de TVA.

Cu toate acestea, întrucât nu au fost stabilite plafoane maxime pentru cota de TVA, se constată în continuare diferențe notabile între cotele de TVA aplicate de statele membre. Deși regula generală este aceea că pentru comercializarea de produse și prestarea de servicii se aplică o singură cotă standard, guvernele pot aproba reduceri de TVA la anumite produse și servicii, iar în unele țări se aplică scutiri temporare de la plata TVA-ului.

De ce variază prețurile la benzină, alcool și tutun?

Aceste produse fac obiectul unor norme comune deoarece diferențele între taxele (accizele) aplicate pot denatura foarte ușor concurența la nivelul UE și pot stimula achizițiile transfrontaliere în detrimentul firmelor din zone în care se aplică taxe mai mari. Și în acest caz, reglementările sunt suficient de flexibile încât să țină cont de:

  • diferențele culturale – unul dintre motivele pentru care prețul la bere și la vin variază atât de mult de la un stat membru la altul
  • diferențele economice – țările cu finanțe publice solide tind să nu aplice taxe foarte mari la aceste produse.

Reglementări comune privind impozitarea energiei

UE dispune de reglementări comune în materie de impozitare a produselor energetice. Acestea îi permit să adopte o abordare comună cu privire la utilizarea taxelor, în așa fel încât să se încurajeze eficiența energetică. Și în acest caz, reglementările sunt suficient de flexibile încât să țină cont de situația fiecărei țări în parte.

Cuplu consultând formulare fiscale © Imageselect

Stabilirea impozitelor pe venit este responsabilitatea guvernelor naționale.

Impozitele care vă afectează direct

Reglementările privind impozitarea persoanelor fizice sunt de competența guvernelor statelor membre, cu excepția cazului în care sunt afectate drepturile transfrontaliere ale cetățenilor. Normele europene au fost elaborate în așa fel încât cetățenii să nu fie descurajați de la a lucra în alte state membre din cauza problemelor legate de transferul și impozitarea pensiilor și a drepturilor la pensie.

De asemenea, UE joacă un rol important în prevenirea evaziunii fiscale transfrontaliere. Guvernele statelor membre pot pierde încasări care li se cuvin de drept dacă cetățenii nu declară venitul rezultat din dobânzile aferente economiilor plasate în străinătate.

Deși cetățenii europeni își pot depune economiile acolo unde li se pare cel mai rentabil, nu se pot folosi de aceasta pentru a se sustrage de la plata impozitelor. Majoritatea statelor membre au convenit să facă schimb de informații privind economiile nerezidenților.

Fac excepție doar Austria, Luxemburg și alte câteva țări europene care aplică un impozit cu reținere la sursă. O mare parte din sumele astfel încasate sunt transferate în țara de origine a deponentului. Fiind vorba despre o plată globală, se păstrează anonimatul deponentului, însă impozitul ajunge unde trebuie.

Prevenirea fraudei și evaziunii fiscale

Din cauza fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a economiei subterane, țările UE pierd până la 1000 de miliarde de euro pe an. Această sumă corespunde unui procent de 20% din toate veniturile fiscale. Deși combaterea fraudei intră în responsabilitatea fiecărei țări în parte, este nevoie de o acțiune coordonată la nivelul UE, deoarece fraudele au loc, adesea, la nivel transfrontalier, iar măsurile antifraudă luate într-o țară pot afecta Europa în ansamblul ei. UE dispune în prezent de un plan de acțiune menit să consolideze lupta împotriva fraudei și a evaziunii fiscale.

Taxa pe tranzacțiile financiare

Sectorul financiar, care s-a aflat la originea crizei economice, a beneficiat, în ultimii ani, de un sprijin guvernamental substanțial. O taxă pe tranzacțiile financiare poate garanta că acest sector contribuie semnificativ și echitabil la acoperirea costurilor crizei. Ea ar elimina îndoielile referitoare la o așa-numită lipsă de echitate în raport cu impozitarea și cu bugetele publice. În prezent, 11 state membre pregătesc un sistem comun pentru această taxă. Astfel ar putea fi aplicată, pe scară largă, o taxă capabilă să genereze venituri semnificative, în ciuda marii mobilități internaționale a tranzacțiilor financiare.

Începutul paginii

Începutul paginiiCONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Pe aceeaşi temă

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: