Naršymo kelias

Mokesčiai


Mokesčius ir jų normas nustato šalių vyriausybės. Taigi, kiek mokesčių mokate, sprendžia jūsų šalies vyriausybė, o ne Europos Sąjunga.

ES vaidmuo yra prižiūrėti vyriausybių nustatomas nacionalines mokesčių taisykles ir sprendimus dėl mokesčių tarifų (įmonių pelno, gyventojų pajamų, santaupų ir kapitalo prieaugio), siekiant užtikrinti, kad:

  • jie atitiktų Europos Sąjungos darbo vietų kūrimo tikslus;
  • jie netrukdytų laisvam prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimui Europos Sąjungoje;
  • jais vienos šalies įmonėms nebūtų suteikiamas nesąžiningas pranašumas prieš konkurentus kitoje šalyje;
  • dėl jų nebūtų diskriminuojami kitų ES šalių vartotojai, darbuotojai arba įmonės.

Visų 28 šalių vyriausybės susitarė nustatyti kai kurių mokesčių, pvz., pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba mokesčių už benziną, tabaką ir alkoholinius gėrimus, minimalius tarifus, kad ES viduje būtų išvengta konkurencijos iškraipymo.

ES sprendimai dėl mokesčių gali būti priimti tik tuo atveju, jei tam pritaria visos ES valstybės narės.

Degalinė © Carofoto

Dėl bendrų degalų apmokestinimo taisyklių užtikrinama sąžininga prekyba ir išvengiama žalingos mokesčių konkurencijos

ES taip pat nesikiša į šalių išlaidas, jeigu tik jų biudžeto balansas ir valstybės skola neperžengia priimtinų ribų.

Tačiau jei šalys išlaidauja ir pernelyg giliai įbrenda į skolas, gali kilti pavojus kitų ES šalių ekonomikos augimui ir euro zonos stabilumui.

Sąžininga ES šalių mokesčių konkurencija

Itin daug dėmesio ES šalys skiria įmonių mokesčiams, nes esama pavojaus, kad įvedus mokesčių lengvatas arba specialias mokesčių sąlygas vienoje ES šalyje, įmonės gali būti nesąžiningai išviliotos iš kitų ES šalių arba kitaip sumenkinta šių šalių mokesčių bazė. Elgesio kodekse ES šalys politiškai įpareigojamos šito nedaryti.

Dėl panašių priežasčių visos ES šalys susitarė dėl minimalių PVM ir akcizų už benziną, tabaką ir alkoholį tarifų ir visos privalo laikytis taisyklių, kurias jos parengė ir dėl kurių susitarė Europos lygmeniu.

Kodėl ES turi prisidėti prie pridėtinės vertės mokesčio reglamentavimo?

PVM yra nepaprastai svarbus tam, kad tinkamai veiktų bendroji rinka, o konkurencija visoje ES būtų sąžininga.

Todėl ES nustatė:

  • ES masto taisykles, kuriomis reglamentuojamas PVM taikymas,
  • minimalų PVM tarifą.

Vis dėl to PVM tarifai įvairiose šalyse gali gerokai skirtis – maksimalūs PVM tarifai nenustatyti. Nors paprastai visoms parduodamoms prekėms ir paslaugoms turi būti taikomas bendras standartinis tarifas, vyriausybės tai pat turi galimybę kai kurioms prekėms ir paslaugoms taikyti mažesnius tarifus, o kai kurios šalys laikinai atleistos nuo kai kurių taisyklių laikymosi.

Kodėl įvairiose šalyse skiriasi benzino, alkoholio ir cigarečių kainos?

Šiems produktams taikomos kai kurios bendros taisyklės, nes dėl mokesčių (akcizų) skirtumų gali lengvai sutrikti konkurencija visoje ES ir prasidėti masinis apsipirkimas užsienyje, o dėl to nukentėtų regionų, kuriuose mokesčiai dideli, verslininkai. Šios srities taisyklės taip pat gana lanksčios dėl:

  • kultūrų įvairovės (tai viena iš priežasčių, dėl kurių ES šalyse taip skiriasi alaus ir vyno kainos),
  • ekonominių skirtumų (puikiai savo viešuosius finansus tvarkančios šalys nelinkusios apmokestinti šių produktų dideliais mokesčiais).

Bendros energetikos mokesčių taisyklės

ES turi bendras energetikos produktų apmokestinimo taisykles, kad galėtų bendromis mokesčių priemonėmis skatinti efektyviai naudoti energiją. Vėlgi šios taisyklės gan lanksčios, kad būtų galima atsižvelgti į padėtį kiekvienoje šalyje.

Į mokesčių formas besigilinanti jaunuolių pora © Imageselect

Pajamų mokesčius nustato kiekvienos šalies vyriausybė.

Mokesčiai, kuriuos mokate tiesiogiai

Fizinių asmenų apmokestinimo taisyklių ir tarifų klausimus sprendžia jūsų šalies vyriausybė, išskyrus tuos atvejus, kai tai susiję su jūsų teisėmis užsienyje. ES taisyklės skirtos užtikrinti, kad jūs nevengtumėte ieškoti darbo kitose ES šalyse dėl problemų, susijusių su jūsų pensijos ir teisių į pensiją perkėlimu bei apmokestinimu.

ES taip pat imasi veiksmų, kad užkirstų kelią mokesčių už kitoje šalyje gautas pajamas slėpimui. ES šalių vyriausybės praranda teisėtas pajamas, jei jų gyventojai nedeklaruoja pajamų iš užsienyje laikomų santaupų palūkanų.

Kaip ES pilietis galite laikyti santaupas ten, kur, jūsų nuomone, gausite daugiausiai naudos, tačiau to daryti siekiant išvengti mokesčių negalima. Dauguma Europos šalių yra susitarusios dalytis informacija apie tose šalyse nuolat negyvenančių asmenų santaupas.

Išimtis – kelios šalys (pvz., Austrija, Liuksemburgas), kurios renka išskaičiuojamąjį mokestį ir didelę jo dalį perveda į taupančiojo gyvenamąją šalį. Kadangi atliekamas bendras mokėjimas, atskiro taupančiojo anonimiškumas nepažeidžiamas, tačiau mokestis vis tiek sumokamas ten, kur reikia.

Mokestinio sukčiavimo ir mokesčių slėpimo prevencija

Dėl mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo ir šešėlinės ekonomikos ES šalys kasmet netenka iki 1 trln. eurų biudžeto įplaukų. Tai sudaro maždaug 20 % visų mokesčių įplaukų. Nors kova su sukčiavimu priklauso kiekvienos šalies atsakomybės sričiai, reikia, kad visos ES šalys veiktų darniai, nes sukčiavimas dažnai organizuojamas tarptautiniu mastu ir vienos šalies įvestos kovos su sukčiavimu priemonės gali turėti neigiamos įtakos visoje Europoje. Dabar ES turi veiksmų planą, skirtą kovai su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu griežtinti.

Finansinių sandorių mokestis

Finansų sektorius buvo viena pagrindinių ekonomikos krizės priežasčių, o per pastaruosius kelerius metus jam suteikta didelė vyriausybių parama. Finansinių sandorių mokesčiu galima užtikrinti, kad šis sektorius deramai ir pakankamai prisidėtų padengiant dėl krizės patirtas išlaidas. Įvedus tokį mokestį būtų panaikintas ir mokesčių srityje bei valstybių biudžetuose juntamas „sąžiningumo deficitas“. Vienuolika ES šalių dabar rengia bendrą šio mokesčio sistemą. Tada jos galėtų įvesti plačios bazės mokestį, kurio pajamų potencialas būtų didelis, nepaisant didelio tarptautinio finansinių sandorių judumo.

Į puslapio pradžią

Į puslapio pradžiąKONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Susijusios temos

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?