Navigacijski put

Oporezivanje


Nacionalne vlade nadležne su za ubiranje poreza i određivanje poreznih stopa. Dakle, iznos poreza koji plaćate određuje vaša nacionalna vlada, a ne EU.

Uloga je EU-a nadzirati nacionalna pravila o porezu i odluke o poreznim stopama (na dobit poduzeća, osobni dohodak, štednju i kapitalnu dobit) kako bi se osiguralo da:

  • su u skladu s ciljevima EU-a koji se odnose na otvaranje novih radnih mjesta
  • ne sprečavaju slobodni protok roba, usluga i kapitala u EU-u
  • poduzećima u jednoj zemlji ne daju nepoštenu prednost pred konkurentima u drugoj zemlji
  • ne diskriminiraju potrošače, radnike ili poduzeća iz drugih država članica EU-a.

Za neke poreze, kao što su porez na dodanu vrijednost (PDV) ili porezi na benzin, duhan i alkoholna pića, svih 28 nacionalnih vlada dogovorile su minimalne porezne stope kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja u drugim državama unutar EU-a.

EU ne smije donositi odluke o poreznim pitanjima, osim ako o tome postoji jednoglasna suglasnost svih država članica.

Benzinska crpka © Carofoto

Zajedničkim pravilima o porezu na benzin osigurava se poštena trgovina i sprečava štetna porezna konkurencija.

EU isto tako ne može određivati koliko države članice smiju trošiti – pod uvjetom da su im stanje proračuna i javni dug unutar razumnih granica.

Međutim, prekomjernim trošenjem i prevelikim zaduživanjem države članice mogle bi ugroziti gospodarski rast u drugim državama članicama EU-a i stabilnost europodručja.

Poštena porezna konkurencija između država članica EU-a

EU posebnu pažnju posvećuje oporezivanju trgovačkih društava zbog rizika da bi se poreznim olakšicama ili posebnim poreznim tretmanima u jednoj zemlji EU-a moglo nepošteno odvlačiti poduzeća iz drugih zemalja EU-a ili na neki drugi način narušiti poreznu osnovicu u drugim zemljama. Države članice EU-a politički su vezane kodeksom ponašanja prema kojem to ne smiju činiti.

Zbog sličnih razloga sve su države članice EU-a dogovorile minimalne porezne stope za PDV i trošarine na benzin, duhan i alkohol te su sve dužne poštovati ta pravila koja su sastavile i dogovorile na europskoj razini.

Zašto PDV zahtijeva uključivanje EU-a

PDV je temelj za ispravno funkcioniranje jedinstvenog tržišta i pošteno tržišno natjecanje u EU-u.

Stoga je EU uspostavila:

  • pravila na razini EU-a za primjenu PDV-a i
  • minimalnu stopu PDV-a.

Time se i dalje ostavlja znatan manevarski prostor za razlike u nacionalnim stopama PDV-a: ne postoje gornje granice za stope PDV-a. Iako općenito važi da bi se trebala primjenjivati jedinstvena standardna stopa na svaku prodaju roba i usluga, vlade mogu primijeniti umanjene stope na mali raspon roba/usluga, a neke su zemlje privremeno izuzete od nekih pravila.

Benzin, alkohol i cigarete – zašto se cijene razlikuju

Ovi proizvodi podliježu određenim zajedničkim pravilima jer različitosti u porezima (trošarinama) mogu vrlo lako narušiti tržišno natjecanje u državama EU-a i pokrenuti masovnu prekograničnu kupnju na štetu poduzetnika na područjima s visokim porezima. I ovdje pravila i dalje ostavljaju puno prostora za odstupanja, i to zbog:

  • kulturoloških razlika – razlog zašto su cijene piva i vina toliko različite u EU-u
  • gospodarskih razlika – zemlje sa zdravim javnim financijama nisu sklone visokim porezima na te proizvode.

Zajednička pravila o oporezivanju energenata

U EU-u postoje zajednička pravila o oporezivanju energetskih proizvoda tako da se jedinstvenim pristupom korištenju poreza potakne energetska učinkovitost. A opet, pravila su dovoljno fleksibilna da se njima omogućuje prilagodba posebnim nacionalnim okolnostima.

Par gleda porezne obrasce © Imageselect

O porezima na dohodak odlučuju nacionalne vlade.

Porezi koji izravno utječu na vas

Osobni porezi i stope u nadležnosti su nacionalne vlade – osim u slučajevima kada utječu na vaša prekogranična prava. Pravila EU-a sastavljena su tako da vam rad u drugoj državi članici EU-a ne sprečavaju problemi povezani s prijenosom i oporezivanjem mirovine i mirovinskih prava.

EU ima ulogu i u sprečavanju prekogranične utaje poreza. Vlade EU-a gube zakonite prihode ako njihovi državljani ne prijave dohodak od kamata na štednju u inozemstvu.

Kao građanin EU-a možete uložiti štednju tamo gdje mislite da ćete ostvariti najbolju dobit, ali to ne možete koristiti kao sredstvo izbjegavanja poreza. Većina europskih zemalja usuglasila se o razmjeni informacija o štednji nerezidenata.

Nekoliko zemalja (npr. Austrija, Luksemburg) uvele su umjesto toga porez po odbitku od kojeg veliki dio prebacuju u domovinu štediše. Budući da je to skupno plaćanje, ne krši se anonimnost štediše, a porez se naplaćuje tamo gdje dospijeva.

Sprečavanje porezne prijevare i utaje

Države članice EU-a godišnje gube i do 1 bilijun EUR proračunskih prihoda zbog porezne prijevare, utaje i sive ekonomije, što čini oko 20 % svih poreznih prihoda. Iako je svaka zemlja sama nadležna za borbu protiv prijevara, potrebno je usklađeno djelovanje svih država članica EU-a budući da se prijevare često događaju izvan granica i mjere protiv prijevara u jednoj zemlji mogu imati negativne posljedice za cijelu Europu. EU sada ima akcijski plan za jačanje borbe protiv porezne prijevare i utaje.

Porez na financijske transakcije

Financijski je sektor bio glavni uzrok gospodarske krize i u posljednjih je nekoliko godina primio znatnu državnu potporu. Porezom na financijske transakcije može se osigurati da financijski sektor pošteno i snažno pridonosi pokrivanju troškova krize. Takvim bi se porezom ispravio i uočeni "propust u pravičnosti" u oporezivanju i državnim proračunima. U jedanaest zemalja EU-a u tijeku je izrada zajedničkog sustava za takav porez, kojim bi se omogućilo uvođenje poreza široke osnove s potencijalno znatnim prihodom unatoč velikoj mobilnosti financijskih transakcija u cijelom svijetu.

Vrh

VrhKONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Vezane teme

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?