Idrott


Att idrotta och motionera är viktigt för miljontals människor och starkt förankrat i det europeiska samhället. Med det nya programmet Erasmus+ vill EU främja samarbete, dialog och deltagande på alla idrottsområden.

Laganda, solidaritet och fair play

Trestegshoppare © EU

Erasmus+ stöder EU:s idrottspolitik på gräsrotsnivå.

Idrotten är viktig eftersom den

 • är bra för hälsan
 • har en pedagogisk funktion och främjar viktiga sociala värderingar 
 • bidrar till större gemenskap i samhället 
 • är en stor och snabbt växande ekonomisk sektor
 • skapar jobb och främjar tillväxten.

Problemen med dopning, uppgjorda matcher och våld måste dock uppmärksammas.

EU stöder samarbetet mellan beslutsfattare och dialogen med idrottsorganisationer. Därmed främjar man idrottens positiva värden och hanterar de idrottsrelaterade utmaningarna. 

Idrott i Erasmus+

Programmet Erasmus+ English (en) (2014–2020) är inriktat på idrott på gräsrotsnivå. Programmet kan medfinansiera initiativ och hjälpa till att utveckla, dela och genomföra innovativa idéer och metoder lokalt, regionalt, nationellt eller i hela EU.

”Erasmus+ Idrott” ska bidra till att utveckla idrottens europeiska dimension och öka samarbetet mellan idrottsorganisationer, myndigheter och andra aktörer. Det är inriktat på följande områden.

Motion för bättre hälsa

EU stöder idrott och motion genom att EU-länderna och intresserade aktörer utbyter och främjar bästa praxis. EU:s riktlinjer för motion pdf - 214 KB [214 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) (2008) visar hur nationella strategier inom olika sektorer kan få folk att röra på sig mer. Rådets rekommendation från 2013   om hälsofrämjande fysisk aktivitet i alla sektorer kommer att 

 • uppmuntra till mer effektiva strategier på området
 • hjälpa till att följa resultat och trender kring motion och idrottspolitik.

EU:s hälsopolitik främjar också motion. EU:s plattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa ska hantera negativa trender.

Kampen mot dopning

EU främjar idrott och motion.

EU främjar idrott och motion.

Dopning undergräver rättvisa tävlingar, avskräcker människor från att idrotta eller följa idrottsevenemang och innebär hälsorisker. EU bekämpar dopning tillsammans med

 • EU-länderna
 • Europarådet françaisEnglish
 • Unesco RUfrançaisEnglishعربيespañol 
 • Världsantidopningsbyrån françaisEnglish

EU-länderna använder sig regelbundet av EU:s ramar för att diskutera antidopningsfrågor före möten i mer internationella forum. De samarbetar inom EU om frågor som rör idrottares rättigheter, dopning inom motionsidrotten och förebyggande av dopning. Programmet Erasmus+ Idrott finansierar projekt för att förebygga dopning. Arbetsgivarorganisationer och fackföreningar kan använda EU:s sociala dialog för att bekämpa dopning. 

Social delaktighet, integration och lika möjligheter

Idrotten kan överbrygga sociala klyftor. Den lyfter fram färdigheter hos personer med funktionsnedsättning och stärker kvinnors och flickors ledarskap. De EU-länder som söker stöd från Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden uppmuntras att ta med projekt som främjar social delaktighet med hjälp av idrotten. Även transnationella projekt och internationella evenemang har fått bidrag.

Kampen mot rasism och våld vid idrottsevenemang

EU uppmuntrar polisen och idrottsmyndigheterna att utbyta information om supportrar som kan ställa till med bråk och stödja förebyggande initiativ mot våld. Kommissionen stödde lanseringen av nätverket Fotboll mot rasism i Europa English och flera relaterade projekt.

Goda styrelseformer inom idrotten

EU respekterar att idrottsorganisationerna är självständiga, men anser att de bör följa principerna för goda styrelseformer:

 • Demokrati
 • Öppenhet
 • Ansvar i beslutsprocesser
 • Alla intresserade aktörer är representerade

Kommissionen uppmuntrar arbetsgivare, idrottare och idrottspersonal att använda den sociala dialogen för att forma arbetsrelationer inom idrotten. Det finns kommittéer för social dialog för den professionella fotbollen och för en aktiv fritid.

Dubbla karriärer för idrottare

EU förespråkar att unga idrottare ska få utbildning parallellt med sin intensiva idrottsträning för att förbereda dem för dubbla karriärer. EU:s riktlinjer om dubbla karriärer för idrottare (2012) pdf - 569 KB [569 KB] English (en) visar hur nationell politik och EU-politik kan främja detta. Flera projekt har fått stöd från EU.

Till början

Utbildning, ungdomsfrågor och idrott

Manuskriptet uppdaterades i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanKONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?