Idrott


Att idrotta och motionera är viktigt för miljontals människor och starkt förankrat i det europeiska samhället. År 2011 antog EU-kommissionen en strategi för att utveckla idrottens europeiska dimension.

Laganda, solidaritet och fair play

Trestegshoppare © EU

Det finns cirka 700 000 idrottsklubbar i EU.

Att idrotta är inte bara bra för hälsan, utan bidrar också till större gemenskap i samhället. Cirka 60 procent av alla i EU ägnar sig regelbundet åt någon form av idrott eller motion och här finns runt 700 000 idrottsklubbar. Idrott är också en stor och snabbt växande ekonomisk sektor som skapar tillväxt och jobb.

EU finansierar under 2009–2013 olika förberedande projekt DeutschEnglishfrançais som ska kartlägga och testa lämpliga nätverk och bra lösningar inom idrotten. Projekten handlar om

  • hälsofrämjande fysisk aktivitet
  • idrott för personer med funktionsnedsättning
  • jämställdhet inom idrott
  • kampen mot dopning
  • social delaktighet inom och genom idrotten
  • idrottsutbildning
  • frivilligarbete inom idrotten
  • våld och intolerans inom idrott
  • idrottens styrelseformer.

EU stöder redan idrottsverksamhet inom andra politikområden (utbildning, ungdomsfrågor, folkhälsa, social inkludering och regionalpolitik) men tanken är att de här projekten ska leda fram till ett särskilt idrottsprogram som ska ingå i EU:s nya program för utbildning, ungdomsfrågor och idrott under 2014–2020.

Motion för bättre hälsa

EU arbetar för att främja fysisk aktivitet, bland annat genom idrotten. Ett sätt är att uppmuntra EU-länderna och relevanta aktörer att ta del av varandras goda lösningar. EU:s riktlinjer för motion (2008) visar hur nationella strategier inom olika sektorer kan få folk att röra på sig mer. Flera organisationer har dessutom gått samman i EU:s plattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa för att få oss att äta sundare och motionera mer.

Kampen mot dopning

Kvinna slår en tennisboll med en racket © EU

EU vill främja idrott och motion.

Dopning är ett stort problem – den undergräver principen om rättvisa tävlingar, avskräcker folk från att delta i eller följa idrottsevenemang och utgör inte minst en hälsorisk. EU finansierar forskningsprojekt om dopning och de förberedande projekt som nämns ovan. EU samarbetar också med olika organ, bland annat Världsantidopningsbyrån.

Social delaktighet, integration och lika möjligheter

Idrotten kan överbrygga sociala klyftor och föra samman människor från alla samhällsskikt. EU uppmuntrar medlemsländerna att föreslå initiativ som främjar social inkludering med hjälp av idrotten när de ansöker om stöd från Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Internationella projekt har också fått bidrag genom de förberedande projekten.

Kampen mot rasism och våld

EU uppmuntrar polis och idrottsmyndigheter att utbyta information om supportrar som kan ställa till med bråk. Kommissionen stöder också nätverket Fotboll mot rasism i Europa DeutschEnglishfrançaisitaliano.

Goda styrelseformer inom idrotten

Idrottsorganisationerna bör få vara självständiga och reglera sig själva, förutsatt att de respekterar lagar, demokrati, öppenhet och ansvar i beslutsprocesser och ser till att alla intresserade aktörer är representerade.

Kommissionen uppmuntrar arbetsgivare, idrottsutövare och idrottspersonal att använda den sociala dialogen för att forma arbetsrelationer inom idrotten.

Till början

Till börjanKONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?