Šport v EU


Na milijone Evropejcev se ukvarja s športom in telesno dejavnostjo, ki sta močno vpeta v evropsko družbo. EU je v svojo politično agendo vključila novi program Erasmus+, ki spodbuja sodelovanje, dialog in udeležbo na vseh športnih področjih.

Moštveni duh, solidarnost in poštena igra

Skakalec troskoka © EU

Program Erasmus+ podpira športno politiko EU.

Šport je pomemben, ker:

 • spodbuja fizično in duševno dobro počutje
 • ima izobraževalno funkcijo in krepi ključne družbene vrednote 
 • povezuje skupnosti 
 • je pomemben in hitro razvijajoč se gospodarski sektor
 • prispeva h gospodarski rasti in delovnim mestom

Pozornost zahtevajo vprašanja, kot so uporaba nedovoljenih poživil, vnaprejšnje dogovarjanje izidov tekem in nasilje.

EU podpira sodelovanje med snovalci politik in dialog s športnimi organizacijami, s čimer spodbuja pozitivne vrednote, povezane s športom, in rešuje morebitne težave. 

Šport v programu Erasmus+

Program Erasmus+ English (en) (2014–2020) se osredotoča na šport na lokalni in regionalni ravni. Program sofinancira pobude, pomaga pri izmenjavi in izvajanju inovativnih zamisli in praks po vsej EU, na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Program je namenjen razvijanju evropske dimenzije športa in spodbujanju sodelovanja med športnimi organizacijami, javnimi organi in drugimi deležniki. Osredotoča se na naslednja področja.

Telesne dejavnosti za krepitev zdravja

Na področju športa EU spodbuja izmenjavo dobrih praks med državami EU in deležniki. Smernice EU za telesno dejavnost pdf - 214 KB [214 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) (2008) so namenjene medsektorskim nacionalnim politikam. Priporočilo Sveta iz leta 2013   o spodbujanju zdravju koristnih telesnih dejavnosti v različnih sektorjih je koristno za: 

 • pripravo učinkovitih politik na tem področju,
 • spremljanje napredka in trendov na področju telesne dejavnosti in politik.

Tudi zdravstvena politika EU spodbuja telesno dejavnost. Evropska platforma za prehrano, telesno dejavnost in zdravje omogoča obravnavo perečih vprašanj.

Preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil

EU spodbuja športno in telesno dejavnost.

EU spodbuja športno in telesno dejavnost.

Uporaba nedovoljenih poživil ogroža pošteno tekmovalnost ter odvrača od udejstvovanja v športu in spremljanja športa, nevarna je tudi za zdravje. Na tem področju EU sodeluje z

 • državami EU
 • Svetom Evrope françaisEnglish
 • Unescom RUfrançaisEnglishعربيespañol 
 • Svetovno protidopinško agencijo françaisEnglish

Pred udeležbo na mednarodnih forumih države EU najprej razpravljajo o nedovoljenih poživilih v okviru EU. Z EU sodelujejo v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na pravice športnikov, nedovoljena poživila v rekreativnem športu in preprečevanje dopinga. Sredstva programa Erasmus+ Šport so namenjena preprečevanju uporabe nedovoljenih poživil. Organizacije delodajalcev in sindikati lahko s pomočjo socialnega dialoga EU obravnavajo številna vprašanja, vključno boj proti uporabi nedovoljenih poživil. 

Socialna vključenost, integracija in enake možnosti

S športom lahko premostimo socialne razlike. S športnimi dosežki se lahko izkažejo invalidne osebe, opolnomočijo ženske in dekleta, športne dejavnosti pa omogočajo učenje veščin vodenja. Dobro je, če države EU, ki se potegujejo za sredstva Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj, vključijo projekte, ki spodbujajo socialno vključevanje prek športa. Sredstva skladov so bila uspešno uporabljena za transnacionalne projekte in mednarodne dogodke.

Boj proti rasizmu in nasilju na športnih dogodkih

EU spodbuja izmenjavo informacij o nevarnih navijačih med policijskimi službami in organi na področju športa ter podpira pobude za preprečevanje takega ravnanja. Evropska komisija podpira delovanje mreže Nogomet proti rasizmu v Evropi (FARE) English in številne sorodne projekte.

Dobro upravljanje na področju športa

EU spoštuje avtonomijo športnih organizacij in hkrati spodbuja spoštovanje naslednjih načel dobrega upravljanja:

 • demokracija
 • preglednost
 • odgovorno sprejemanje odločitev
 • vključevanje vseh deležnikov

Komisija spodbuja delodajalce, športnike in športne delavce, da pri oblikovanju delovnih odnosov v športu upoštevajo načela evropskega socialnega dialoga. Na področjih poklicnega nogometa in aktivnih rekreativnih dejavnosti delujejo odbori za socialni dialog.

Dvojna poklicna pot športnikov

EU poleg intenzivnega športnega usposabljanja podpira poklicno in strokovno izobraževanje vseh mladih športnikov, ki se tako pripravljajo na dvojno poklicno pot. Smernice EU o dvojni poklicni poti (2012) pdf - 569 KB [569 KB] English (en) kažejo, kako lahko države s svojimi politikami in politikami EU to spodbujajo. EU je s svojimi sredstvi podprla več projektov.

Na vrh

Izobraževanje, usposabljanje, mladi in šport

Rokopis je bil posodobljen novembra 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhKONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povezane teme

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?