Ścieżka nawigacji

Sport


Sport i aktywność fizyczna zajmują ważne miejsce w życiu milionów Europejczyków i w tradycji europejskich społeczeństw. W 2011 r. Komisja przyjęła strategię, której celem jest wspieranie sportu w Europie.

Współpraca w zespole, solidarność i fair play

Zawody w trójskoku © UE

W UE działa około 700 tys. klubów sportowych

Sport to nie tylko sposób na dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne, to również czynnik jednoczący ludzi z różnych środowisk. Około 60 proc. Europejczyków regularnie uprawia sport, a w całej UE działa około 700 tys. klubów sportowych. Sport to także istotny i szybko rozwijający się sektor gospodarki, mający duże znaczenie dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

W ramach programu działań przygotowawczych w dziedzinie sportu na lata 2009–2013 DeutschEnglishfrançais UE wspiera projekty międzynarodowe, które pozwalają znaleźć i wypróbować najodpowiedniejsze sieci współpracy i dobre praktyki w dziedzinie sportu, a także sprawdzić ich skuteczność i zasięg. Dofinansowywane przez UE projekty dotyczą następujących zagadnień:

  • aktywność fizyczna jako sposób na zdrowie
  • sport uprawiany przez osoby niepełnosprawne
  • równość płci w sporcie
  • walka z dopingiem
  • włączenie społeczne w sporcie i poprzez sport
  • kształcenie i szkolenie w dziedzinie sportu
  • wolontariat w sporcie
  • przemoc i nietolerancja w sporcie
  • właściwe zarządzanie w sporcie.

Unia Europejska już teraz wspiera działalność sportową i rozwój kultury fizycznej, przeznaczając na ten cel środki z programów finansowania innych obszarów (takich jak edukacja, młodzież, zdrowie, integracja społeczna i polityka regionalna). Wspomniane wyżej projekty służą natomiast przygotowaniu pierwszego europejskiego programu finansowania działalności sportowej będącego częścią nowych działań UE w zakresie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w latach 2014–2020.

Aktywność fizyczna jako sposób na zdrowie

UE postrzega sport jako jeden ze sposobów popularyzowania kultury fizycznej poprzez wymianę dobrych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz w kontaktach z zainteresowanymi podmiotami. Wytyczne UE w sprawie aktywności fizycznej (2008) pokazują, w jaki sposób krajowe strategie polityczne w różnych sektorach mogą zachęcić obywateli do większej aktywności fizycznej. Ponadto platforma UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia jest miejscem, w którym różne organizacje mogą omawiać bieżące tendencje w odżywianiu oraz zagadnienia związane z aktywnością fizyczną.

Walka z dopingiem

Kobieta uderzająca piłkę rakietą tenisową © UE

UE popularyzuje sport i zachęca do aktywności fizycznej

Doping w sporcie szkodzi duchowi uczciwego współzawodnictwa, zniechęca do uprawiania sportu i kibicowania sportowcom, może również poważnie zaszkodzić zdrowiu. UE finansuje projekty badawcze w dziedzinie walki z dopingiem, również w ramach wcześniej wspomnianych działań przygotowawczych. Utrzymuje też regularne kontakty z odpowiednimi instytucjami, takimi jak Światowa Agencja Antydopingowa.

Włączenie społeczne, integracja społeczna i równość szans

Sport odgrywa istotną rolę społeczną, jednocząc ludzi z różnych grup społecznych i wiekowych. UE zachęca wszystkie państwa członkowskie do tego, by składając wnioski o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, uwzględniały w nich również projekty sportowe sprzyjające włączeniu społecznemu. Projekty międzynarodowe finansowane są w ramach działań przygotowawczych.

Walka z rasizmem i przemocą

UE zachęca policję i organizacje sportowe do wymiany informacji dotyczących kibiców, którzy stanowią potencjalne zagrożenie. Komisja wspiera również działalność sieci „Futbol przeciwko rasizmowi w Europie” DeutschEnglishfrançaisitaliano.

Właściwe zarządzanie w sporcie

UE szanuje autonomię i samoregulację organizacji sportowych w zakresie, w jakim ich decyzje są zgodne z zasadami prawa, demokracji, przejrzystości i odpowiedzialności oraz uwzględniają interesy różnych zainteresowanych stron.

Komisja zachęca pracodawców, sportowców oraz osoby zawodowo związane z sektorem sportu do kształtowania stosunków pracy w oparciu o europejski dialog społeczny .

Początek strony

Początek stronyKONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Podobne tematy

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?