Kruimelpad

Sport


Sport en lichaamsbeweging spelen een grote rol in het leven van miljoenen Europeanen en zijn diep verankerd in onze samenleving. In 2011 heeft de Europese Commissie daarom een Europees sportbeleid geformuleerd.

Teamspirit, solidariteit en fairplay

Hink-stap-springer © EU

Er zijn in de EU zo’n 700.000 sportverenigingen.

Sport bevordert niet alleen de lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar brengt ook gemeenschappen dichter bij elkaar. In de EU doet ongeveer 60% van de mensen regelmatig aan sport en zijn er zo'n 700.000 sportclubs. Sport is ook een uitgebreide en snel groeiende economische sector die in grote mate bijdraagt tot economische groei en werkgelegenheid.

Via haar voorbereidende acties op het gebied van sport 2009-2013 DeutschEnglishfrançais subsidieert de EU transnationale projecten om geschikte netwerken en goede praktijken op het vlak van sport te inventariseren en uit te testen. Deze projecten hebben betrekking op:

  • gezonde lichaamsbeweging
  • gehandicaptensport
  • gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de sport
  • antidoping
  • maatschappelijke integratie in en door sport
  • sportonderwijs en -opleiding
  • vrijwilligerswerk in de sport
  • bestrijding van geweld en intolerantie in de sport
  • goed bestuur in de sport.

De EU steunt via het beleid op andere gebieden (onderwijs, jeugd, gezondheid, maatschappelijke integratie en regionaal beleid) ook sport en lichaamsbeweging. De hier genoemde projecten moeten de weg banen voor sportfinanciering in het kader van het nieuwe EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2014-2020.

Gezonde lichaamsbeweging

Sport is een van de middelen waarmee de EU lichaamsbeweging wil promoten. Zij stimuleert de EU-landen om van elkaar en van andere betrokken organisaties te leren. De EU-richtsnoeren voor lichaamsbeweging (2008) laten zien hoe mensen via het nationale beleid in diverse sectoren gestimuleerd kunnen worden om meer aan lichaamsbeweging te gaan doen. Het EU-platform voor voeding, lichaamsbeweging en gezondheid fungeert als discussieforum voor voedingstrends en lichaamsbeweging.

Antidoping

Vrouw slaat bal met tennisracket © EU

De EU wil sport en lichaamsbeweging aanmoedigen.

Doping in de sport ondermijnt het principe van eerlijke concurrentie, ontmoedigt mensen om te sporten of om naar sport te kijken en is riskant voor de gezondheid. De EU subsidieert onderzoeksprojecten op dit gebied, onder meer in het kader van de al genoemde voorbereidende acties. Zij heeft ook regelmatig contact met organisaties zoals het World Anti-Doping Agency.

Sociale inclusie, integratie en gelijke kansen

Sport kan een brug slaan tussen sociale klassen en mensen uit alle rangen en standen. De EU stimuleert initiatieven om via sport de maatschappelijke integratie te bevorderen. De EU-landen kunnen daarvoor bij het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling subsidie aanvragen. Transnationale projecten worden ook gefinancierd in het kader van de voorbereidende acties.

Bestrijding van racisme en geweld

De EU moedigt politiediensten en sportautoriteiten aan om informatie uit te wisselen over supporters die risicogedrag vertonen. De Commissie steunt het netwerk Voetbal tegen racisme in Europa DeutschEnglishfrançaisitaliano.

Goed bestuur in de sport

De EU kan zich vinden in autonomie en zelfregulering van sportorganisaties, mits zij de wettelijke en democratische beginselen respecteren, transparant opereren en verantwoording afleggen. Ook moeten alle belanghebbenden erin vertegenwoordigd zijn.

De Commissie spoort werkgevers, atleten en trainers aan om de Europese sociale dialoog te gebruiken om de arbeidsbetrekkingen in de sportsector vorm te geven.

Naar boven

Naar bovenCONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Verwante thema’s

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?