Sport in de EU


Miljoenen Europeanen doen aan sport of een andere vorm van lichaamsbeweging. Het is voor hen een vast onderdeel van het dagelijks leven. De EU is gestart met een nieuw programma, Erasmus+, dat samenwerking en dialoog op sportgebied en sportbeoefening in het algemeen moet stimuleren.

Teamspirit, solidariteit en fairplay

Hink-stap-springer © EU

Erasmus+ steunt een sportbeleid dat van de basis uitgaat.

Sport is belangrijk omdat het:

 • de lichamelijke en geestelijke gezondheid stimuleert
 • een educatieve functie heeft en belangrijke sociale waarden promoot 
 • mensen samenbrengt 
 • een grote en snel groeiende economische sector is
 • bijdraagt tot groei en werkgelegenheid

Maar er zijn ook negatieve kanten, zoals doping, wedstrijdvervalsing en geweld, die om onze aandacht vragen.

De EU ondersteunt de samenwerking tussen de beleidsmakers en de dialoog met sportorganisaties om de positieve waarden van sport uit te dragen en tegelijk de problemen aan te pakken. 

Sport in Erasmus+

Het Erasmus+-programma English (en) (2014-2020) richt zich op sportbeoefening aan de basis. Het cofinanciert initiatieven waarmee innovatieve ideeën en praktijken door de hele EU worden ontwikkeld, uitgedragen en toegepast, op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

"Erasmus+: sport" helpt de Europese dimensie van sport te ontwikkelen door de samenwerking tussen sportorganisaties, overheidsinstanties en andere partijen te verbeteren. Hieronder wordt uitgelegd hoe.

Gezonde lichaamsbeweging

De EU wil dat mensen meer aan lichaamsbeweging gaan doen. Daarom probeert zij een uitwisseling van goede praktijken tussen de EU-landen en andere belanghebbende partijen op gang te brengen. De EU-richtsnoeren voor lichaamsbeweging pdf - 214 KB [214 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (2008) maken duidelijk hoe horizontaal nationaal beleid daarbij kan helpen. De Aanbeveling van de Raad uit 2013   over de stimulering van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging in de verschillende sectoren zal: 

 • het beleid op dit gebied effectiever maken, en
 • de vooruitgang, de trends en het beleid op het gebied van lichaamsbeweging helpen monitoren

Ook via het EU-gezondheidsbeleid wordt geprobeerd lichaamsbeweging populairder te maken. In het EU-actieplatform voor voeding, lichaamsbeweging en gezondheid wordt besproken hoe negatieve ontwikkelingen kunnen worden tegengegaan.

Bestrijding van doping

De EU moedigt sport en lichaamsbeweging aan.

De EU moedigt sport en lichaamsbeweging aan.

Doping vervalst de uitslag van sportwedstrijden, ontmoedigt mensen om aan sport te doen of om naar sportevenementen te kijken, en vormt ook een gevaar voor de gezondheid. De EU werkt op dit terrein samen met:

 • EU-landen
 • de Raad van Europa françaisEnglish
 • UNESCO en RUfrançaisEnglishعربيespañol 
 • het Wereldantidopingagentschap françaisEnglish

De EU-landen vergaderen regelmatig in EU-verband over het gebruik van doping voordat zij deze kwesties op internationale fora bespreken. Binnen de EU werken zij samen waar het gaat om de rechten van sporters, doping in de recreatieve sport en dopingpreventie. In het kader van Erasmus+ wordt steun verleend aan dopingpreventieprojecten. Werkgeversorganisaties en vakbonden kunnen een beroep doen op de sociale dialoog van de EU voor de aanpak van problemen zoals dopinggebruik. 

Sociale inclusie, integratie en gelijke kansen

Sport kan de kloof tussen maatschappelijke klassen overbruggen. Het vestigt de aandacht op de capaciteiten van mensen met handicaps en geeft vrouwen en meisjes meer zelfvertrouwen, kwaliteiten die onmisbaar zijn voor goed leiderschap. EU-landen die subsidie aanvragen bij het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, worden aangespoord om vooral aandacht te besteden aan projecten die de maatschappelijke integratie via sportbeoefening stimuleren. Er worden ook transnationale projecten en internationale evenementen gefinancierd.

Bestrijding van racisme en geweld bij sportevenementen

De EU stimuleert de politie en sportorganisaties om informatie uit te wisselen over supporters die risicogedrag vertonen en om preventie-initiatieven te steunen. De Commissie heeft haar steun betuigd aan de oprichting van het netwerk Voetbal tegen racisme in Europa English (FARE) en een aantal daarmee samenhangende projecten.

Goed bestuur in de sport

Hoewel de EU zich niet bemoeit met de interne gang van zaken bij sportorganisaties, stimuleert zij wel dat het bestuur:

 • democratisch functioneert
 • transparant te werk gaat
 • verantwoording aflegt over zijn besluiten
 • representatief is voor de volledige achterban

De Commissie stimuleert werkgevers, professionele sporters, trainers en dergelijke om via de Europese sociale dialoog invulling te geven aan hun arbeidsbetrekkingen. Er zijn comités voor de sociale dialoog voor het profvoetbal en voor actieve vrijetijdsbesteding.

Een tweede carrière voor sporters

De EU pleit ervoor dat jonge sporttalenten hun intensieve training combineren met onderwijs en een beroepsopleiding om hen voor te bereiden op een loopbaan naast hun sportcarrière. De EU-richtsnoeren voor duale carrières voor sporters (2012) pdf - 569 KB [569 KB] English (en) geven aan hoe dit via het nationaal en het EU-beleid kan worden gestimuleerd. De EU heeft steun verleend aan diverse projecten.

Naar boven

Onderwijs, opleiding, jeugd en sport

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenCONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Verwante thema’s

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?