Mogħdija tan-navigazzjoni

L-isport fl-UE


Miljuni ta' Ewropej jimpenjaw ruħhom fl-isport u attivitajiet fiżiċi oħra - fattur stabbilit tal-ħajja fl-Ewropa. L-aġenda politika tal-UE tinkludi l-programm il-ġdid Erasmus+, li jippromwovi l-kooperazzjoni, id-djalogu u l-parteċipazzjoni fl-oqsma kollha tal-isport.

Spirtu ta' tim, solidarjetà u l-kompetizzjoni ġusta

Atleta tal-qbiż triplu © EU

Erasmus+ jappoġġja lill-isport fil-livell bażiku tal-politika tal-UE.

L-isport huwa importanti għax

 • jippromwovi l-benessri fiżiku u mentali
 • għandu funzjoni edukattiva u jippromwovi l-valuri soċjali ewlenin 
 • jgħaqqad il-komunitajiet flimkien 
 • hu settur ekonomiku kbir u li qed jikber b’rata mgħaġġla
 • jikkontribwixxi għat-tkabbir u l-impjiegi.

Madankollu, il-problemi bħad-doping, ix-xiri tal-logħob u l-vjolenza jeħtieġu l-attenzjoni.

L-UE tappoġġja l-kooperazzjoni bejn dawk li jfasslu l-politika u d-djalogu mal-għaqdiet sportivi, u b’hekk tippromwovi l-valuri pożittivi assoċjati mal-isport u l-indirizzar tal-isfidi mistennija. 

L-isport f’Erasmus+

Il-Programm Erasmus+ English (en) (2014-2020) jiffoka fuq l-isport fil-livell lokali. Jista’ jikkofinanzja inizjattivi u b'hekk jgħin biex ikunu żviluppati, kondiviżi u implimentati ideat u prattiki innovattivi mal-UE kollha, fil-livell nazzjonali u fil-livell reġjonali u lokali.

"Erasmus+: Sport” se jgħin fl-iżvilupp ta’ dimensjoni Ewropea tal-isport, u jagħti spinta lill-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet sportivi, l-awtoritajiet pubbliċi u partijiet oħra. Huwa jiffoka fuq l-oqsma li ġejjin.

Attività fiżika li ttejjeb is-saħħa

L-UE tippromwovi l-attività fiżika permezz tal-iskambju u l-promozzjoni ta’ prattiki tajbin bejn il-pajjiżi tal-UE u ma’ partijiet interessati. Il-Linji gwida tal-Attività Fiżika tal-UE pdf - 214 KB [214 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (2008) urew kif politiki nazzjonali trasversali jistgħu jinkoraġġixxu dan. Ir-Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill 2013   dwar l-attività fiżika li ttejjeb is-saħħa fis-setturi kollha se 

 • jinkoraġġixxu politiki iktar effettivi f’dan il-qasam
 • jgħinu fil-monitoraġġ tal-progress u x-xejriet fil-livelli u l-politiki tal-attività fiżika.

L-attività fiżika hija promossa wkoll permezz tal-politika tas-saħħa tal-UE. Il-Pjattaforma tal-UE għall-azzjoni dwar id-dieta, l-attività fiżika u s-saħħa tipprovdi forum biex jiġu indirizzati xejriet ħżiena.

Azzjoni kontra d-doping

L-UE tħeġġeġ l-isport u l-attività fiżika.

L-UE tħeġġeġ l-isport u l-attività fiżika.

Id-doping jimmina l-kompetizzjoni ġusta, jiskoraġġixxi lin-nies milli jipprattikaw jew isegwu l-isport, u joħloq riskji għas-saħħa. F’dan il-qasam, l-UE tikkoopera ma’

 • pajjiżi tal-UE
 • il-Kunsill tal-Ewropa françaisEnglish
 • UNESCO RUfrançaisEnglishعربيespañol 
 • l-Aġenzija Dinjija Kontra d-Doping françaisEnglish.

Il-pajjiżi tal-UE jużaw regolarment l-oqfsa tal-UE biex jiddiskutu kwistjonijiet ta’ kontra d-doping qabel ma jiltaqgħu f’fora aktar internazzjonali. Huma jikkooperaw fi ħdan l-UE dwar kwistjonijiet li jirrigwardaw id-drittijiet tal-atleti, id-doping fi sports rikreattiv u l-prevenzjoni tad-doping. Erasmus+ Sport jiffinanzja l-proġetti għall-prevenzjoni tad-doping. L-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem u t-trejdjunjins jistgħu jużaw id-djalogu soċjali tal-UE biex jindirizzaw firxa ta’ kwistjonijiet, inkluża l-ġlieda kontra d-doping. 

Inklużjoni soċjali, integrazzjoni u opportunitajiet indaqs

L-isport jista’ jnaqqas id-distakki soċjali. Iservi ta’ vetrina għall-ħiliet tan-nies li jgħixu b’diżabilità u jagħti s-setgħa lin-nisa u l-bniet kif ukoll jipprovdi opportunitajiet għat-tmexxija. Il-pajjiżi tal-UE li japplikaw għall-għotjiet mill-Fond Soċjali Ewropew u mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali huma mħeġġa jinkludu proġetti li jippromwovu l-inklużjoni soċjali permezz tal-isport. Il-proġetti transnazzjonali u l-avvenimenti internazzjonali bbenefikaw mill-finanzjament.

Il-ġlieda kontra r-razziżmu u l-vjolenza fl-avvenimenti sportivi

L-UE tħeġġeġ lis-servizzi tal-pulizija u lill-awtoritajiet tal-isport biex jaqsmu l-informazzjoni dwar il-partitarji li jippreżentaw riskju u biex jappoġġjaw l-inizjattivi ta' prevenzjoni. Il-Kummissjoni tappoġġja t-tnedija tan-netwerk Futbol kontra r-Razziżmu fl-Ewropa (FARE) English u diversi proġetti relatati.

Governanza tajba fl-isport

Filwaqt li l-UE tirrispetta l-awtonomija tal-organizzazzjonijiet sportivi, hija tippromwovi l-konformità mal-prinċipji ta’ governanza tajba li ġejjin:

 • id-demokrazija
 • it-trasparenza
 • ir-responsabbiltà fit-teħid tad-deċiżjonijiet
 • l-inklużjoni fir-rappreżentanza tal-partijiet interessati.

Il-Kummissjoni tħeġġeġ lill-impjegaturi, lill-atleti u lill-ħaddiema fl-isport biex ir-relazzjonijiet tax-xogħol jissawru permezz ta' djalogu soċjali Ewropew. Hemm kumitati ta’ djalogu soċjali għall-futbol professjonali u għal rikreazzjoni attiva.

Karrieri doppji għall-atleti

L-UE tirrakkomanda li jingħataw edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali jew professjonali lil żgħażagħ li għandhom talent fl-isport b’mod parallel mat-taħriġ sportiv intensiv li jingħataw, sabiex jitħejjew għal karrieri doppji. Il-Linji gwida għal Karrieri Doppji għall-Atleti (2012) pdf - 569 KB [569 KB] English (en) juru kif politiki nazzjonali u tal-UE jistgħu jippromwovu dan. Hemm diversi proġetti li bbenefikaw mill-appoġġ tal-UE.

Fuq

L‑edukazzjoni, it‑taħriġ, iż‑żgħażagħ u l‑isport

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqTemi relatati

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?