Mogħdija tan-navigazzjoni

L-Isport fl-UE


L-isport u l-eżerċizzju fiżiku huma parti integrali tal-ħajja ta' miljuni ta' Ewropej u fattur ewlieni tal-programm il-ġdid tal-UE Erasmus+, li jippromwovi il-kooperazzjoni, id-djalogu u l-parteċipazzjoni.

Spirtu ta' tim, solidarjetà u kompetizzjoni ġusta

L-isport huwa importanti għax

 • jippromwovi l-benessri fiżiku u mentali
 • hu edukattiv u jippromwovi l-valuri soċjali ewlenin 
 • jgħaqqad il-komunitajiet flimkien 
 • hu settur ekonomiku kbir u li qed jikber b’rata mgħaġġla
 • jikkontribwixxi għat-tkabbir u l-impjiegi.

Madankollu, il-problemi bħad-doping, ix-xiri tal-logħob u l-vjolenza jeħtieġu l-attenzjoni.

L-UE tappoġġja l-kooperazzjoni bejn dawk li jfasslu l-politika u d-djalogu mal-organizzazzjonijiet sportivi, u b’hekk tippromwovi l-valuri pożittivi assoċjati mal-isport u l-indirizzar tal-isfidi. 

L-isport f’Erasmus+

Erasmus+ English (en)  (2014-2020) jiffoka fuq l-isport fil-livell lokali. Jista’ jikkofinanzja inizjattivi u b'hekk jgħin biex ikunu żviluppati, kondiviżi u implimentati ideat u prattiki innovattivi mal-UE kollha, fil-livell nazzjonali u fil-livell reġjonali u lokali.

Erasmus+ Sport se jgħin fl-iżvilupp ta’ dimensjoni Ewropea tal-isport, u jagħti spinta lill-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet sportivi, l-awtoritajiet pubbliċi u partijiet oħra. Huwa jiffoka fuq l-oqsma li ġejjin.

L-eżerċizzju fiżiku għas-saħħa

L-UE tippromwovi l-eżerċizzju fiżiku permezz tal-iskambju u l-promozzjoni ta’ prattiki tajbin bejn il-pajjiżi tal-UE u ma’ partijiet interessati. Il-Linji gwida tal-Attività Fiżika tal-UE pdf - 214 KB [214 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (2008) urew kif politiki nazzjonali trasversali jistgħu jinkoraġġixxu dan. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2013 dwar l-attività fiżika li ttejjeb is-saħħa fis-setturi kollha ser

 • tinkoraġġixxi politiki iktar effettivi f’dan il-qasam
 • tgħin fil-monitoraġġ tal-progress u x-xejriet fil-livelli u l-politiki tal-eżerċizzju fiżiku.

Il-politika tas-saħħa tal-UE tippromwovi wkoll l-eżerċizzju fiżiku. Il-pjattaforma tal-UE għall-azzjoni dwar id-dieta, l-attività fiżika u s-saħħa tipprovdi forum biex jiġu indirizzati xejriet ħżiena.

Azzjoni kontra d-doping

Id-doping mhux ġust. Jiskoraġġixxi lill-persuni milli jilagħbu jew isegwu l-isport, u hu ta' periklu għas-saħħa. L-UE tiġġieled id-doping flimkien ma'

 • il-gvernijiet nazzjonali tal-UE
 • il-Kunsill tal-Ewropa Englishfrançais
 • UNESCO Englishespañolfrançais
 • l-Aġenzija Dinjija Kontra d-Doping Englishfrançais.

Il-pajjiżi tal-UE regolarment jiddiskutu kwistjonijiet ta’ kontra d-doping fil-livell tal-UE qabel ma jiltaqgħu f’fora aktar internazzjonali. Huma jikkooperaw fi ħdan l-UE dwar id-drittijiet tal-atleti, id-doping fi sports rikreattiv u l-prevenzjoni tad-doping. Erasmus+ Sport jiffinanzja l-proġetti għall-prevenzjoni. L-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem u t-trejdjunjins jużaw id-djalogu soċjali tal-UE biex jittrattaw kwistjonijiet, inkluża l-ġlieda kontra d-doping. 

Inklużjoni soċjali, integrazzjoni u opportunitajiet indaqs

L-isport jista’ jnaqqas id-distakki soċjali. Iservi ta’ vetrina għall-ħiliet tan-nies li jgħixu b’diżabilitajiet u jagħti s-setgħa lin-nisa u l-bniet filwaqt li jipprovdi opportunitajiet biex jiżviluppaw ħiliet tat-tmexxija. Il-pajjiżi tal-UE li japplikaw għall-għotjiet mill-Fond Soċjali Ewropew u mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali huma mħeġġa jinkludu proġetti li jippromwovu l-inklużjoni soċjali permezz tal-isport. Il-proġetti transnazzjonali u l-avvenimenti internazzjonali bbenefikaw mill-finanzjament.

Il-ġlieda kontra r-razziżmu u l-vjolenza fl-avvenimenti sportivi

L-UE tħeġġeġ lis-servizzi tal-pulizija u lill-awtoritajiet tal-isport biex jaqsmu l-informazzjoni dwar il-partitarji li jippreżentaw riskju u biex jappoġġjaw l-inizjattivi ta' prevenzjoni. Il-Kummissjoni tappoġġja t-tnedija tan-netwerk Futbol kontra r-Razziżmu fl-Ewropa (FARE) English u diversi proġetti relatati.

Governanza tajba fl-isport

Filwaqt li l-UE tirrispetta l-awtonomija tal-organizzazzjonijiet sportivi, hija tippromwovi l-konformità mal-prinċipji li ġejjin:

 • id-demokrazija
 • it-trasparenza
 • ir-responsabbiltà fit-teħid tad-deċiżjonijiet
 • l-inklużjoni fir-rappreżentanza tal-partijiet interessati.

Il-Kummissjoni tħeġġeġ lill-impjegaturi, lill-atleti u lill-ħaddiema fl-isport biex ir-relazzjonijiet tax-xogħol jissawru permezz ta' djalogu soċjali Ewropew. Hemm kumitati ta’ djalogu soċjali għall-futbol professjonali u għal rikreazzjoni attiva.

Karrieri doppji għall-atleti

L-UE tirrakkomanda li jingħataw edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali jew professjonali lil żgħażagħ li għandhom talent fl-isport b’mod parallel mat-taħriġ sportiv intensiv, sabiex jitħejjew għal karrieri doppji. Il-Linji gwida għal Karrieri Doppji għall-Atleti (2012) pdf - 569 KB [569 KB] English (en) juru kif politiki nazzjonali u tal-UE jistgħu jippromwovu dan. Hemm diversi proġetti li bbenefikaw mill-appoġġ tal-UE.

Fuq

L‑edukazzjoni, it‑taħriġ, iż‑żgħażagħ u l‑isport

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqTemi relatati

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?