Sports Eiropas Savienībā


Miljoniem eiropiešu nodarbojas ar sportu un citām fiziskajām aktivitātēm, — tas ir raksturīgi dzīvei Eiropā. ES politiskā darba kārtībā ir jaunā programma “Erasmus+”, kas veicina sadarbību, dialogu un dalību visās sporta jomās.

Komandas gars, solidaritāte un godīga spēle

Trīssoļlēcējs © ES

“Erasmus+” atbalsta ES tautas sporta politiku.

Sports ir svarīgs tāpēc, ka

 • tas veicina fizisko un garīgo labsajūtu,
 • tam ir izglītojoša funkcija un tas popularizē nozīmīgas sociālas vērtības, 
 • saliedē sabiedrību, 
 • ir liela, strauji augoša ekonomikas nozare,
 • veicina ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību.

Tomēr uzmanība jāvelta tādām problēmām kā dopings, spēļu rezultātu pasūtīšana un vardarbība.

ES atbalsta sadarbību starp politikas veidotājiem un dialogu ar sporta organizācijām, līdz ar to godājot ar sportu saistītās labās vērtības un vienlaikus risinot problēmas. 

Sports programmā “Erasmus+”

Programmā “Erasmus+” English (en) (2014–2020) svarīga vieta ir atvēlēta tautas sportam. No tās var līdzfinansēt iniciatīvas, kuras palīdz radīt, izplatīt un realizēt novatoriskas ieceres un praksi ES, valsts, reģiona un vietējā mērogā.

Programma “Erasmus+ sports” palīdzēs attīstīt Eiropas dimensiju sportā, uzlabojot sadarbību starp sporta organizācijām, publiskajām iestādēm un citiem dalībniekiem. Uzmanība ir pievērsta vairākām jomām.

Fiziskās aktivitātes veselības uzlabošanai

ES rosina uz fizisko aktivitāti, izplatot un popularizējot paraugpraksi ES valstu un ieinteresēto personu vidū. “ES fiziskās aktivitātes pamatnostādnes” pdf - 214 KB [214 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (2008) rāda, kā to var veicināt ar visaptverošu valsts politiku. ES Padomes 2013. gada ieteikums   par veselību veicinošu fizisko aktivitāti visās nozarēs 

 • mudina šajā jomā izstrādāt efektīvāku politiku,
 • palīdz sekot līdzi fiziskās aktivitātes līmenim un politikas progresam un tendencēm.

Kustēšanos veicina arī ES veselības politika. Rīcības programma sabalansēta uztura, fiziskās aktivitātes un veselības veicināšanai ir forums, kurā aplūko nevēlamas tendences.

Cīņa pret dopingu

ES mudina nodarboties ar sportu un kustēties.

ES mudina nodarboties ar sportu un kustēties.

Dopings apdraud godīgu sacensību un sportistu veselību, tāpēc daudzi nevēlas sportot un skatīties sporta spēles. Šajā jomā ES sadarbojas ar

 • ES valstīm,
 • Eiropas Padomi françaisEnglish,
 • UNESCO, RUfrançaisEnglishعربيespañol 
 • Pasaules Antidopinga aģentūru françaisEnglish.

ES valstis antidopinga jautājumus regulāri apspriež ES diskusiju grupās, iekams tiekas citos starptautiskos forumos. Tās ar ES sadarbojas jautājumos, kas saistīti ar sportistu tiesībām, dopingu atpūtas sportā un dopinga novēršanu. Programma “Erasmus+ sports” finansē dopinga novēršanas projektus. Darba devēju organizācijas un arodbiedrības dažādus jautājumus, arī cīņu pret dopingu, var apspriest ES sociālajā dialogā. 

Sociālā iekļautība, integrācija un visiem vienādas iespējas

Sports var mazināt sociālu šķelšanos. Invalīdi sportā var parādīt, ko spēj, sportā var izpausties arī sievietes un meitenes, un sportā ir iespējas uzņemties vadības grožus. ES valstis, kuras lūdz dotācijas no Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ir aicinātas pieteikt projektus, kas ar sportu veicina sociālo iekļautību. Finansējumu saņēmuši arī starptautiski projekti un pasākumi.

Cīņa pret rasismu un vardarbību sporta pasākumos

ES mudina policiju un sporta iestādes dalīties informācijā par līdzjutējiem, kuri var radīt nepatikšanas. Komisija atbalstīja tīkla “Futbols pret rasismu Eiropā” (FARE) English izveidi un vairākus tamlīdzīgus projektus.

Laba pārvaldība sportā

Lai gan ES atbalsta sporta organizāciju autonomiju, tā veicina šādu labas pārvaldības principu ievērošanu:

 • demokrātija,
 • pārredzamība,
 • atbildība lemšanas procesā,
 • visu ieinteresēto personu pārstāvība.

Komisija mudina darba devējus, sportistus un sporta darbiniekus darba attiecību veidošanā izmantot Eiropas sociālo dialogu. Sociālā dialoga komitejas ir gan profesionālajā futbolā, gan aktīvās atpūtas nozarē.

Sportisti jāsagatavo divējādai karjerai

ES atbalsta, ka talantīgiem jaunajiem sportistiem līdztekus intensīvajiem sporta treniņiem vajadzētu nodrošināt iespēju saņemt arī vispārējo un profesionālo izglītību, lai viņus sagatavotu divējādai karjerai. ES pamatnostādnes par sportistu divējādām karjerām (2012) pdf - 569 KB [569 KB] English (en) apraksta, kā to var veicināt ar valsts un ES politiku. Vairāki projekti ir saņēmuši ES atbalstu.

Uz augšu

Izglītība, apmācība, jaunatne un sports

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembrī.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuKONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?