Navigācijas ceļš

Sports


Sportam ir liela nozīme miljoniem Eiropas iedzīvotāju dzīvē, un fiziski aktīvs dzīvesveids ieņem augstu vietu Eiropas sabiedrības vērtību skalā. Komisija 2011. gadā pieņēma stratēģiju, kā attīstīt Eiropas dimensiju sportā.

Komandas gars, solidaritāte un godīga spēle

Trīssoļlēcējs © ES

Eiropas Savienībā ir ap 700 000 sporta klubu.

Sports nav tikai veselībai, tas arī saliedē sabiedrību. Aptuveni 60 % ES iedzīvotāju regulāri sporto, un Eiropas Savienībā ir ap 700 000 sporta klubu. Sports ir arī liela un ātri augoša ekonomikas nozare, kas būtiski veicina izaugsmi un nodarbinātību.

ES ir izveidojusi programmu sagatavošanas pasākumiem sportā 2009.–2013. gadā DeutschEnglishfrançais, no kuras finansē starptautiskus projektus, kuru mērķis ir noskaidrot un pārbaudīt vispiemērotākos tīklus un labākās prakses piemērus šajā ziņā. Projekti attiecas uz šādām jomām:

  • veselību uzlabojošas fiziskās aktivitātes,
  • sports invalīdiem,
  • dzimumu līdztiesība sportā,
  • cīņa pret dopinga lietošanu,
  • sociālā integrācija sportā un ar sporta starpniecību,
  • sporta izglītība,
  • brīvprātīgais darbs sporta jomā,
  • vardarbība un neiecietība sportā,
  • pārvaldības metodes sportā.

Sportu un fiziskās aktivitātes Eiropas Savienība jau atbalsta citās politikas jomās (kā izglītība, jaunatne, veselība, sociālā iekļautība un reģionu politika), taču šeit minētie projekti paredzēti tam, lai sagatavotos ES pirmās īpašās sporta finansēšanas programmas ieviešanai, kas savukārt ietilps ES jaunajā izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmā, kura darbosies 2014.–2020. gadā.

Veselību uzlabojošas fiziskās aktivitātes

Sports ir viens no līdzekļiem, ar kura palīdzību ES tiecas veicināt fizisko aktivitāti. To panāks, apmainoties ar labāko praksi starp ES valstīm un iesaistītajām ieinteresētajām personām un veicinot to. ES Fiziskās aktivitātes pamatnostādnēs (2008) izskaidrots, kā valsts politika dažādās nozarēs var iedvesmot cilvēkus vairāk kustēties un sportot. Turklāt ES Veselīga uztura, fiziskās aktivitātes un veselības platformā organizācijas var apspriest uztura tendences un fizisko aktivitāti.

Cīņa pret dopingu

Sieviete ar raketi atsit tenisa bumbiņu © ES

ES vēlas popularizēt sportu un fiziskās aktivitātes un mudina cilvēkus vairāk pievērsties sportošanai.

Dopinga lietošana sportā iedragā godīgas spēles principu, attur cilvēkus no līdzdalības, mazina interesi par sportu un apdraud veselību. ES finansē pētniecības projektus šajā jomā, kā arī iepriekš minētos sagatavošanas pasākumus. Tā arī regulāri kontaktējas ar atbildīgajām struktūrām, piemēram, Pasaules Antidopinga aģentūru .

Sociālā iekļautība, integrācija un visiem vienādas iespējas

Sports var palīdzēt pārvarēt sociālās atšķirības un vienot cilvēkus no visiem sabiedrības slāņiem. Lai visas 28 ES dalībvalstis varētu izmantot Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, tām jāpiedāvā iniciatīvas, kas ar sporta palīdzību uzlabo sociālo iekļautību. Sagatavošanas pasākumu finansējumu saņēmuši arī starptautiski projekti.

Cīņa pret rasismu un vardarbību

ES mudina policiju un sporta iestādes apmainīties ar informāciju par līdzjutējiem, kuri var radīt nepatikšanas. Komisija atbalsta tīklu “Futbols pret rasismu Eiropā DeutschEnglishfrançaisitaliano”.

Laba pārvaldība sportā

ES vēlas, lai sporta organizācijas būtu autonomas un pašas sevi regulētu — ar nosacījumu, ka tās nodrošina likumu izpildi, demokrātiju, pārredzamību un atbildību lemšanas procesā un raudzītos, lai būtu pārstāvētas visas ieinteresētās personas.

Komisija mudina darba devējus sporta nozarē, sportistus un sporta darbiniekus darba attiecību veidošanā izmantot Eiropas sociālo dialogu .

Uz augšu

Uz augšuKONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?