Naršymo kelias

Sportas ES


Milijonai europiečių užsiima sportu ir kita fizine veikla – tai gyvenimo Europoje kasdienybė. Į ES politikos darbotvarkę įtraukta nauja programa „Erasmus+“, kuria skatinamas bendradarbiavimas, dialogas ir dalyvavimas visose sporto srityse.

Komandinė dvasia, solidarumas ir sąžiningumas

Trišuolininkas © ES

Programa „Erasmus+“ remiama ES mėgėjiško sporto politika.

Sportas svarbus dėl šių priežasčių:

 • dėl jo gerėja fizinė ir psichinė savijauta,
 • jis atlieka šviečiamąją funkciją ir juo propaguojamos pagrindinės socialinės vertybės, 
 • jis sutelkia bendruomenes, 
 • tai didelis ir sparčiai augantis ekonomikos sektorius,
 • jis prisideda prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo.

Tačiau reikia skirti dėmesio tokioms problemoms kaip dopingas, susitarimai dėl varžybų baigties ir smurtas.

ES remia politikos formuotojų bendradarbiavimą ir dialogą su sporto organizacijomis, tokiu būdu propaguodama su sportu siejamas teigiamas vertybes ir spręsdama susijusius uždavinius. 

Sportas programoje „Erasmus+“

Programoje „Erasmus+“ English (en) (2014–2020 m.) daugiausia dėmesio skiriama mėgėjiškam sportui. Pagal ją gali būti bendrai finansuojamos iniciatyvos, padedančios plėtoti ir įgyvendinti novatoriškas idėjas bei praktiką ir jomis dalytis ES mastu, nacionaliniu ir regioniniu bei vietos lygmenimis.

Programa „Erasmus+. Sportas“ padės plėtoti sporto europinį aspektą, skatinti sporto organizacijų, valdžios institucijų ir kitų subjektų bendradarbiavimą. Daugiausia dėmesio skiriama toliau nurodytoms sritims.

Sveikatinamasis fizinis aktyvumas

ES propaguoja fizinį aktyvumą skleisdama ir skatindama ES valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių gerąją patirtį. ES fizinio aktyvumo gairėse pdf - 214 KB [214 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (2008 m.) parodoma, kaip prie to galima prisidėti nacionaline įvairių sektorių politika. 2013 m. Tarybos rekomendacija   dėl sveikatinamojo fizinio aktyvumo visuose sektoriuose suteiks galimybę 

 • raginti imtis veiksmingesnių šios srities politikos priemonių,
 • stebėti fizinio aktyvumo lygį ir politikos pažangą bei tendencijas.

Fizinis aktyvumas skatinamas ir įgyvendinant ES sveikatos politiką. ES mitybos, fizinio aktyvumo ir sveikatos platforma siekia keisti neigiamas tendencijas.

Kova su dopingu

ES skatina sportą ir fizinį aktyvumą.

ES skatina sportą ir fizinį aktyvumą.

Dėl dopingo varžybos nebėra sąžiningos, žmonės praranda norą jas stebėti arba patys užsiimti sportu. Be to, dopingas pavojingas sveikatai. Šioje srityje ES bendradarbiauja su

 • ES šalimis,
 • Europos Taryba françaisEnglish,
 • UNESCO, RUfrançaisEnglishعربيespañol 
 • Pasauline antidopingo agentūra françaisEnglish.

ES šalys nuolat naudojasi ES struktūromis, kad aptartų kovos su dopingu klausimus prieš susitikdamos didesniuose tarptautiniuose forumuose. Europos Sąjungoje jos bendradarbiauja klausimais, susijusiais su sportininkų teisėmis, dopingu rekreaciniame sporte ir dopingo prevencija. Pagal programą „Erasmus+. Sportas“ finansuojami dopingo prevencijos projektai. Spręsdamos įvairius klausimus, įskaitant kovą su dopingu, darbdavių organizacijos ir profesinės sąjungos gali pasinaudoti ES socialiniu dialogu. 

Socialinė įtrauktis, integracija ir lygios galimybės

Sportas gali padėti įveikti socialinę atskirtį. Jis leidžia žmonėms su negalia parodyti savo gebėjimus ir suteikia galių moterims ir mergaitėms, kurios įgyja galimybių tapti lyderėmis. Dotacijų iš Europos socialinio fondo ir Europos regioninės plėtros fondo prašančios ES šalys raginamos įtraukti projektus, kuriais skatinama socialinė įtrauktis pasitelkus sportą. Lėšų skirta tarpvalstybiniams projektams ir tarptautiniams renginiams.

Kova su rasizmu ir smurtu sporto renginiuose

ES ragina policiją ir sporto federacijas dalytis informacija apie sirgalius, kurie gali kelti pavojų, ir prisidėti prie prevencinių iniciatyvų. Komisija parėmė tinklą „Futbolas prieš rasizmą Europoje“ (FARE) English ir kelis susijusius projektus.

Geras sporto srities valdymas

Nors ES gerbia sporto organizacijų savarankiškumą, ji skatina laikytis šių gero valdymo principų:

 • demokratijos,
 • skaidrumo,
 • atskaitomybės priimant sprendimus,
 • suinteresuotųjų šalių įtraukties.

Komisija ragina darbdavius, sportininkus ir sporto darbuotojus kurti darbo santykius remiantis Europos socialiniu dialogu. Yra socialinio dialogo komitetų, skirtų profesionaliam futbolui ir aktyviam laisvalaikiui.

Dvikryptė sportininkų karjera

ES pasisako už jaunų sporto talentų švietimą ir profesinį mokymą greta jų intensyvaus sportinio rengimo, siekiant juos parengti dvikryptei karjerai. Iš ES dvikryptės sportininkų karjeros gairių (2012 m.) pdf - 569 KB [569 KB] English (en) matyti, kaip tai galima skatinti nacionaline ir ES politika. Keliems projektams skirta ES parama.

Į puslapio pradžią

Švietimas, mokymas, jaunimas ir sportas

Rankraštis atnaujintas 2014 m. lapkričio mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių


Į puslapio pradžiąKONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Susijusios temos

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?