Navigációs útvonal

Sport


A sport és a testmozgás több millió európai polgár életének szerves része, egyben a társadalmi kohézió egyik fontos alkotóeleme. 2011-ben a Bizottság stratégiát fogadott el a sport európai dimenziójának fejlesztésére.

Csapatszellem, összetartás, tisztességes játék

Hármasugró © EU

Az EU területén hozzávetőleg 700 ezer sportklub működik.

A sportnak – amellett, hogy fontos szerepe van a testi és szellemi egészség fenntartásában – jelentős közösség-összetartó ereje is van. Az Európai Unió lakosságának körülbelül 60%-a rendszeresen részt vesz valamiféle sporttevékenységben, és az Unió területén kb. 700 ezer sportklub működik. A sport a gazdaság egyik nagy és dinamikusan növekvő ágazata, amely jelentős mértékben hozzájárul a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz.

A 2009–2013 közötti, sporttal kapcsolatos előkészítő tevékenységei DeutschEnglishfrançais keretében az EU transznacionális projekteket finanszíroz, hogy azonosítsa és tesztelje a jól működő hálózatokat és a bevált módszereket a sport területén. Ezek a projektek a következő területekre vonatkoznak:

  • egészségvédő testmozgás,
  • sport a fogyatékkal élők számára,
  • nemek közötti egyenlőség a sport területén,
  • a dopping elleni küzdelem,
  • társadalmi befogadás a sport terén és a sport segítségével,
  • a sporthoz kapcsolódó oktatás és képzés,
  • a sport terén végzett önkéntes tevékenység,
  • az erőszak és az intolerancia elleni küzdelem a sportban,
  • a sport terén folytatott jó kormányzás.

A testmozgás és a sport az EU több szakpolitikája révén (oktatás- és ifjúságpolitika, egészségügy, társadalmi befogadás és regionális politika) már részesül anyagi támogatásban, ám a fenti projektek célja az, hogy előkészítsék az első olyan uniós programot, amely kifejezetten a sport finanszírozását célozza. Ez utóbbi a képzésre, az ifjúságra és a sportra vonatkozó, 2014–2020 közötti új uniós program részét képezi.

Egészségvédő testmozgás

Az EU többek között a sport felkarolása révén ösztönzi a testmozgást. Előmozdítja a bevált módszerek tagállamok közti cseréjét és azok széles körű alkalmazását Unió-szerte. Az EU testmozgásra vonatkozó, 2008. évi iránymutatásaiból kiderül, hogy a különböző tagállami szakpolitikák miképp ösztönözhetik az embereket arra, hogy fizikailag aktívabb életmódot folytassanak. Az EU étrenddel, testmozgással és egészséggel kapcsolatos cselekvési platformja pedig arra szolgál, hogy az ezzel foglalkozó szervezetek rendszeresen megvitassák a legújabb trendeket a táplálkozás, a tömegsport és a fizikai tevékenységek terén.

Doppingellenes fellépés

Teniszező nő © EU

Az Európai Unió népszerűsíteni és ösztönözni kívánja a sportot és a testmozgást.

A doppingszerek használata nyilvánvaló problémákat idéz elő: aláássa a tisztességes verseny elvét, rontja a versenyzés és a sport imázsát, ezenkívül káros az egészségre. Az EU kutatási projekteket finanszíroz ezen a területen, többek között a fent említett előkészítő tevékenységek keretében. Állandó kapcsolatban áll továbbá az illetékes szervekkel is, nem utolsósorban a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökséggel .

Társadalmi befogadás, integráció, esélyegyenlőség

A sport társadalmi különbségeket hidalhat át és közel hozhatja egymáshoz az élet különböző területeihez tartozó embereket. Az Európai Unió arra buzdítja a 28 tagállamot, hogy amikor finanszírozásért folyamodnak az Európai Szociális Alapból és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, olyan kezdeményezésekre is kérjenek támogatást, amelyek a társadalmi kohéziót a sport révén kívánják elősegíteni. Az előkészítő tevékenységek keretében több transznacionális projekt is részesült támogatásban.

A fajgyűlölet és az erőszak elleni küzdelem

Az EU arra ösztönzi a rendőri szerveket és a sporthatóságokat, hogy osszák meg egymással a kockázatot jelentő szurkolókkal kapcsolatos információikat. A Bizottság támogatja a Futballal a Rasszizmus Ellen Európában hálózatot DeutschEnglishfrançaisitaliano.

Megfelelő sportirányítás

Az Európai Unió tiszteletben tartja a sportszervezetek önállóságát és önszabályozását, amennyiben az nem sérti a törvényeket, a demokráciát, és a döntéshozatal tekintetében átláthatóság és elszámolhatóság, valamint az érdekelt felek képviseletében befogadás jellemzi.

A Bizottság arra bíztatja a munkáltatókat, a sportolókat és a sport területén dolgozókat, hogy az ágazati munkaügyi viszonyokat európai szociális párbeszéd útján alakítsák ki.

Az oldal tetejére

Az oldal tetejéreKapcsolódó témák

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?