You are here:

Sport az Európai Unióban

Az európaiak milliói sportolnak vagy végeznek testmozgással járó szabadidős tevékenységet – voltaképpen ez az európai életforma alapvető részét képezi. A sport az EU új programjának, az együttműködést, a párbeszédet és a részvételt előmozdító Erasmus+ programnak is kulcsfontosságú eleme.

Csapatszellem, összetartás, sportszerűség

A sport rendkívül fontos, mert:

 • elősegíti, hogy fizikai és szellemi jóllétben éljünk,
 • nevelési eszköz, egyúttal pedig fontos társadalmi értékeket közvetít, 
 • közelebb hozza egymáshoz a közösségeket, 
 • méretes és dinamikusan növekvő gazdasági ágazat,
 • hozzájárul a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez.

Ugyanakkor az is figyelmet érdemlő tény, hogy számos probléma jelentkezik a sport területén. Példaként említhető a doppingolás, az erőszak és a „bundázás”, vagyis a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása.

Az EU támogatja a szakpolitikai döntéshozók és a sportszervezetek közötti együttműködést és párbeszédet. Célja ezzel elősegíteni, hogy érvényre jussanak a sportban rejlő pozitív értékek, és sikerüljön megoldást találni a sport terén jelentkező kihívásokra. 

Sport az Erasmus+ programban

Az Erasmus+ program (2014–2020) nagy hangsúlyt fektet a tömegsportra. Társfinanszírozást nyújt a közösségi sportkezdeményezésekhez, és támogatja az újító ötletek és megoldások uniós, tagállami, regionális, illetve helyi szinten történő kidolgozását, megosztását és végrehajtását.

Az Erasmus+ sporttal foglalkozó alprogramja hozzá fog járulni a sport európai dimenziójának fejlesztéséhez, lendületet adva a sportszervezetek, a hatóságok és más érdekelt felek közötti együttműködésnek. A program sporttal kapcsolatos intézkedései a következő területekre irányulnak:

Egészségfejlesztő testmozgás

Az EU ösztönzi a testmozgást, és ennek érdekében előmozdítja, hogy a tagállamok megosszák egymással és az érdekelt felekkel a náluk bevált módszereket, és így elősegítsék térnyerésüket. Az EU testmozgásra vonatkozó, 2008. évi iránymutatásaipdf(214 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  felvázolják, hogy a horizontális tagállami szakpolitikák miképp lendíthetik előre ezt a folyamatot. A Tanács egészségvédő testmozgásról szóló 2013. évi ajánlása pdf:

 • ösztönözni fogja, hogy hatékonyabb szakpolitikai intézkedések szülessenek ezen a területen;
 • elő fogja segíteni, hogy figyelemmel kísérjük a testmozgás előmozdítása terén elért eredményeket, valamint a testmozgással kapcsolatos trendeket és szakpolitikai intézkedéseket.

Az EU egészségügyi politikája is hangsúlyt fektet a testmozgásra. A Táplálkozás, Testmozgás és Egészség Európai Uniós Platform fórumot biztosít a kedvezőtlen tendenciák megfordításán dolgozó érdekelteknek.

Doppingellenes tevékenység

A dopping aláássa a tisztességes versenyt, eltántorítja az embereket attól, hogy sportoljanak, illetve hogy figyelemmel kísérjék a sporteseményeket és -híreket, ráadásul egészségügyi kockázatokkal is jár. A dopping elleni küzdelem területén az EU együttműködik:

Az EU országai rendszeresen egyeztetnek egymással uniós szinten, mielőtt nemzetközi partnereikkel megvitatnák a dopping elleni küzdelemmel összefüggő ügyeket. Az uniós tagállamok együttműködnek egymással a sportolók jogait, a doppingszerek szabadidős sportokban történő használatát és a megelőzést érintő kérdésekben. Az Erasmus+ Sport finanszírozást nyújt doppingmegelőzési projektekhez. A munkaadói szervezetek és a szakszervezetek számos kérdést meg tudnak vitatni az uniós szociális párbeszéd keretében, ideértve a dopping elleni fellépéssel kapcsolatos teendőket is. 

Társadalmi befogadás, integráció, esélyegyenlőség

A sport alkalmas arra, hogy áthidalja a társadalmi különbségeket. Ráirányítja a figyelmet a fogyatékkal élők készségeire, valamint elősegíti a nők és a lányok érvényesülését és a vezetői szerepvállalásukhoz szükséges készségek elsajátítását. Az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásaira igényt tartó uniós országokat a Bizottság arra biztatja, hogy pályázataikban szerepeltessenek olyan projekteket is, amelyek a társadalmi befogadást a sport révén hivatottak elősegíteni. E két uniós alap transznacionális projektekhez és nemzetközi rendezvényekhez is nyújt finanszírozást.

A sporteseményeket kísérő rasszizmus és erőszak elleni fellépés

Az EU arra ösztönzi a rendőri szerveket és a sporthatóságokat, hogy osszák meg egymással a kockázatot jelentő szurkolókkal kapcsolatos információkat, és támogassák a megelőzést célzó kezdeményezéseket. A Bizottság támogatta a Futballal a Rasszizmus Ellen Európában elnevezésű hálózat Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) és ahhoz kapcsolódó projektek létrehozását.

Megfelelő sportirányítás

Az EU tiszteletben tartja a sportszervezetek autonómiáját, ugyanakkor ösztönzi a következő elvek érvényesülését:

 • demokratikus alapelvek,
 • átláthatóság,
 • a döntéshozók elszámoltathatósága,
 • az érdekelt felek teljes körű képviseletének biztosítása.

A Bizottság arra ösztönzi a munkaadókat, a sportolókat és a sportszakembereket, hogy az európai szociális párbeszéd keretében fejlesszék a munkaügyi kapcsolatokat. Szociális párbeszédért felelős bizottság alakult a hivatásos labdarúgás és az aktív szabadidős tevékenységek területén is.

Kettős karrierek

Az EU támogatja, hogy a fiatal sporttehetségek az intenzív sporttevékenység mellett oktatásban, illetve szakképzésben részesüljenek, amely lehetővé teszi számukra, hogy a sport mellett más foglalkozást is űzzenek. A sportolók kettős karrierjére vonatkozó, 2012. évi európai uniós iránymutatáspdf(569 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  ismerteti, hogyan lehet elősegíteni ezt nemzeti, illetve uniós intézkedések révén. Több projekt is részesült már ezen a területen európai uniós támogatásból.