Navigacijski put

Sport


Sport i tjelesna aktivnost bitan su dio života milijuna europskih građana i duboko ukorijenjeni u europsko društvo. Komisija je 2011. donijela strategiju za razvijanje europske dimenzije u sportu.

Timski duh, solidarnost i poštena igra

Skakač troskoka © EU

U EU-u postoji oko 700 000 sportskih klubova.

Osim što je važan za tjelesno i mentalno zdravlje, sport ima važnu ulogu u zbližavanju ljudi. Oko 60 % stanovništva EU-a redovito se bavi nekim oblikom sportske ili tjelesne aktivnosti, a na području EU-a postoji oko 700 000 sportskih klubova. Osim toga sport predstavlja važnu i brzo rastuću granu gospodarstva koja značajno pridonosi gospodarskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta.

U okviru svog programa pripremnih aktivnosti u području sporta za razdoblje 2009. – 2013. DeutschEnglishfrançaisEU financira transnacionalne projekte kako bi se prepoznale i testirale odgovarajuće mreža i dobre prakse u tom području. Projektima su obuhvaćena sljedeća područja:

  • tjelesna aktivnost blagotvorna za zdravlje
  • sport za osobe s invaliditetom
  • ravnopravnost spolova u sportu
  • borba protiv dopinga
  • socijalna uključenost u sportu i putem sporta
  • obrazovanje i osposobljavanje u sportu
  • dobrovoljni rad u sportu
  • nasilje i netrpeljivost u sportu
  • upravljanje u sportu.

Iako EU već podupire sport i tjelesnu aktivnost u okviru drugih područja kao što su obrazovanje, mladi, zdravlje, socijalna uključenost i regionalna politika, spomenuti projekti osmišljeni su kao priprema za pokretanje prvog posebnog programa EU-a za financiranje sporta, kao dio novog programa EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020.

Tjelesna aktivnost blagotvorna za zdravlje

Sport je jedan od načina na koji EU želi promicati tjelesnu aktivnost i to razmjenom i podupiranjem dobre praske među državama EU-a u suradnji s relevantnim dionicima. Smjernice EU-a o tjelesnoj aktivnosti (2008.) pokazuju na koji način nacionalne politike u različitim područjima mogu potaknuti ljude da postanu tjelesno aktivniji. Osim toga Platforma EU-a za prehranu, tjelesnu aktivnost i zdravlje mjesto je na kojem organizacije mogu raspravljati o trendovima u prehrani i tjelesnoj aktivnosti.

Borba protiv dopinga

Žena reketom udara tenisku lopticu © EU

EU želi promicati i poticati sport i tjelesnu aktivnost.

Korištenje dopinga u sportu dovodi u pitanje načelo poštenog natjecanja, odvraća ljude od bavljenja sportom ili praćenja sporta te predstavlja stvarnu opasnost za zdravlje. Europska unija osigurava sredstva za istraživačke projekte u tom području te u okviru prethodno spomenutih pripremnih aktivnosti. Osim toga u stalnom je kontaktu s relevantnim tijelima uključujući Svjetsku agenciju za borbu protiv dopinga .

Socijalna uključenost, integracija i jednake mogućnosti

Sport premošćuje socijalne razlike i povezuje ljude svih društvenih slojeva. EU potiče svojih 28 država članica da prilikom podnošenja zahtjeva za potpore iz Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj uključe inicijative u kojima se sport koristi kao sredstvo poticanja socijalne uključenosti. U okviru pripremnih aktivnosti financiraju se i transnacionalni projekti.

Borba protiv rasizma i nasilja

EU potiče policiju i tijela nadležna za sport na razmjenu informacija o navijačima koji predstavljaju potencijalni rizik. Komisija podupire mrežu Nogometom protiv rasizma u Europi DeutschEnglishfrançaisitaliano.

Dobro upravljanje u sportu

EU poštuje neovisnost i samouređenje sportskih organizacija u granicama zakona, demokracije, transparentnosti i odgovornosti u odlučivanju te uz uvjet da su uključeni predstavnici zainteresiranih dionika.

Komisija potiče poslodavce, sportaše i zaposlene u sportu da koriste europski socijalni dijalog za uređivanje radnih odnosa u sportskom sektoru.

Vrh

VrhKONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Vezane teme

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?