Navigacijski put

Sport u EU-u


Sport i tjelovježba sastavni su dio života milijuna Europljana i ključni su dio novog programa EU-a Erasmus+ kojim se promiče suradnja, dijalog i sudjelovanje.

Timski duh, solidarnost i poštena igra

Sport je važan stoga što

 • promiče tjelesno i mentalno zdravlje
 • obrazuje i promiče ključne društvene vrijednosti 
 • spaja ljude 
 • velik je i brzorastući gospodarski sektor
 • pridonosi rastu i otvaranju novih radnih mjesta.

Međutim, neophodno je posvetiti pozornost problemima kao što su doping, namještanje utakmica i nasilje.

EU podržava suradnju među donositeljima politika i dijalog sa sportskim organizacijama u cilju promicanja pozitivne vrijednosti povezane sa sportom i suočavanja s izazovima. 

Sport u okviru programa Erasmus+

Program Erasmus+ English (en)  (2014. – 2020.) usmjeren je na rekreacijski sport. U okviru tog programa mogu se sufinancirati razne inicijative koje pridonose razvoju, razmjeni i provedbi inovativnih ideja i praksi diljem EU-a, na nacionalnoj te na regionalnoj i lokalnoj razini.

Programom Erasmus+ Sport pridonijet će se razvoju europske dimenzije u sportu poticanjem suradnje među sportskim organizacijama, tijelima javne vlasti i drugim dionicima. U programu je naglasak stavljen na sljedeća područja:

Tjelovježba za zdravlje

EU promiče tjelovježbu podupiranjem i razmjenom dobre prakse među državama članicama te sa zainteresiranim stranama. Smjernice EU-a o tjelesnoj aktivnosti pdf - 214 KB [214 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (2008.) pokazuju kako tome mogu pridonijeti međusektorske nacionalne politike. Preporuka Vijeća iz 2013 . o međusektorskom promicanju tjelesne aktivnosti korisne za zdravlje 

 • potaknut će donošenje učinkovitijih politika u tom području
 • pridonijet će praćenju napretka i trendova u pogledu stupnja tjelovježbe i provedbe relevantnih politika.

Tjelovježba se promiče i u okviru zdravstvene politike EU-a. U okviru platforme EU-a za prehranu, tjelesnu aktivnost i zdravlje nudi se forum za suzbijanje negativnih trendova.

Mjere protiv dopinga

Doping je nepoštena praksa. On odvraća ljude od sudjelovanja u sportu ili praćenja sporta i ugrožava zdravlje. U borbi protiv dopinga EU surađuje s:

 • nacionalnim vladama EU-a
 • Vijećem Europe Englishfrançais
 • UNESCO-om Englishespañolfrançais 
 • Svjetskom agencijom za borbu protiv dopinga Englishfrançais.

Prije sastajanja na međunarodnim forumima države članice redovito raspravljaju na razini EU-a o suzbijanju dopinga. Surađuju unutar EU-a u pogledu prava sportaša, dopinga u rekreacijskom sportu i prevencije dopinga. U okviru programa Erasmus+ Sport financiraju se projekti za borbu protiv dopinga. Socijalnim dijalogom EU-a pomaže se organizacijama poslodavaca i sindikatima u rješavanju raznih pitanja, uključujući mjere protiv dopinga. 

Socijalna uključenost, integracija i jednake mogućnosti

Sport pomaže u premošćivanju socijalnih razlika. Osobama s invaliditetom omogućuje da pokažu svoje vještine, a ženama i djevojčicama da ojačaju svoje sposobnosti vođenja. Članice EU-a koje se natječu za bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj potiče se da prijave projekte kojima se promiče socijalna uključenost kroz sport. Sredstva su dodijeljena transnacionalnim projektima i međunarodnim događanjima.

Borba protiv rasizma i nasilja na sportskim događanjima

EU potiče policiju i tijela nadležna za sport na razmjenu informacija o problematičnim navijačima te podupiranje preventivnih mjera. Komisija je poduprla pokretanje mreže Nogometom protiv rasizma u Europi (FARE) English te nekoliko povezanih projekata.

Dobro upravljanje u sportu

EU poštuje autonomnost sportskih organizacija te istodobno promiče poštivanje sljedećih načela:

 • demokracije
 • transparentnosti
 • odgovornosti pri odlučivanju
 • uključivanje predstavnika zainteresiranih strana.

Komisija potiče poslodavce, sportaše i osobe zaposlene u sportu da reguliraju radne odnose uporabom europskog socijalnog dijaloga. Osnovani su odbori za socijalni dijalog za profesionalni nogomet i rekreacijski sport.

Dvojna karijera za sportaše

EU se zalaže da se mladim talentiranim sportašima usporedno s intenzivnim sportskim treningom osigura obrazovanje i strukovna izobrazba ili stručno osposobljavanje koje će ih pripremiti za dvojnu karijeru. Smjernice EU-a o dvojnoj karijeri sportaša (2012.) pdf - 569 KB [569 KB] English (en) pokazuju kako tome mogu pridonijeti politike na nacionalnoj i europskoj razini. Osigurana je potpora EU-a za nekoliko projekata.

Vrh

Obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport

Rukopis ažuriran u Studenome 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


VrhKONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Vezane teme

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?