Urheilu EU:ssa


Miljoonat eurooppalaiset harrastavat urheilua ja liikuntaa, ja niitä voidaan pitää oleellisena osana eurooppalaista elämänmuotoa. Uudella Erasmus+ -ohjelmalla edistetään urheilualan monipuolista yhteistyötä.

Ryhmähenkeä, solidaarisuutta ja reilua peliä

Kolmiloikkaaja © EU

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan ruohonjuuritason urheilua.

Urheilu on tärkeää:

 • se edistää fyysistä ja henkistä hyvinvointia
 • sillä on kasvatuksellinen tehtävä ja se edistää tärkeitä yhteiskunnallisia arvoja 
 • se luo yhteisöllisyyttä 
 • se on suuri ja nopeasti kasvava talouden ala
 • se lisää kasvua ja työpaikkoja.

Urheiluun liittyy kuitenkin myös ongelmia, kuten dopingia, urheilutulosten manipulointia ja väkivaltaa, jotka on kitkettävä pois.

EU tukee poliittisten päättäjien välistä yhteistyötä ja urheiluorganisaatioiden kanssa käytävää vuoropuhelua. Se haluaa edistää urheiluun liittyviä myönteisiä arvoja ja poistaa epäkohdat. 

Urheilu Erasmus+ -ohjelmassa

Erasmus+ -ohjelmassa English (en) (2014–2020) keskitytään ruohonjuuritason urheiluun. Ohjelmasta voidaan yhteisrahoittaa hankkeita, joilla pyritään kehittämään ja toteuttamaan innovatiivisia ideoita ja käytäntöjä EU:n laajuisesti tai kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla.

Erasmus+ -urheiluohjelma auttaa kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta sekä vahvistamaan urheilujärjestöjen, viranomaisten ja muiden osapuolten välistä yhteistyötä. Siinä keskitytään seuraavassa esitettyihin aloihin.

Terveyttä edistävä liikunta

EU haluaa edistää liikuntaa ja tukea alan toimijoiden kokemustenvaihtoa ja hyvien toimintatapojen leviämistä EU-maissa. EU:n liikuntaa koskevissa suuntaviivoissa pdf - 214 KB [214 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) (2008) esitetään, miten eri politiikanlohkojen yhteisillä toimilla voidaan jäsenmaiden tasolla edistää kansalaisten liikkumista. Neuvosto on vuonna 20134 antanut terveyttä edistävän liikunnan lisäämisestä suosituksen   , jossa 

 • kannustetaan tehostamaan alan toimintapolitiikkoja
 • autetaan seuraamaan liikunnan harrastamisen määrää sekä kehityssuuntauksia ja toimintapolitiikkoja.

Liikuntaa edistetään myös EU:n terveyspolitiikalla. Ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä käsittelevä Euroopan toimintafoorumi mahdollistaa myös kielteisten kehityssuuntausten havaitsemisen ja torjumisen.

Dopingin torjunta

EU kannustaa urheiluun ja liikuntaan.

EU kannustaa urheiluun ja liikuntaan.

Doping estää reilun kilpailun, aiheuttaa terveysriskejä ja vierottaa ihmisiä urheiluharrastuksesta ja kilpaurheilun seuraamisesta. Tällä alalla EU:n yhteistyökumppaneita ovat

 • EU-maat
 • Euroopan neuvosto françaisEnglish
 • Unesco RUfrançaisEnglishعربيespañol 
 • Maailman antidopingtoimisto (WADA) françaisEnglish.

EU-maat keskustelevat säännöllisesti EU:n puitteissa dopingiin ja sen torjuntaan liittyvistä kysymyksistä ennen alan kansainvälisiä kokouksia ja tapaamisia. Ne tekevät keskinäistä yhteistyötä urheilijoiden oikeuksiin sekä harraste- ja kilpaurheilun dopingin torjuntaan liittyvissä asioissa. Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetaan dopingin torjuntahankkeita. Työnantajajärjestöt ja ammattiliitot voivat EU:n työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun yhteydessä käsitellä monia aiheita, myös dopingin torjuntaa. 

Sosiaalinen osallisuus, integraatio ja tasa-arvo

Urheilu voi osaltaan kaventaa sosiaalisia eroja. Se esimerkiksi antaa vammaisille mahdollisuuden näyttää kykynsä ja naisille ja tytöille tilaisuuden harjoittaa johtamistaitoja, mikä on voimaannuttavaa. Kun EU-maat hakevat rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta tai Euroopan aluekehitysrahastolta, niitä kannustetaan toteuttamaan myös hankkeita, joissa sosiaalista osallisuutta edistetään urheilun ja liikunnan avulla. Rahoitusta on myönnetty myös rajat ylittäville hankkeille ja kansainvälisille tapahtumille.

Rasismin ja väkivallan torjunta urheilutapahtumissa

EU kannustaa poliisia ja urheiluviranomaisia vaihtamaan tietoja mahdollisesti vaarallisista urheiluseurojen kannattajista ja tukemaan ennaltaehkäiseviä toimia. Euroopan komissio on tukenut Jalkapallo rasismia vastaan -verkoston (FARE) English perustamista ja muita siihen liittyviä hankkeita.

Hyvä hallintotapa urheilualalla

EU kunnioittaa urheilujärjestöjen itsemääräämisoikeutta. Samalla se edistää seuraavia hyvän hallintotavan periaatteita:

 • demokratia
 • avoimuus
 • vastuullinen päätöksenteko
 • edustavuus – kaikkien sidosryhmien on oltava edustettuina.

Komissio kannustaa työnantajia, urheilijoita ja urheilualan työntekijöitä hyödyntämään EU:n työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua työsuhteiden muovaamisessa. Ammattilaisjalkapallolle ja aktiiviselle vapaa-ajan vietolle on jo omat työmarkkinaosapuolten vuoropuhelukomiteansa.

Urheilijoiden kaksoisura

EU pyrkii edistämään lahjakkaiden nuorten urheilijoiden kouluttautumista, jolla he valmistautuvat työuraan urheilu-uransa ohella. Urheilijoiden kaksoisuraa koskevissa EU:n suuntaviivoissa (2012 pdf - 569 KB [569 KB] English (en) ) käsitellään tarvittavia kansallisia ja EU-tason toimintapolitiikkoja. Useat alan hankkeet ovat saaneet tukea EU:lta.

Sivun alkuun

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Teksti on päivitetty marraskuussa 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunYHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.