Navigatsioonitee

Sport ELis


Miljonid eurooplased tegelevad spordi ja muu füüsilise tegevusega – see on tavapärane osa elust Euroopas. ELi poliitilises tegevuskavas leidub uus programm Erasmus+, mille raames edendatakse koostööd, dialoogi ja osalust kõigis spordiga seotud valdkondades.

Meeskonnavaim, solidaarsus ja aus mäng

Kolmikhüppaja © EU

Erasmus+ toetab ELi rohujuuretasandi spordipoliitikat.

Sport on oluline, sest see

 • edendab füüsilist ja vaimset heaolu;
 • omab harivat funktsiooni ja edendab olulisi sotsiaalseid väärtusi; 
 • ühendab kogukondi; 
 • on suur kiiresti kasvav majandussektor;
 • aitab kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele.

Samas tuleb pöörata tähelepanu probleemidele, nagu doping, tulemustes kokkuleppimine ja vägivald.

EL toetab koostööd poliitikakujundajate vahel ja dialoogi spordiorganisatsioonidega, edendades niimoodi spordiga seotud positiivseid väärtusi ja tegeledes kaasnevate probleemidega. 

Sport ja Erasmus+

Programmi Erasmus+ English (en) (2014–2020) raames keskendutakse spordile rohujuure tasandil. Sellega on võimalik kaasrahastada algatusi, et aidata arendada, jagada ja rakendada innovaatilisi ideid ning tavasid ELi, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

Erasmus+ Sport aitab arendada Euroopa mõõdet spordis, soodustades spordiorganisatsioonide, avaliku sektori asutuste ja muude poolte vahelist koostööd. Selles keskendutakse mitmetele valdkondadele.

Tervist tugevdav füüsiline tegevus

EL edendab füüsilist tegevust, jagades ja edendades häid tavasid ELi liikmesriikide ning huvitatud poolte vahel. ELi füüsilise tegevuse suuniste pdf - 214 KB [214 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (2008) kaudu on näha, kuidas valdkondadevaheline poliitika saab sellele kaasa aidata. Nõukogu 2013. aasta soovitusga   sektoritevahelise tervist edendava füüsilise tegevuse kohta: 

 • tõhustatakse poliitikat selles valdkonnas ning
 • aidatakse jälgida füüsilise tegevuse taseme ja poliitika alaseid edusamme ning suundumusi.

Füüsilist tegevust edendatakse ka ELi tervisepoliitika kaudu. Tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise ELi tegevusprogramm pakub foorumi negatiivsete suundumuste käsitlemiseks.

Dopinguvastane võitlus

EL edendab sporti ja füüsilist tegevust.

EL edendab sporti ja füüsilist tegevust.

Doping kahjustab ausat konkurentsi, ei innusta inimesi spordiga tegelema ega seda jälgima ning kujutab ohtu tervisele. Selles valdkonnas teeb EL koostööd

 • ELi liikmesriikide,
 • Euroopa Nõukogu françaisEnglish,
 • UNESCO ja RUfrançaisEnglishعربيespañol 
 • Maailma Dopinguvastase Agentuuriga françaisEnglish.

ELi riigid arutavad sageli ELi raamistikes dopinguvastase võitluse küsimusi enne kohtumisi rahvusvahelistel foorumitel. Nad teevad ELis koostööd valdkondades, mis on seotud sportlaste õiguste, tervisespordis dopingu kasutamise ja dopingualase ennetustööga. Programmi Erasmus+ Sport raames rahastatakse dopingualase ennetustöö projekte. Tööandjate organisatsioonid ja ametiühingud võivad kasutada ELi sotsiaaldialoogi, et käsitleda paljusid küsimusi, sealhulgas dopinguvastast võitlust. 

Sotsiaalne kaasatus, integratsioon ja võrdsed võimalused

Sport võib ületada sotsiaalseid lõhesid. See toob esile puuetega inimeste oskused ning annab volitused naistele ja tüdrukutele, võimaldades täita juhirolli. ELi liikmesriike, kes taotlevad Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusi, julgustatakse lisama projekte, millega edendatakse sotsiaalset kaasatust spordi kaudu. Riikidevahelised projektid ja rahvusvahelised sündmused on saanud rahastamisest kasu.

Võitlus rassismi ja vägivalla vastu spordiüritustel

EL julgustab politseid ja spordiorganisatsioone jagama teavet võimalikku ohtu kujutavate spordifännide kohta ning toetama ennetusmeetmeid. Komisjon toetas võrgustiku jalgpall rassisimi vastu Euroopas (FARE) English käivitamist ja mitmeid muid asjaomaseid projekte.

Head juhtimistavad spordis

EL austab spordiorganisatsioonide iseseisvust ning samas edendab järgmiste hea valitsemistava põhimõtete järgimist:

 • demokraatia;
 • läbipaistvus;
 • otsustusprotsessi usaldusväärsus;
 • huvitatud poolte kaasamine esindamises.

Komisjon julgustab tööandjaid, sportlasi ja spordivaldkonna töötajaid kujundama töösuhteid Euroopa sotsiaaldialoogi kaudu. On olemas kutselise jalgpalli ja aktiivse vabaaja veetmise sotsiaalse dialoogi komiteed.

Sportlaste kahesuunaline karjäär

EL soovitab anda noortele sporditalentidele haridust ja kutse- või erialast koolitust paralleelselt intensiivse sporditreeninguga, et valmistada neid ette kahesuunaliseks karjääriks. ELi suunistes sportlaste kahesuunalise karjääri kohta (2012) pdf - 569 KB [569 KB] English (en) esitatakse viisid, kuidas riiklik ja ELi poliitika saavad sellele kaasa aidata. Mitu projekti on saanud ELi toetust.

Üles

Haridus, koolitus, noored ja sport

Käsikiri on ajakohastatud novembris 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesSeonduvad teemad

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?