Διαδρομή πλοήγησης

Αθλητισμός


Ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της ζωής εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στρατηγική για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού.

Ομαδικό πνεύμα, αλληλεγγύη και ευγενής άμιλλα

Τριπλουνίστας © EU

Στην ΕΕ υπάρχουν περίπου 700.000 αθλητικά σωματεία.

Ο αθλητισμός είναι σημαντικός όχι μόνον για τη σωματική και ψυχική υγεία, αλλά και γιατί φέρνει τις κοινότητες των ανθρώπων πιο κοντά. Το 60% περίπου του πληθυσμού της ΕΕ ασχολείται συστηματικά με κάποια αθλητική δραστηριότητα ή σωματική άσκηση, ενώ στην ΕΕ λειτουργούν περίπου 700.000 αθλητικά σωματεία. Ο αθλητισμός είναι επίσης ένας μεγάλος και ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος της οικονομίας που συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προπαρασκευαστικών δράσεων στον τομέα του αθλητισμού 2009-13 DeutschEnglishfrançais, η ΕΕ χρηματοδοτεί διακρατικά σχέδια προκειμένου να εντοπίσει και να δοκιμάσει κατάλληλα δίκτυα και ορθές πρακτικές στον τομέα του αθλητισμού. Τα σχέδια αυτά καλύπτουν τα εξής:

  • σωματική άσκηση για καλύτερη υγεία
  • αθλητισμός για άτομα με αναπηρία
  • ισότητα των φύλων στον αθλητισμό
  • καταπολέμηση του ντόπινγκ
  • κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού
  • εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του αθλητισμού
  • εθελοντισμός στον αθλητισμό
  • βία και μισαλλοδοξία στον χώρο του αθλητισμού
  • χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό.

Ενώ ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση χρηματοδοτούνται ήδη από την ΕΕ στο πλαίσιο άλλων τομέων πολιτικής (εκπαίδευση, νεολαία, υγεία, κοινωνική ένταξη και περιφερειακή πολιτική), τα σχέδια που αναφέρονται εδώ έχουν ως στόχο να προετοιμάσουν την έναρξη του πρώτου ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ για τον αθλητισμό, το οποίο εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για το διάστημα 2014-20.

Σωματική άσκηση για καλύτερη υγεία

Ο αθλητισμός αποτελεί έναν από τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ επιδιώκει να προωθήσει τη σωματική άσκηση, μέσω της ανταλλαγής και προώθησης ορθών πρακτικών ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη σωματική άσκηση (2008) δείχνουν πώς οι εθνικές πολιτικές σε διάφορους τομείς μπορούν να ενθαρρύνουν τον καθένα να αθλείται περισσότερο. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή πλατφόρμα δράσης για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία φέρνει σε επαφή διάφορες οργανώσεις που συζητούν σχετικά με τις διατροφικές τάσεις και τη σωματική άσκηση.

Καταπολέμηση του ντόπινγκ

Μια γυναίκα παίζει τένις © EU

Η ΕΕ έχει ως στόχο να προαγάγει και να ενθαρρύνει την άθληση και τη σωματική άσκηση.

Το ντόπινγκ στον αθλητισμό αναιρεί την αρχή της ευγενούς άμιλλας, αποθαρρύνει τα άτομα να συμμετέχουν σε αγώνες ή να ασχοληθούν με κάποιο άθλημα και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Η ΕΕ χρηματοδοτεί ερευνητικά σχέδια στον τομέα αυτόν, καθώς και στο πλαίσιο της προαναφερθείσας προπαρασκευαστικής δράσης. Βρίσκεται επίσης σε τακτική επαφή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ.

Κοινωνική ένταξη, ενσωμάτωση και ίσες ευκαιρίες

Ο αθλητισμός μπορεί να γεφυρώσει κοινωνικές διαφορές και να φέρει πιο κοντά άτομα από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Η ΕΕ παροτρύνει τα 28 κράτη μέλη της να περιλαμβάνουν στις αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβάλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης πρωτοβουλίες που αξιοποιούν τον αθλητισμό για σκοπούς κοινωνικής ένταξης. Διακρατικά σχέδια έχουν επίσης χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων.

Καταπολέμηση του ρατσισμού και της βίας

Η ΕΕ ενθαρρύνει τις αστυνομικές και αθλητικές αρχές να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τους οπαδούς που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει το δίκτυο "Το ποδόσφαιρο κατά του ρατσισμού στην Ευρώπη" DeutschEnglishfrançaisitaliano.

Χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό

Η ΕΕ σέβεται την αυτονομία και αυτοεποπτεία των αθλητικών οργανώσεων υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι νόμοι και οι αρχές της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων και του πλουραλισμού στην εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παροτρύνει τους εργοδότες, τους αθλητές και τους εργαζόμενους στον τομέα του αθλητισμού να κάνουν χρήση του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου για τη διαμόρφωση εργασιακών σχέσεων στον συγκεκριμένο τομέα.

Αρχή σελίδας

Αρχή σελίδαςΣυναφή θέματα

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;