Sport i EU


Millioner af europæere dyrker sport og andre fysiske aktiviteter – sport er en uløselig del af europæernes liv. På EU's politiske dagsorden finder man det nye program Erasmus+, der styrker samarbejde, dialog og deltagelse i alle former for sport.

Holdånd, solidaritet og fair play

Trespringer © EU

Erasmus+ støtter EU's politik for græsrodsidræt.

Sport er vigtig, fordi den

 • giver større fysisk og psykisk velvære
 • har en opdragende funktion og fremmer vigtige sociale værdier 
 • samler forskellige samfundsgrupper 
 • er en stor hurtigtvoksende økonomisk sektor
 • bidrager til vækst og beskæftigelse.

Vi er imidlertid nødt til at være opmærksomme på problemer som doping, aftalt spil og vold.

EU går ind for samarbejde mellem de politiske beslutningstagere og dialog med idrætsorganisationer for dermed at fremme de positive værdier, vi forbinder med sport, og tage de medfølgende udfordringer op. 

Sport i Erasmus+

Programmet Erasmus+ English (en) (2014-2020) fokuserer på græsrodsidræt. Programmet giver penge til udvikling, formidling og gennemførelse af nyskabende idéer og praksis i hele EU, ikke kun nationalt, men også på regionalt og lokalt plan.

Erasmus+: Sport vil medvirke til at udvikle sportens europæiske dimension og styrke samarbejdet mellem idrætsorganisationer, offentlige myndigheder og andre parter. Det fokuserer på følgende områder:

Sundhedsfremmende fysisk aktivitet

EU fremmer fysisk aktivitet ved at udveksle og styrke god praksis mellem EU-landene og med interesserede parter. EU's retningslinjer for fysisk aktivitet pdf - 214 KB [214 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (2008) viser, hvordan tværgående nationale politikker kan tilskynde hertil. Rådets henstilling fra 2013   om fremme af sundhedsfremmende aktiviteter på tværs af sektorer vil 

 • tilskynde til mere effektive politikker på området
 • medvirke til at følge fremskridt og tendenser inden for omfanget af den fysiske aktivitet og politikkerne herfor.

EU fremmer også fysisk aktivitet gennem sin sundhedspolitik. EU-platformen for ernæring, fysisk aktivitet og sundhed er et forum for at drøfte modsatrettede tendenser.

Bekæmpelse af doping

EU tilskynder til sport og fysisk aktivitet.

EU tilskynder til sport og fysisk aktivitet.

Doping undergraver fair konkurrence, afskrækker folk fra at dyrke eller følge sport og skader helbredet. EU samarbejder på dette områder med

 • EU-landene
 • Europarådet françaisEnglish
 • UNESCO RUfrançaisEnglishعربيespañol 
 • World Anti-Doping Agency françaisEnglish.

EU-landene drøfter regelmæssigt dopingbekæmpelse med hinanden inden møder i mere internationale fora. De samarbejder med EU om emner som sportsfolks rettigheder, doping i fritidsidræt og dopingforebyggelse. Erasmus+ Sport støtter projekter i dopingforebyggelse. Arbejdsgiverforeninger og fagforeninger kan bruge EU til social dialog om en række spørgsmål, herunder dopingbekæmpelse. 

Social inklusion, integration og lige muligheder

Idræt kan slå bro over sociale kløfter. Den sætter fokus på handicappedes færdigheder og giver kvinder og piger nye beføjelser og muligheder for at vise lederskab. EU-lande, der søger om penge fra Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, tilskyndes til at medtage projekter, der fremmer social inklusion gennem sport. Der er givet støtte til både tværnationale projekter og internationale arrangementer.

Bekæmpelse af racisme og vold ved sportsbegivenheder

EU opfordrer politiet og sportsmyndighederne til at udveksle oplysninger om fans, der udgør en risiko, og støtte forebyggelse. Kommissionen har støttet lanceringen af netværket Fodbold mod racisme i Europa (FARE) English og flere andre lignende projekter.

Gode styreformer inden for sport

EU respekterer sportsorganisationernes selvstændighed, men går ind for, at de skal følge disse principper for gode styreformer:

 • demokrati
 • åbenhed
 • ansvarlig beslutningstagning
 • inddragelse af berørte parter.

Kommissionen tilskynder arbejdsgivere, sportsfolk og sportsarbejdere til at forme arbejdsrelationerne gennem den europæiske sociale dialog. Der findes udvalg for social dialog for professionel fodbold og aktiv fritid.

Sideløbende karrierer for sportsfolk

EU er fortaler for, at unge sportstalenter følger uddannelse eller erhvervsuddannelse sideløbende med deres intensive træning, så de er klar til dobbelte karrierer. EU's retningslinjer om dobbelte karrierer for idrætsudøvere (2012) pdf - 569 KB [569 KB] English (en) viser, hvordan medlemslandene og EU kan bane vej herfor med deres politik. En række projekter har fået EU-støtte.

Til toppen

Uddannelse, erhvervsuddan‑ nelse, ungdom og sport

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenKONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Relaterede emner

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?