Sport


Sport og fysisk aktivitet er en væsentlig del af livet for millioner af europæere og dybt forankret i de europæiske samfund. I 2011 vedtog Kommissionen en strategi for at udvikle en europæisk dimension i sport.

Holdånd, solidaritet og fair play

Trespringer © EU

EU huser omkring 700 000 sportsklubber.

Idræt er vigtigt for vores fysiske og psykiske velbefindende, men samler også lokalsamfundene. Omkring 60 % af EU's befolkning deltager i en eller anden form for sport eller fysisk aktivitet regelmæssigt, og der findes omkring 700 000 sportsklubber i EU. Sport er desuden en stor hurtigvoksende økonomisk sektor, der yder et vigtigt bidrag til vækst og beskæftigelse.

Som led i programmet for pilotprojekter inden for idrætten 2009-2013 DeutschEnglishfrançais har EU støttet grænseoverskridende projekter om at finde frem til og afprøve egnede netværk og god praksis på området. Projekterne dækker følgende områder:

  • sundhedsfremmende fysisk aktivitet
  • handicapidræt
  • ligestilling mellem kønnene i sport
  • dopingbekæmpelse
  • social inklusion i og gennem sport
  • uddannelse i sport
  • frivilligt arbejde i sport
  • vold og intolerance inden for sport
  • styreformer inden for sport.

Mens sport og fysisk aktivitet allerede modtager EU-støtte inden for andre politikområder (uddannelse, ungdom, sundhed, social inklusion og regionalpolitik), skal ovennævnte projekter bane vej for lanceringen af EU's første specifikke støtteprogram for sport som led i det nye EU-program for uddannelse, ungdom og sport, der løber fra 2014-2020.

Sundhedsfremmende fysisk aktivitet

Sport er et af de midler, EU søger at bruge til at fremme fysisk aktivitet gennem udveksling og udbredelse af god praksis mellem EU-landene og de berørte parter. EU's retningslinjer for fysisk aktivitet (2008) viser, hvordan de enkelte landes politik inden for forskellige sektorer kan tilskynde folk til at blive mere fysisk aktive. Desuden samler EU-platformen for ernæring, fysisk aktivitet og sundhed organisationer for at drøfte ernæringsmæssige tendenser og fysisk aktivitet.

Dopingbekæmpelse

Kvinde slår til tennisbold © EU

EU vil fremme og tilskynde til sport og fysisk aktivitet.

Brugen af doping i sport undergraver princippet om fair konkurrence, skræmmer folk væk fra at deltage eller følge sport og udgør en reel sundhedsrisiko. EU giver støtte til forskningsprojekter på området og til det forberedende initiativ, der er nævnt ovenfor. EU er også i regelmæssig kontakt med de relevante organer, herunder Det Internationale Antidopingagentur.

Social inklusion, integration og lige muligheder

Sport kan slå bro over sociale kløfter og samle folk fra alle samfundslag. EU tilskynder sine 28 medlemslande til at tage initiativer, der bruger idræt til at øge den sociale inklusion, når de søger om midler fra Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Grænseoverskridende projekter har også modtaget støtte som led i de forberedende initiativer.

Bekæmpelse af racisme og vold

EU opfordrer politiet og sportsmyndighederne til at dele oplysninger om fans, der udgør en potentiel risiko. Kommissionen støtter netværket Fodbold mod racisme i Europa DeutschEnglishfrançaisitaliano.

Gode styreformer inden for sport

EU respekterer sportsorganisationernes selvstyre og selvbestemmelse inden for rammerne af loven, demokratiet, gennemsigtighed og ansvarlighed samt inddragelse af berørte parter.

Kommissionen tilskynder arbejdsgivere, idrætsudøvere og sportsarbejdere til at bruge den europæiske sociale dialog til at forme arbejdsrelationerne i sportssektoren.

Til toppen

Til toppenKONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Relaterede emner

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?