Sport v EU


Sport hraje důležitou roli v životě milionů Evropanů a je nyní také důležitým elementem nového evropského programu Erasmus+, který podporuje spolupráci, dialog a participaci.

Týmový duch, solidarita a fair play

Sport je důležitý z mnoha důvodů:

 • napomáhá k fyzické a duševní pohodě
 • má výchovnou funkci a upevňuje klíčové sociální hodnoty 
 • zvyšuje kolektivní soudržnost 
 • představuje rozsáhlé, rychle rostoucí odvětví ekonomiky
 • přispívá k růstu a zaměstnanosti

Nicméně negativní jevy, jako je doping, manipulace s výsledky zápasů nebo násilí na tribunách vyžadují zvláštní pozornost.

EU podporuje spolupráci mezi politickými činiteli a dialog se sportovními organizacemi, čímž propaguje hodnoty se sportem spojené a pomáhá řešit související výzvy. 

Sport v programu Erasmus+

Program Erasmus+ English (en) (2014–2020) se zaměřuje na sport provozovaný na místní úrovni. Jsou z něj spolufinancovány iniciativy, které přispívají k rozvoji, sdílení a zavádění inovačních nápadů a postupů v celé EU, na vnitrostátní úrovni a také na regionální a místní úrovni.

Erasmus+ Sport přispěje k rozvoji evropského rozměru ve sportu, k posílení spolupráce mezi sportovními organizacemi, veřejnými orgány a dalšími subjekty. Zaměřuje se na níže popsané oblasti.

Cvičení

EU podporuje fyzickou aktivitu prostřednictvím sdílení a prosazování osvědčených postupů mezi členskými státy a se zúčastněnými stranami. Pokyny EU v oblasti tělesné aktivity pdf - 214 KB [214 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (2008) popisují, jak k tomu mohou přispět průřezové vnitrostátní politiky. Doporučení Rady  o podpoře zdraví upevňující fyzické aktivity ve všech odvětvích z roku 2013

 • podpoří efektivnější politiky v této oblasti
 • pomůže monitorovat pokrok a trendy týkající se úrovně fyzické aktivity a politik

Evropská politika v oblasti zdraví také podporuje tělesnou aktivitu. Jako fórum pro diskusi o negativních trendech slouží Platforma EU pro stravu, tělesnou aktivitu a zdraví.

Antidopingová opatření

Doping nepatří do fair play. Nehledě k neblahým dopadům na zdraví ostatní od sportu odrazuje. EU proti dopingu bojuje spolu s

 • orgány členských států
 • Radou Evropy Englishfrançais
 • organizací UNESCO a Englishespañolfrançais
 • Světovou antidopingovou agenturou Englishfrançais.

Před mezinárodními jednáními členské země Unie problematiku pravidelně konzultují na úrovni EU. Spolupracují v rámci EU v otázkách týkajících se práv sportovců, dopingu v oblasti rekreačního sportu a prevence. Erasmus+ Sportu financuje projekty zaměřené na prevenci. Organizace zaměstnavatelů a odborové organizace využívají k antidopingovým opatřením sociální dialog. 

Sociální začleňování, integrace a rovné příležitosti

Sport umožňuje překonávat sociální rozdíly. Dává prostor špičkovým sportovcům se zdravotním postižením, podporuje účast žen a poskytuje příležitosti uplatnit se ve vedení. Země EU, které žádají o granty z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj jsou motivovány k tomu, aby zahrnovaly i takové projekty, které podporují sociální začleňování prostřednictvím sportu. Financování se dostává i nadnárodním projektům a mezinárodním sportovním akcím.

Boj proti rasismu a násilí na sportovních akcích

EU oslovuje policejní složky a sportovní orgány, aby si vyměňovaly informace o fanoušcích, kteří představují potenciální riziko. Komise podpořila zahájení činnosti sítě Fotbalem proti rasismu v Evropě (FARE)English a řadu souvisejících projektů.

Řádné vedení

EU respektuje autonomii sportovních organizací, ale také podporuje dodržování následujících zásad:

 • demokracii
 • transparentnost
 • odpovědnosti při rozhodování
 • inkluzívnost ohledně zastoupení zúčastněných stran

Komise nabádá zaměstnavatele, sportovce a pracovníky ve sportovním odvětvích k formování pracovních vztahů prostřednictvím Evropského sociálního dialogu. Existují výbory pro sociální dialog pro profesionální fotbal a aktivní trávení volného času.

Paralelní kariéra sportovců

EU zastává názor, že mladým talentům, kteří se věnují intenzívnímu tréninku, je třeba zajistit i souběžné vzdělávání a odbornou či profesní přípravu, aby byli dobře připraveni pro dvojí kariéru. Pokyny EU ke dvojí kariéře sportovců (2012) pdf - 569 KB [569 KB] English (en) uvádějí, jak k tomu mohou přispět vnitrostátní a celoevropské politiky. Přímou podporu EU již využilo několik projektů.

Začátek stránky

Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyKONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?