Sport


Sport a fyzická aktivita jsou důležitou součástí života milionů evropských občanů a mají v naší společnosti dlouhodobou tradici. V roce 2011 přijala Komise strategii pro rozvoj sportu v EU.

Týmový duch, solidarita a fair play

Trojskokan v akci © EU

V EU sídlí přibližně 700 000 sportovních klubů.

Vedle pozitivního vlivu na fyzické a duševní zdraví hraje sport také důležitou roli při vytváření kolektivní soudržnosti. V Evropské unii pravidelně sportuje zhruba 60 % obyvatel a působí zde na 700 000 sportovní klubů. Sport je také nezanedbatelným a rychle rostoucím odvětvím ekonomiky a podílí se značnou měrou na hospodářském růstu a tvorbě nových pracovních míst.

V rámci svého programu přípravných činností v oblasti sportu na období 2009–2013 DeutschEnglishfrançais financuje EU nadnárodní projekty s cílem najít a vyzkoušet vhodné sítě kontaktů a osvědčené postupy v této oblasti. Tyto projekty se týkají následujících oblastí:

  • pohybových aktivit upevňujících zdraví
  • sportu pro osoby se zdravotním postižením
  • genderové rovnosti ve sportu
  • antidopingu
  • sociálního začleňování při sportu a prostřednictvím sportu
  • vzdělávání a odborné přípravy ve sportu
  • dobrovolné činnosti v oblasti sportu
  • projevů násilí a netolerance ve sportu
  • vedení a organizace sportu.

Na sport a fyzickou aktivitu jdou prostředky i z jiných politických oblastí EU (vzdělávání, mládež, zdraví, sociální začleňování a regionální politika). Na výše zmíněné projekty však nyní připravují cestu prvnímu zvláštnímu finančnímu programu EU pro oblast sportu, který je součástí nového evropského programu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu 2014–2020.

Zdravý pohyb

Sport je jednou z forem tělesné aktivity, kterou EU propaguje. Kromě jiného výměnou a prosazováním osvědčených postupů mezi členskými státy a s příslušnými zainteresovanými subjekty. Pokyny EU pro fyzickou aktivitu (2008) ukazují, jak se členské státy snaží vnitrostátními politikami v různých odvětvích vést občany k větší fyzické aktivitě. Platforma EU pro zdravou stravu, fyzickou aktivitu a zdraví zase sdružuje organizace s cílem diskutovat o trendech v oblasti stravování a fyzické aktivity.

Antidoping

Tenistka se připravuje k úderu © EU

EU podporuje pěstování sportů a připomíná význam fyzické aktivity pro zdraví.

Doping ve sportu je v rozporu se zásadou spravedlivé soutěže, odrazuje lidi od aktivního sportování či sledování sportu a ohrožuje zdraví sportovců. EU poskytuje finanční prostředky na výzkumné projekty v této oblasti, jakož i v rámci výše zmíněné přípravné akce. Je rovněž v pravidelném kontaktu s příslušnými organizacemi, včetně Světové antidopingové agentury.

Sociální začleňování, integrace a rovné příležitosti

Sport umožňuje překonávat sociální bariéry a spojovat lidi z různých společenských vrstev. Unie vybízí členské státy, aby do svých žádostí o finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj zahrnovaly také iniciativy, které využívají sport jako prostředek sociálního začleňování. V rámci přípravných akcí byly finanční prostředky poskytnuty rovněž nadnárodním projektům.

Boj proti rasismu a násilí

EU nabádá policejní složky a sportovní orgány, aby si vyměňovaly informace o fanoušcích, kteří představují potenciální riziko. Komise podporuje síť Fotbalem proti rasismu v Evropě DeutschEnglishfrançaisitaliano.

Dobré vedení a organizace sportu

Unie respektuje autonomii a samoregulaci sportovních organizací, pokud se odehrávají v mezích práva a demokracie a pokud jsou jejich rozhodnutí prováděna transparentně a zodpovědně. Sportovní organizace rovněž musí bezvýhradně reprezentovat zájmy všech zainteresovaných subjektů.

Komise nabádá zaměstnavatele, sportovce a pracovníky v oblasti sportu, aby využívali evropský sociální dialog k vytváření pracovních vztahů ve sportovním odvětví.

Začátek stránky

Začátek stránkyKONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?