Спортът в ЕС


Спортът и физическите упражнения са неразделна част от живота на милиони европейци и основен елемент на новата програма Еразъм+ на ЕС, с която се насърчават сътрудничеството, диалогът и участието в тази област.

Отборен дух, солидарност и честна игра

Спортът е важен, защото

 • подобрява физическото и психическото благосъстояние,
 • има образователни функции и насърчава основни социални ценности, 
 • сближава хората, 
 • представлява голям, бързо растящ икономически сектор и
 • допринася за растежа и създаването на работни места.

В същото време, трябва да се обърне внимание на проблеми като употребата на допинг, уреждането на мачове и насилието.

ЕС подкрепя сътрудничеството между политиците и диалога със спортните организации с цел насърчаване на положителните ценности, свързани със спорта, и справяне с предизвикателствата. 

Спортът в програма „Еразъм+“

Програма Еразъм+ English (en) (2014-2020 г.) е съсредоточена върху масовия спорт. По нея могат да се съфинансират инициативи за развитие, обмен и прилагане на новаторски идеи и практики на европейско, национално, регионално и местно равнище.

„Еразъм+: Спорт“ ще помогне за развитие на европейското измерение на спорта и за засилване на сътрудничеството между спортните организации, публичните органи и други организации. Програмата е съсредоточена върху посочените по-долу области.

Упражнения за здраве

ЕС насърчава физическата активност чрез обмен и популяризиране на добри практики между страните от Съюза и сред всички заинтересовани лица. Насоките на ЕС за физическата активност pdf - 214 KB [214 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) от 2008 г. показват как хоризонталните национални политики могат да стимулират този процес. С Препоръката на Съвета от 2013 г . за укрепваща здравето физическа активност в различните сектори се:

 • насърчава повишаването на ефективността на политиките в тази област;
 • помага за следене на напредъка и тенденциите в равнищата на физическа активност и политиките в тази област.

ЕС насърчава физическата активност и чрез своята здравна политика. Платформата за действие на ЕС относно хранителния режим, физическата активност и здравето е форум за търсене на решения на проблемните тенденции.

Борба с допинга

Използването на допинг е нечестно. То отблъсква хората от това да се занимават с даден спорт или да го следят и застрашава здравето. ЕС се бори с допинга заедно с

 • държавите от ЕС,
 • Съвета на Европа Englishfrançais,
 • ЮНЕСКО Englishespañolfrançais
 • Световната антидопингова агенция Englishfrançais.

Държавите от ЕС редовно обсъждат въпроси, свързани с борбата с допинга на европейско равнище, преди заседания на международни форуми. Те си сътрудничат в рамките на ЕС по въпроси, свързани с правата на спортистите, допинга в любителските спортове и предотвратяването на употребата на допинг. Чрез „Еразъм+: Спорт“ се финансират проекти за предотвратяване на използването на допинг. Сред въпросите, които организациите на работодателите и синдикалните организации обсъждат в рамките на социалния диалог на равнище ЕС, са и мерките за борба с допинга. 

Социално приобщаване, интеграция и равни възможности

Спортът допринася за преодоляване на социалното разделение. Той помага на хората с увреждания да покажат уменията си и дава възможност на жените и момичетата да развият лидерски умения. Страните от ЕС, кандидатстващи за средства по Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие, се насърчават да включват проекти за социално приобщаване чрез спорт. Транснационални проекти и международни прояви вече са получавали финансиране.

Борба с расизма и насилието по време на спортни прояви

ЕС насърчава полицейските служби и спортните власти да обменят информация за запалянковци, представляващи потенциална опасност, и да подпомагат инициативи за предотвратяване на насилието. Комисията подкрепи създаването на мрежата Футбол срещу расизма в Европа (FARE)English и няколко свързани с нея проекта.

Добро управление в спорта

ЕС зачита автономността на спортните организации, но насърчава спазването на следните принципи:

 • демокрация,
 • прозрачност,
 • отчетност при вземането на решения,
 • представяне на всички заинтересовани страни.

Комисията насърчава работодателите, спортистите и работещите в областта на спорта да определят отношенията си чрез европейския социален диалог. Съществуват комитети за социален диалог за професионалния футбол и активния отдих.

Двойна кариера за спортистите

ЕС настоява на младите спортни таланти да се осигурява не само интензивно спортно обучение, но и образование и професионално обучение, за да са подготвени за двойна кариера. В насоките на ЕС за двойната кариера на спортистите от 2012 г pdf - 569 KB [569 KB] English (en) . е посочено как това може да бъде насърчавано чрез национални и европейски политики. Няколко проекта са получили подкрепа от ЕС.

Нагоре

Образование, обучение, младеж и спорт

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореСвързани теми

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?