Спорт в ЕС


Милиони европейци се занимават със спорт и други физически дейности — утвърдена част от живота в Европа. Политическата програма на ЕС включва новата програма „Еразъм +“, която насърчава сътрудничеството, диалога и участието във всички области на спорта.

Отборен дух, солидарност и честна игра

Състезател по троен скок © ЕС

Чрез „Еразъм +“ се подпомага политиката на ЕС в областта на масовия спорт.

Спортът е важен, защото

 • насърчава физическото и психическото благосъстояние,
 • има образователна функция и насърчава основни социални ценности, 
 • сближава хората, 
 • е голям, бързо растящ икономически сектор и
 • допринася за растежа и създаването на работни места.

Въпреки това трябва да се обърне внимание на проблеми като употребата на допинг, уреждането на мачове и насилието.

ЕС подкрепя сътрудничеството между политиците и диалога със спортните организации, като по този начин насърчава положителните ценности, свързани със спорта, и търси решения на съпътстващите го предизвикателства. 

Спортът в „Еразъм+“

Програма Еразъм+ English (en) (2014-2020 г.) е съсредоточена върху масовия спорт. По нея могат да се съфинансират инициативи за развитие, обмен и прилагане на новаторски идеи и практики на европейско, национално, регионално и местно равнище.

„Еразъм+: Спорт“ ще помогне за развитие на европейското измерение на спорта и ще засили сътрудничеството между спортните организации, публичните органи и други страни. Програмата е съсредоточена върху следните области:

Укрепваща здравето физическа активност

ЕС насърчава физическата активност чрез обмен и популяризиране на добри практики между страните от Съюза и сред всички заинтересовани. Насоките на ЕС за физическата активност pdf - 214 KB [214 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) от 2008 г. показват как хоризонталните национални политики могат да стимулират този процес. Препоръката на Съвета от 2013 г.   за подобряваща здравето физическа активност във всички сектори ще 

 • насърчи по-ефективни политики в тази област и ще
 • помогне за следене на напредъка и тенденциите в равнищата на физическа активност и политиките в тази област.

Физическата активност се насърчава и чрез политиката на ЕС за здравеопазване. Платформата за действие на ЕС за храненето, физическата активност и здравето е форум за търсене на решение на проблемните тенденции.

Борба с допинга

ЕС насърчава спорта и физическата активност.

ЕС насърчава спорта и физическата активност.

Допингът подкопава честното съревнование, обезсърчава хората, желаещи да играят спорт или да следят спортни прояви, и представлява риск за здравето. В тази област, ЕС си сътрудничи със

 • страните от ЕС,
 • Съвета на Европа françaisEnglish,
 • ЮНЕСКО, RUfrançaisEnglishعربيespañol 
 • Световната антидопингова агенция françaisEnglish.

Страните от ЕС редовно използват рамки на ЕС, за да обсъждат проблеми, свързани с допинга, преди срещи на международни форуми. Те си сътрудничат в рамките на ЕС по въпроси, свързани с правата на атлетите, допинга в любителските спортове и предотвратяването на употребата на допинг. Чрез „Еразъм+: Спорт“ се финансират проекти за предотвратяване на използването на допинг. Организациите на работодатели и профсъюзите могат да използват социалния диалог в ЕС, за да се справят с редица проблеми, включително с допинга. 

Социално приобщаване, интеграция и равни възможности

Спортът помага за преодоляване на социалното разслоение. Той помага на хората с увреждания да покажат уменията си, и оправомощава жените и момичетата, като създава възможности за лидерство. Страните от ЕС, кандидатстващи за средства по Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие, се насърчават да включват проекти, насочени към социално приобщаване чрез спорт. Транснационални проекти и международни прояви вече са се възползвали от финансиране.

Борба с расизма и насилието по време на спортни прояви

ЕС насърчава полицейските служби и спортните власти да обменят информация за запалянковци, представляващи потенциална опасност, и да подкрепят инициативи за предотвратяване на насилието. Комисията подкрепи създаването на мрежата Футбол срещу расизма в Европа (FARE) English и няколко свързани с нея проекта.

Добро управление в спорта

ЕС зачита автономността на спортните организации, но насърчава спазването на следните принципи за добро управление:

 • демокрация,
 • прозрачност,
 • отчетност при вземането на решения,
 • представяне на всички заинтересовани страни.

Комисията насърчава работодателите, атлетите и работещите в областта на спорта да определят отношенията си чрез европейски социален диалог. Съществуват комитети за социален диалог за професионалния футбол и активния отдих.

Двойна кариера за спортистите

ЕС настоява на младите спортни таланти да се осигурява не само интензивно спортно обучение, но и образование и професионално обучение, за да са подготвени за двойна кариера. В насоките на ЕС за двойната кариера на спортистите от 2012 г. pdf - 569 KB [569 KB] English (en) е показано как това може да бъде насърчено чрез национални и европейски политики. Няколко проекта са се възползвали от подкрепата на ЕС.

Нагоре

Образование, обучение, младеж и спорт

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореСвързани теми

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?