Rymdpolitik


Många tjänster i samhället är beroende av rymdbaserad teknik – från telekommunikationer och tv till väderprognoser och globala finanssystem.

EU:s rymdpolitik är inriktad på

 • jordobservationssystemet Copernicus och satellitnavigeringssystemen Galileo och Egnos
 • utforskning av rymden
 • stöd till EU-företag som vill satsa på rymdindustrin.

Copernicus övervakar miljön

Copernicus English är ett komplext system som samlar in data om jorden genom satelliter och sensorer på marken, i luften och till sjöss. Det ger beslutsfattare, företag och privatpersoner aktuell och tillförlitlig information om hur vår planet och klimatet förändras.

Illustration av satelliten Sentinel-2 ovanför jorden

Copernicus-satelliten ”Sentinel-2” ska ge högupplösta bilder av växttäcket, land- och vattenytor, inre vattenvägar och kustområden.

Informationen används för bland annat

 • stadsplanering
 • hållbar utveckling
 • naturskydd
 • jord- och skogsbruk
 • hälso- och sjukvård
 • katastrofhantering
 • transporter
 • turism.

Copernicus samordnas och förvaltas av EU-kommissionen. Europeiska rymdorganisationen English ansvarar för satellitinfrastrukturen och Europeiska miljöbyrån English och enskilda EU-länder har utvecklat sensorerna.

Galileo – satellitnavigering

Galileo English (en) är EU:s globala satellitnavigeringssystem. Till skillnad från sina amerikanska och ryska motsvarigheter står Galileo under civil kontroll, inte militär.

Satelliter som kretsar runt jorden © ESA–J. Huart

EU:s satellitnavigeringssystem Galileo ger mycket exakta globala positioneringsdata för civilt bruk.

När systemet är helt i drift kommer det att finnas 30 satelliter som tillhandahåller globala positioneringsdata (de första tjänsterna kommer under 2014). Tack vare sin moderna teknik och inbyggda kompatibilitet med andra system, som det amerikanska GPS-systemet, kommer Galileo att ge mycket mer exakt positionering än vad som finns i dag.

Det finns flera möjliga tillämpningar English (en) , bland annat för

 • trafikplanering och transporter
 • räddningstjänster
 • jordbruk
 • civilskydd
 • tidsangivelser och tidssynkronisering.

Man räknar med att EU:s investeringar i Galileo kommer att återbetala sig i form av nya marknadsmöjligheter och jobb inom branscherna för mottagare och tillämpningar.

Följande partner deltar i Galileoprogrammet:

 • Europeiska rymdorganisationen English – design, utveckling, upphandling och validering. Rymdorganisationen har samfinansierat etapperna för definition, utveckling och validering i omloppsbanan.
 • EU-kommissionen – förvaltar och finansierar arbetet med att nå full driftskapacitet.
 • Europeiska byrån för GNSS English – står för driften när systemet är klart.

Egnos

Egnos English (en) är ett navigeringssystem med geostationär överlappning som förbättrar befintliga satellitnavigeringssystem (som det amerikanska GPS-systemet) genom att öka noggrannheten från cirka 10 meter till cirka 2 meter. Systemet skickar också varningar vid systemfel.

Egnos var EU:s första satellitnavigeringsprojekt. Det är redan i drift på många europeiska flygplatser och möjliggör precisionsinflygningar med vägledning i sid- och höjdled till en bråkdel av priset för ett instrumentlandningssystem.

Utforskning av rymden

EU-kommissionen vill fördjupa samarbetet med den internationella rymdstationen och skapa en internationell plattform för att kartlägga vilka områden som lämpar sig för internationellt samarbete.

Forskning

EU-finansierade rymdforskningsprojekt undersöker hur man kan få till stånd en hållbar utveckling, t.ex. genom att övervaka hur Kyotoprotokollet genomförs. Man försöker också öka säkerheten genom teknik för gränskontroller och krishantering.

Tillsammans är vi starkare

De flesta länder kan inte driva omfattande rymdprojekt på egen hand. De måste därför slå samman sina tekniska och ekonomiska resurser. EU diskuterar rymdfrågor med strategiska partner som USA och Ryssland och har ett tätt samarbete med Europeiska rymdorganisationen English.

Till början

Till början


Videoklipp


KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?