Navigacijska pot

Vesolje


Številne vsakdanje storitve v našem življenju – telekomunikacijske storitve in televizija, vremenska napoved, svetovni finančni sistemi – slonijo na sistemih in tehnologijah, ki smo jih razvili za vesolje.

Večina držav si že zaradi obsežnosti vesoljskih projektov ne more privoščiti, da bi jih organizirale in izvedle same. Države EU so zato združile svoje tehnološke in finančne vire ter upravljanje vesoljske politike zaupale Evropski komisiji in Evropski vesoljski agenciji English (medvladna agencija, ki jo vodi 20 evropskih držav).

Evropska vesoljska politika zajema štiri glavna področja:

 • sistem Copernicus za opazovanje Zemlje,
 • satelitski program Galileo/EGNOS,
 • raziskovanje vesolja,
 • vesoljske raziskave.

Sistem Copernicus – opazovanje Zemlje

Copernicus English (en) je najbolj ambiciozen civilni program opazovanja Zemlje doslej.

Je niz kompleksnih sistemov, ki prek satelitov ter zemeljskih, zračnih in morskih opazovalnih postaj zbirajo podatke o Zemlji.

Program bo snovalcem politik, podjetjem in fizičnim osebam zagotavljal ažurne in zanesljive podatke o spremembah našega planeta in podnebja. S podatki bomo lahko predvideli prihodnje podnebne spremembe.

Podatki programa Copernicus se uporabljajo na številnih področjih, kot so:

 • urbanistično načrtovanje,
 • varstvo narave,
 • kmetijstvo in gozdarstvo,
 • varovanje zdravja,
 • odziv na nesreče,
 • promet,
 • turizem.

Program Copernicus koordinira in upravlja Evropska komisija, satelitska infrastruktura je v pristojnosti Evropske vesoljske agencije English, opazovalne postaje pa razvijajo Evropska agencija za okolje in posamezne države članice.

Evropska organizacija za uporabo meteoroloških satelitov EUMETSAT English bo programu zagotovila operativno podporo za storitve v zvezi z morjem, ozračjem in podnebnimi spremembami.

Galileo – satelitska navigacija

Galileo English (en) je evropski sistem globalne satelitske navigacije. Je evropska različica ameriškega globalnega pozicionirnega sistema (GSP) in ruskega sistema Glonass.

Galileo je prvi sistem satelitske navigacije, ki je pod civilnim nadzorom. Bo popolnoma skladen z ameriškim in ruskim sistemom, a hkrati od njiju tudi popolnoma neodvisen.

Galileo bo z določanjem položaja na 1 meter in natančneje v realnem času precej bolj natančen kot sistem GPS.

V sistemu bo povezanih 30 satelitov (vključno s šestimi rezervnimi sateliti) in bo dokončno vzpostavljen leta 2020. Prve storitve sistema Galileo bodo na voljo leta 2016.

Med številnimi področji, na katerih bo mogoče uporabljati storitve English (en) Galileo, so:

 • upravljanje prometa in prevoza,
 • reševalne operacije,
 • kmetovanje,
 • civilna zaščita,
 • časovno žigosanje in časovna sinhronizacija.

Naložbe EU v razvoj sistema Galileo se bodo predvidoma povrnile v obliki novih tržnih priložnosti in delovnih mest v sektorju prejemnikov satelitskih signalov in aplikacij, ki temeljijo na uporabi satelitov.

Partnerji sistema Galileo so:

 • Evropska komisija: upravljanje in celotno financiranje programa;
 • Evropska vesoljska agencija English: zasnova, razvoj, sklepanje pogodb in preizkušanje sistema. Evropska vesoljska agencija je sofinancirala faze zasnove, razvoja in preverjanja v orbiti;
 • Evropska agencija GNSS English (GSA): delovanje sistema po njegovi dokončni vzpostavitvi.

EGNOS – satelitski sistem za povečevanje

EGNOS English (en) je evropski satelitski sistem, ki natančnost meritev globalnega pozicionirnega sistema izboljša z 10 m, ki jih zagotavlja GSP, na približno 2 m (95 %). Uporabnike tudi opozori na težave s signali GPS. Je predhodnik programa Galileo.

EGNOS s tremi sateliti popravlja napake sistema GPS in zagotavlja natančnejše podatke za določanje položaja.

Za razliko o programa Galileo je sistem EGNOS vseevropski (ne svetovni) in ni odvisen od ameriškega sistema GPS.

Je skupni projekt Evropske komisije, Evropske vesoljske agencije English in Eurocontrola English (evropske organizacije za nadzor letalskega prometa).

Sistem EGNOS se uporablja na številnih področjih:

 • letalstvo: boljša navigacija, ki omogoča učinkovitejše načrtovanje zračnih poti,
 • reševalne akcije: lažji pristanek helikopterjev v slabih razmerah,
 • nadzor prometa: hitrejše ukrepanje v nujnih primerih,
 • železnice: natančnejše sledenje položaju vlakov,
 • precizno kmetijstvo: virtualne ograje okoli pašnikov, zaznavanje plodnosti krav.

Raziskovanje vesolja

Raziskovanje vesolja spodbuja tehnološke inovacije in znanstvena odkritja na področjih, kot so recikliranje, zdravje, biotehnologija, upravljanje energije in spremljanje stanja okolja.

Vesoljski programi zahtevajo veliko sredstev, zato je mednarodno sodelovanje bistvenega pomena.

EU aktivno sodeluje v mednarodnih pogovorih o sodelovanju pri raziskovanju vesolja, zlasti z ZDA; Rusijo in Kitajsko.

Sodeluje tudi v Mednarodnem forumu o raziskovanju vesolja (ISEF), kjer se na ministrskih srečanjih države dogovarjajo o mednarodnem usklajevanju in sodelovanju na področju raziskovanja vesolja.

Raziskave

EU želi razviti konkurenčno, neodvisno in globalno evropsko vesoljsko industrijo.

Krepitev evropskega vesoljskega sektorja s spodbujanjem vesoljskih raziskav in inovacij je bistvenega pomena, če želimo v Evropi zagotoviti in ohraniti dostop do vesolja in izvajanje dejavnosti v vesolju.

Finančna sredstva za projekte vesoljskih raziskav so na voljo v okviru programa Obzorje 2020 English pod delovnim programom Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij English (LEIT) (13,5 milijarde evrov).

Področja financiranja:

 • aplikacije na področju satelitske navigacije (Galileo),
 • opazovanje Zemlje,
 • zaščita evropskih sredstev v vesolju in iz njega,
 • konkurenčnost evropskega vesoljskega sektorja: tehnologija in znanost,
 • instrument MSP (posebna pomoč za mala in srednja podjetja).

Na vrh

Podjetništvo

Rokopis je bil posodobljen november 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhKONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?