Navigacijska pot

Vesolje


Številne storitve in naprave, ki jih uporabljamo vsak dan, od telekomunikacij in televizije do vremenskih napovedi in svetovnih finančnih sistemov, temeljijo na sistemih in tehnologijah, ki smo jih razvili za vesolje.

Evropska vesoljska politika zajema predvsem:

 • sistem Copernicus za opazovanje Zemlje in sistema Galileo/EGNOS za satelitsko navigacijo,
 • raziskovanje vesolja,
 • pomoč evropskim podjetjem pri prodoru v vesoljski industriji.

Copernicus – opazovanje okolja

Copernicus English je niz zahtevnih sistemov, ki prek satelitov ter zemeljskih, zračnih in morskih opazovalnih postaj zbirajo podatke o Zemlji. Tako snovalci politik, podjetja in posamezniki dobijo ažurne in zanesljive podatke o spremembah našega planeta in podnebja.

Umetniška upodobitev satelita Sentinel-2 v orbiti nad Zemljo

Satelit Sentinel-2 iz sistema Copernicus bo zagotavljal slike visoke ločljivosti za spremljanje vegetacije, pokrovnosti tal, celinskih voda in obalnih območij.

Te podatke lahko uporabljamo za številne namene, denimo za:

 • urbanistično načrtovanje,
 • trajnostni razvoj,
 • varstvo narave,
 • kmetijstvo in gozdarstvo,
 • zdravje,
 • upravljanje v kriznih razmerah,
 • promet,
 • turizem.

Sistem Copernicus koordinira in upravlja Evropska komisija. Satelitska infrastruktura je v pristojnosti Evropske vesoljske agencije English, opazovalne postaje pa razvijajo Evropska agencija za okolje English in posamezne države članice.

Galileo – globalni sistem za določanje položaja

Galileo English (en) je evropski sistem globalne satelitske navigacije. Za razliko od podobnih sistemov, ki jih imata ZDA in Rusija, je Galileo v celoti pod civilnim (ne vojaškim) nadzorom.

Zemlja, obkrožena s sateliti © ESA–J. Huart

Evropski sistem za satelitsko navigacijo Galileo zelo natančno določa položaj in je namenjen civilni uporabi.

Po dokončni vzpostavitvi celotnega sistema (še pred letom 2020, prve storitve bodo na voljo leta 2014) bo podatke za globalno določanje položaja zagotavljajo 30 satelitov. Zaradi najnovejše tehnologije in interoperabilnosti z drugimi sistemi satelitske navigacije (denimo ameriškim sistemom GPS) bo z Galileom mogoče precej natančneje določati položaj kot doslej.

Možnosti uporabe English (en) sistema in njegovih podatkov so raznovrstne, denimo:

 • upravljanje prometa in prevoza,
 • reševalne operacije,
 • kmetijstvo,
 • civilna zaščita,
 • časovno žigosanje in časovna sinhronizacija.

Predvidoma naj bi stroške razvoja sistema Galileo dobili povrnjene v obliki novih tržnih priložnosti in delovnih mest v sektorju prejemnikov in aplikacij.

Partnerji sistema Galileo so:

 • Evropska vesoljska agencija English – zasnova, razvoj, sklepanje pogodb in preizkušanje sistema. Evropska vesoljska agencija je sofinancirala faze opredelitve, razvoja in validacije v orbiti;
 • Evropska komisija – upravljanje in celotno financiranje faze popolne operativne zmogljivosti;
 • Evropska agencija GNSS English – delovanje sistema po njegovi vzpostavitvi.

Sistem EGNOS

Skupna evropska geostacionarna navigacijska storitev (EGNOS) English (en) je sistem, ki veča kakovost obstoječih sistemov satelitske navigacije (denimo ameriškega GPS), saj njihovo natančnost izboljša s približno 10 m na približno 2 m. V primeru izpada sistema tudi pošlje opozorilo.

EGNOS je bil prvi evropski projekt na področju satelitske navigacije. Uporabljajo ga na številnih evropskih letališčih, saj omogoča zelo natančno pristajanje letal s horizontalnim in vertikalnim vodenjem, vse to pa samo za delček cene instrumentnega pristajalnega sistema (ILS).

Raziskovanje vesolja

Evropska komisija je predlagala močnejšo udeležbo v mednarodni vesoljski postaji in vzpostavitev mednarodne platforme za opredelitev področij raziskovanja vesolja, na katerih bi bilo mogoče mednarodno sodelovanje.

Raziskave

Raziskovalni projekti s podporo EU se ukvarjajo s proučevanjem možnosti trajnostnega razvoja, denimo s spremljanjem izvajanja ukrepov iz Kjotskega protokola, in krepitvijo varnosti s tehnologijami za mejne kontrole in krizno upravljanje.

Močnejši skupaj

Vesoljski projekti so resnično obsežni, zato je za večino držav nemogoče, da bi jih organizirale in izvedle same. Rešitev je v združevanju tehnoloških in finančnih zmogljivosti več držav. EU se o vesolju pogovarja s strateškimi partnericami, denimo ZDA in Rusijo, saj želi okrepiti sodelovanje. Tesno sodeluje tudi z Evropsko vesoljsko agencijo English.

Na vrh

Na vrh


Videoposnetki


KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?