Cale de navigare

Spațiu


Numeroase aspecte ale societății noastre - de la telecomunicații și televiziune până la previziunile meteorologice și la sistemele financiare mondiale - depind de sisteme sau de tehnologii spațiale.

Având în vedere scara la care se realizează proiectele spațiale, majoritatea țărilor nu se pot angaja singure în astfel de proiecte. De aceea, țările europene și-au pus în comun resursele tehnologice și financiare pentru a aplica politica în domeniul spațial prin intermediul Comisiei Europene, în cooperare cu Agenția Spațială Europeană English (o agenție interguvernamentală în care sunt reprezentate 20 de țări europene).

Politica spațială europeană are 3 componente de bază:

 • sistemul de observare a pământului Copernicus și sistemele de navigație prin satelit Galileo/EGNOS 
 • explorarea spațiului
 • sprijinirea întreprinderilor europene în ceea ce privește participarea la industria spațială și obținerea de beneficii.

Copernicus – supravegherea mediului

Copernicus English (en) este un ansamblu de sisteme complexe care colectează date despre Pământ cu ajutorul sateliților și al senzorilor de la sol, din spațiu și de pe mare. El le oferă factorilor de decizie, întreprinderilor și publicului larg informații actualizate și fiabile asupra modului în care evoluează planeta și clima.

Imagine artistică a satelitului Sentinel-2 aflat deasupra Pământului

Acest satelit al Copernicus, denumit Sentinel-2, va furniza imagini de înaltă rezoluție ale vegetației, solului, apelor de suprafață, căilor navigabile interioare și zonelor de coastă.

Aceste informații sunt utilizate în diverse scopuri, printre care:

 • amenajarea teritoriului
 • protejarea naturii
 • agricultură și silvicultură
 • sănătate
 • gestionarea situațiilor de urgență
 • transporturi
 • turism.

Copernicus este coordonat și gestionat de Comisia Europeană. Infrastructura prin satelit este gestionată de Agenția Spațială Europeană English, iar senzorii sunt realizați de Agenția Europeană de Mediu și de statele membre.

Galileo - servicii de poziționare globală

Galileo English (en) este programul european pentru un sistem global de navigație prin satelit (GNSS). Spre deosebire de sistemul american și de cel rusesc, Galileo este și va rămâne sub control civil.

Pământul înconjurat de sateliți aflați pe orbită © ESA–J. Huart

Galileo, sistemul european de navigație prin satelit, furnizează date de poziționare globală extrem de exacte, în scopuri nemilitare.

Atunci când va fi complet operațional, 30 de sateliți (inclusiv 6 sateliți activi de rezervă) vor furniza date de poziționare globală extrem de exacte pentru uz civil, în întreaga Europă. Tehnologiile sale de vârf și interoperabilitatea sa integrată cu alte sisteme de navigație vor permite o poziționare mult mai exactă decât tot ceea ce este disponibil în momentul de față.

În 2013, programul Galileo a ajuns la o etapă importantă, în care, pentru prima dată, s-a stabilit o poziție geografică utilizându-se exclusiv semnale primite prin Galileo. Pe măsură ce vor fi plasați mai mulți sateliți, Galileo va începe furnizarea de servicii inițiale (disponibile, conform estimărilor, la începutul anului 2015).

Aplicațiile potențiale English (en) ale sistemului Galileo sunt numeroase și variate. Printre acestea se numără:

 • gestionarea traficului și a transporturilor
 • operațiunile de salvare
 • agricultura
 • protecția civilă
 • marcajul temporal și sincronizarea orei.

Se așteaptă ca investițiile UE în programul Galileo să fie recuperate rapid prin apariția unor noi oportunități comerciale și crearea de locuri de muncă în sectorul receptoarelor de semnale prin satelit și în cel al aplicațiilor bazate pe satelit.

Partenerii programului Galileo sunt:

 • Comisia Europeană, care gestionează și finanțează integral faza care conduce la atingerea capacității operaționale complete
 • Agenția Spațială Europeană English, care se ocupă de concepție, dezvoltare, achiziții publice și validare - ESA a cofinanțat fazele de definire, dezvoltare și validare pe orbită ale programului Galileo
 • Agenția GNSS European English, care se va ocupa cu exploatarea sistemului atunci când acesta va fi finalizat.

EGNOS, sistemul de augmentare cu ajutorul sateliților

Serviciul european geostaționar mixt de navigare English (en) este un sistem care îmbunătățește calitatea sistemelor actuale de navigație prin satelit (cum ar fi GPS-ul american) la nivel de precizie, de la 10 la 2 metri. De asemenea, trimite alerte în caz de defectare a sistemului.

În 2014, s-a lansat un satelit de rezervă de la Centrul spațial european de la Kourou English, ceea asigură continuitatea serviciului EGNOS pentru următorii 12 ani și demonstrează angajamentul Europei față de sistemele de navigație prin satelit de înaltă calitate.

Explorarea spațială

Explorarea spațială încurajează inovarea, dezvoltarea tehnologică și cunoștințele științifice. Însă, având în vedere faptul că astfel de programe nu pot fi asumate individual de majoritatea țărilor, cooperarea internațională este indispensabilă.

Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană participă în mod activ - în numele tuturor țărilor UE - la discuții internaționale privind cooperarea în domeniul explorării spațiale, în special cu partenerii strategici (SUA, Rusia și China).

Cercetare

Proiectele de cercetare spațială finanțate de UE vizează consolidarea competitivității sectorului industrial și științific european. O parte din finanțare este asigurată de Orizont 2020 English, programul emblematic al UE în domeniul cercetării. Acest sprijin este esențial pentru dezvoltarea în continuare a sectorului spațial, în special pentru:

 • încurajarea cercetătorilor din sectorul public și din cel privat să își intensifice eforturile și investițiile în sectorul spațial
 • sprijinirea unei industrii spațiale competitive (inclusiv la nivel de fabricanți, de furnizori de servicii și de operatori)
 • asigurarea serviciilor și a infrastructurii necesare pentru dezvoltarea și exploatarea noilor tehnologii.

Începutul paginii

Întreprinderi

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Începutul paginiiCONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: