Tehnologii spaţiale


Numeroase aspecte ale societăţii noastre - de la telecomunicaţii şi televiziune până la previziunile meteorologice şi la sistemele financiare mondiale - se sprijină pe sisteme spaţiale sau pe tehnologii spaţiale.

Politica spaţială europeană se axează pe:

 • sistemul de observare a pământului Copernicus şi sistemele de navigaţie prin satelit Galileo/EGNOS
 • explorarea spaţiului
 • stimularea implicării întreprinderilor europene în industria spaţială.

Copernicus – supravegherea mediului

Copernicus English este un ansamblu de sisteme complexe care colectează date despre Pământ cu ajutorul sateliţilor şi al senzorilor de la sol, din spaţiu şi de pe mare. El le oferă factorilor de decizie, întreprinderilor şi cetăţenilor informaţii actualizate şi fiabile asupra modului în care evoluează planeta şi clima acesteia.

Imagine artistică a satelitului Sentinel-2 aflat deasupra Pământului

Acest satelit Copernicus, denumit Sentinel-2, va furniza imagini de înaltă rezoluţie ale vegetaţiei, solului, apelor de suprafaţă, căilor navigabile interioare şi zonelor de coastă.

Aceste informaţii sunt utilizate în multe scopuri, inclusiv în:

 • amenajarea teritoriului
 • dezvoltarea durabilă
 • protejarea naturii
 • agricultură şi silvicultură
 • sănătate
 • gestionarea situaţiilor de urgenţă
 • transporturi
 • turism.

Copernicus este coordonat şi gestionat de Comisia Europeană. Infrastructura prin satelit intră în responsabilitatea Agenţiei Spaţiale Europene English, iar senzorii sunt realizaţi de Agenţia Europeană de Mediu English şi de statele membre.

Galileo - servicii de poziţionare globală

Galileo English (en) este programul european pentru un sistem global de navigaţie prin satelit. Spre deosebire de sistemul american şi de cel rusesc, Galileo este şi va rămâne sub control civil (şi nu militar).

Pământul înconjurat de sateliţi aflaţi pe orbită © ESA–J. Huart

Galileo, sistemul european de navigaţie prin satelit, furnizează date de poziţionare globală extrem de exacte, pentru uz civil.

Atunci când va fi complet operaţional (cu mult înainte de 2020, deşi primele servicii vor fi disponibile în 2014), 30 de sateliţi vor furniza date de poziţionare globală. Tehnologiile sale de vârf şi interoperabilitatea sa integrată cu alte sisteme GNSS (ca GPS-ul american) vor permite o poziţionare mult mai exactă decât tot ceea ce este disponibil în momentul de faţă.

Galileo are multiple aplicaţii potenţiale English (en) . Printre exemple se numără:

 • gestionarea traficului şi a transporturilor
 • operaţiunile de salvare
 • agricultura
 • protecţia civilă
 • marcajul temporal şi sincronizarea orei.

Se aşteaptă ca investiţiile UE în programul Galileo să fie recuperate rapid prin apariţia unor noi oportunităţi comerciale şi crearea de locuri de muncă în sectorul receptoarelor şi al aplicaţiilor.

Partenerii programului Galileo:

 • Agenţia Spaţială Europeană (ESA) English - concepţie, dezvoltare, achiziţii publice şi validare. ESA a cofinanţat fazele de definire, dezvoltare şi validare pe orbită ale programului Galileo
 • Comisia Europeană – gestionarea şi finanţarea completă a fazei care conduce la capacitate operaţională completă
 • Agenţia GNSS European English - exploatarea sistemului atunci când este gata.

EGNOS

Serviciul european gestaţionar mix de navigare English (en) este un sistem care îmbunătăţeşte calitatea sistemelor actuale de navigaţie prin satelit (cum ar fi GPS-ul american) la nivel de precizie, de la 10 la 2 metri. De asemenea, trimite alerte în caz de defectare a sistemului.

Acesta a fost primul proiect european în domeniul navigaţiei prin satelit. EGNOS, care este deja utilizat în numeroase aeroporturi europene, permite apropieri de precizie cu ghidare orizontală şi verticală, la un preţ mult mai mic decât cel al unui sistem de aterizare după instrumente (ILS).

Explorarea spaţiului

Comisia Europeană a propus o colaborare mai strânsă cu staţia spaţială internaţională şi a introdus o platformă internaţională destinată determinării domeniilor de explorare spaţială care ar putea beneficia de o cooperare internaţională.

Cercetare

Proiectele de cercetare spaţială finanţate de UE studiază mijloacele menite să asigure dezvoltarea durabilă (de exemplu prin monitorizarea implementării măsurilor luate în cadrul protocolului de la Kyoto) şi consolidarea securităţii cu ajutorul tehnologiilor de control la frontiere şi de gestionare a crizelor.

Forţa din spatele cifrelor

Însăşi scara la care se realizează proiectele spaţiale face ca ele să fie inaccesibile pentru majoritatea ţărilor. Acestea trebuie să îşi pună în comun capacităţile tehnologice şi financiare. UE organizează „dialoguri spaţiale” cu parteneri strategici ca Statele Unite şi Rusia, în scopul intensificării cooperării şi colaborează îndeaproape cu Agenţia Spaţială Europeană English.

Începutul paginii

Începutul paginii


Înregistrări video


CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: