Przestrzeń kosmiczna


Wiele usług we współczesnym świecie – od telekomunikacji, telewizji i meteorologii po globalne systemy finansowe – opiera się na systemach kosmicznych i technologii kosmicznej.

Europejska polityka kosmiczna koncentruje się na:

 • systemie obserwacji Ziemi Copernicus i systemach nawigacji satelitarnej Galileo/EGNOS
 • badaniach przestrzeni kosmicznej
 • wspieraniu europejskich przedsiębiorstw działających w przemyśle kosmicznym.

Copernicus – europejski program monitorowania Ziemi

Copernicus English to zbiór złożonych systemów, które gromadzą dane o naszej planecie z wykorzystaniem satelitów i czujników na lądzie, morzu i w przestrzeni powietrznej. Dzięki niemu politycy, przedsiębiorstwa i wszystkie zainteresowane osoby dysponują aktualnymi i wiarygodnymi informacjami o tym, w jaki sposób zmienia się nasza planeta i klimat.

Satalita Sentinel-2 krążący wokół Ziemi

Satelita Copernicus – znany jako Sentinel-2 – dostarcza zdjęć wysokiej rozdzielczości przedstawiających roślinność, glebę, wody powierzchniowe i śródlądowe oraz obszary przybrzeżne.

Informacje te są wykorzystywane w różnych dziedzinach:

 • miejskie planowanie przestrzenne
 • zrównoważony rozwój
 • ochrona przyrody
 • rolnictwo i leśnictwo
 • zdrowie
 • zarządzanie kryzysowe
 • transport
 • turystyka.

Program Copernicus jest koordynowany i zarządzany przez Komisję Europejską. Europejska Agencja Kosmiczna English odpowiada za infrastrukturę satelitarną, natomiast Europejska Agencja Środowiska English i poszczególne kraje UE zajmują się projektowaniem czujników.

Galileo – informacje dotyczące położenia

Galileo English (en) to europejski globalny system nawigacji satelitarnej. W przeciwieństwie do amerykańskiego i rosyjskiego odpowiednika Galileo jest i będzie kontrolowany przez instytucje cywilne.

Satelity krążące po orbitach okołoziemskich © ESA–J. Huart

Europejski system nawigacji satelitarnej Galileo dostarcza bardzo dokładnych danych nawigacyjnych do celów cywilnych.

Kiedy system zacznie działać (ma to nastąpić do 2020 r., a pierwsze usługi mają być dostępne w 2014 r.), 30 satelitów będzie dostarczać globalnych danych pozycyjnych. System wykorzystuje najnowsze technologie i jest kompatybilny z innymi globalnymi systemami nawigacji satelitarnej (np. amerykańskim system GPS). Dzięki temu umożliwia o wiele bardziej precyzyjne pozycjonowanie niż jakikolwiek inny obecnie dostępny system.

Galileo może mieć wiele zastosowań English (en) . Są to m.in.:

 • zarządzanie ruchem i transportem
 • akcje ratunkowe
 • rolnictwo
 • ochrona ludności
 • oznaczanie i synchronizacja czasu.

Oczekuje się, że unijne nakłady na program Galileo zwrócą się w postaci nowych możliwości rynkowych i nowych miejsc pracy w sektorze odbiorników i aplikacji.

Partnerzy programu Galileo:

 • Europejska Agencja Kosmiczna English – projektowanie, rozwój, zakup i walidacja. ESA współfinansowała fazy definicji, rozwoju i walidacji na orbicie programu GALILEO
 • Komisja Europejska – zarządzanie i pełne finansowanie etapu poprzedzającego fazę pełnej zdolności operacyjnej
 • Agencja Europejskiego GNSS English (GSA) – funkcjonowanie w pełni operacyjnego systemu.

EGNOS

Europejski system wspomagania satelitarnego English (en) poprawia jakość istniejących systemów nawigacji satelitarnej (np. amerykańskiego systemu GPS), zwiększając dokładność wyznaczania pozycji z około 10 metrów do około 2 metrów. Przesyła on również powiadomienia o awariach systemu.

Stanowił on pierwszą próbę podjęcia działań w dziedzinie nawigacji satelitarnej na szczeblu europejskim. EGNOS stosowany jest na wielu europejskich lotniskach. Umożliwia on dokładne podejście do lądowania z prowadzeniem poziomym i pionowym, przy dużo mniejszych kosztach niż system lądowania według wskazań przyrządów (ILS).

Badania przestrzeni kosmicznej

Komisja Europejska zaproponowała zacieśnienie współpracy z Międzynarodową Stacją Kosmiczną oraz ustanowienie międzynarodowej platformy w celu określenia dziedzin badań przestrzeni kosmicznej, w których należałoby pogłębiać współpracę międzynarodową.

Badania naukowe

Finansowane przez UE projekty badawcze w dziedzinie przestrzeni kosmicznej stanowią próbę zbadania sposobów, które pozwoliłyby zapewnić zrównoważony rozwój, np. poprzez monitorowanie wdrażania protokołu z Kioto, i zwiększyć bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu nowych technologii w kontrolach granicznych i zarządzaniu kryzysowym.

Efektywność wynikająca z zaangażowania wielu stron

Większość krajów nie byłaby w stanie zrealizować w pojedynkę szeroko zakrojonych projektów kosmicznych. Dlatego różne kraje muszą połączyć swój potencjał techniczny i możliwości finansowe. UE prowadzi dialog dotyczący przestrzeni kosmicznej ze swoimi strategicznymi partnerami, takimi jak Stany Zjednoczone i Rosja, w celu wzmocnienia współpracy, a także ściśle współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną English.

Początek strony

Początek strony


Wideo


KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?