Przestrzeń kosmiczna


Wiele usług we współczesnym świecie – od telekomunikacji, telewizji i meteorologii po globalne systemy finansowe – opiera się na systemach kosmicznych i technologii kosmicznej.

Większość krajów nie byłaby w stanie zrealizować w pojedynkę szeroko zakrojonych projektów kosmicznych. Dlatego różne kraje muszą połączyć swój potencjał techniczny i możliwości finansowe, aby realizować politykę kosmiczną przy wsparciu ze strony Komisji Europejskiej (która współpracuje z Europejską Agencja Kosmiczną English – międzyrządową agencją, którą zarządza 20 krajów europejskich).

Europejska polityka kosmiczna koncentruje się na trzech głównych obszarach:

 • systemie obserwacji Ziemi Copernicusi systemach nawigacji satelitarnej Galileo/EGNOS 
 • badaniach przestrzeni kosmicznej
 • promowaniu zaangażowania europejskich przedsiębiorstw w przemysł kosmiczny i wspieraniu ich rozwoju.

Copernicus – europejski program monitorowania Ziemi

Copernicus English (en) to zbiór złożonych systemów, które gromadzą dane o naszej planecie z wykorzystaniem satelitów i czujników na lądzie, morzu i w przestrzeni powietrznej. Dzięki niemu politycy, przedsiębiorstwa i wszystkie zainteresowane osoby dysponują aktualnymi i wiarygodnymi informacjami o tym, w jaki sposób zmienia się nasza planeta i klimat.

Satelita Sentinel-2 krążący wokół Ziemi

Satelita Copernicus – znany jako Sentinel-2 – dostarcza zdjęć wysokiej rozdzielczości przedstawiających roślinność, glebę, wody powierzchniowe i śródlądowe oraz obszary przybrzeżne.

Informacje te są wykorzystywane w różnych dziedzinach:

 • miejskie planowanie przestrzenne
 • ochrona przyrody
 • rolnictwo i leśnictwo
 • zdrowie
 • zarządzanie kryzysowe
 • transport
 • turystyka.

Za koordynację programu Copernicus i zarządzanie nim odpowiada Komisja Europejska. Europejska Agencja Kosmiczna English odpowiada za infrastrukturę satelitarną, natomiast Europejska Agencja Środowiska i poszczególne kraje UE zajmują się projektowaniem czujników.

Galileo – informacje dotyczące położenia

Galileo English (en) to europejski globalny system nawigacji satelitarnej. W przeciwieństwie do amerykańskiego i rosyjskiego odpowiednika Galileo jest i pozostanie pod kontrolą instytucji cywilnych.

Satelity krążące po orbitach okołoziemskich © ESA–J. Huart

Europejski system nawigacji satelitarnej – GALILEO – dostarcza danych nawigacyjnych do celów cywilnych.

Kiedy system będzie w pełni operacyjny, 30 satelitów (w tym 6 zapasowych) będzie dostarczać bardzo dokładnych globalnych danych pozycyjnych do celów cywilnych w Europie. System wykorzystuje najnowsze technologie i jest kompatybilny z innymi globalnymi systemami nawigacji satelitarnej. Dzięki temu umożliwi o wiele bardziej precyzyjne pozycjonowanie niż jakikolwiek inny obecnie dostępny system.

Dla rozwoju programu przełomowy był rok 2013, kiedy to po raz pierwszy informacje o położeniu uzyskano tylko za pomocą sygnałów Galileo. Pierwsze usługi oferowane będą najprawdopodobniej na początku 2015 r., kiedy to zwiększy się liczba rozmieszczonych satelitów.

Galileo może mieć wiele rożnych zastosowań English (en) . Są to m.in.:

 • zarządzanie ruchem i transportem
 • akcje ratunkowe
 • rolnictwo
 • ochrona ludności
 • oznaczanie i synchronizacja czasu.

Oczekuje się, że unijne nakłady na program Galileo zwrócą się w postaci nowych możliwości rynkowych i nowych miejsc pracy w sektorze odbiorników sygnałów satelitarnych i aplikacji wykorzystujących technologie satelitarne.

Partnerzy programu Galileo:

 • Komisja Europejska – zarządzanie i pełne finansowanie etapu poprzedzającego fazę pełnej zdolności operacyjnej
 • Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) English – projektowanie, rozwój, zakup i walidacja. ESA częściowo finansowała fazy definicji, rozwoju i walidacji na orbicie programu GALILEO
 • Agencja Europejskiego GNSS English (GSA) – funkcjonowanie w pełni operacyjnego systemu.

System wspomagania satelitarnego EGNOS

Europejski system wspomagania satelitarnego English (en) poprawia jakość istniejących systemów nawigacji satelitarnej (np. amerykańskiego systemu GPS), zwiększając dokładność wyznaczania pozycji z około 10 metrów do około 2 metrów. Przesyła on również powiadomienia o awariach systemu.

W 2014 r. udało się wysłać satelitę zastępczego z europejskiego kosmodromu w Kourou w Gujanie Francuskiej English. Dzięki temu usługi w ramach systemu EGNOS mogą być bezpiecznie świadczone przez kolejne 12 lat. Tym samym UE pokazała swoje zaangażowanie na rzecz systemów nawigacji satelitarnej.

Badania przestrzeni kosmicznej

Badania przestrzeni kosmicznej są siłą napędową innowacji, rozwoju technologicznego i naukowego. Współpraca międzynarodowa w tej dziedzinie jest niezbędna, ponieważ większość krajów nie ma wystarczających zasobów, aby działać samodzielnie.

Dlatego też Komisja Europejska jest aktywnie zaangażowana – w imieniu wszystkich krajów UE – w międzynarodowe dyskusje na temat współpracy w zakresie badania przestrzeni kosmicznej, szczególnie z partnerami strategicznymi, takimi jak Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny.

Badania

Finansowane przez UE projekty badawcze w dziedzinie przestrzeni kosmicznej mają sprawić, by europejski sektor przemysłu i badań naukowych stał się bardziej konkurencyjny. Część pieniędzy pochodzi z unijnego programu badawczego Horyzont 2020 English. Wsparcie to ma zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju sektora kosmicznego, w szczególności jeśli chodzi o:

 • zachęcanie naukowców zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego do intensyfikowania swoich działań oraz wspieranie inwestycji w sektorze kosmicznym
 • przyczynianie się do powstania konkurencyjnego przemysłu kosmicznego (producenci, dostawcy usług i operatorzy)
 • zapewnianie odpowiednich usług i infrastruktury do tworzenia i stosowania nowych technologii.

Początek strony

Przedsiębiorstwa

Tekst zaktualizowano w listopad 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyKONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?