Ruimtevaart


Veel aspecten van onze samenleving, van telecommunicatie tot televisie en van weersvoorspellingen tot wereldwijde financiële systemen, maken gebruik van ruimtevaartsystemen en -technologie.

Alleen al door de enorme omvang van ruimtevaartprojecten is het voor de meeste landen onmogelijk om er alleen aan te beginnen. Daarom hebben zij hun technologische en financiële middelen gebundeld en voeren zij hun ruimtevaartbeleid uit via de Europese Commissie, in samenwerking met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA English (een intergouvernementeel agentschap van 20 Europese landen).

Het Europees ruimtevaartbeleid houdt zich vooral bezig met:

 • het aardobservatiesysteem Copernicus en de satellietnavigatiesystemen Galileo/EGNOS 
 • verkenning van de ruimte
 • het succesvol introduceren van Europese ondernemingen in de ruimtevaartindustrie

Copernicus: bewaker van het milieu

Copernicus English (en) is een geheel van complexe systemen die gegevens over de aarde verzamelen via satellieten en sensoren op de grond, in de lucht en op zee. Zo krijgen beleidsmakers, bedrijven en de bevolking actuele en betrouwbare informatie over hoe het klimaat op onze planeet aan het veranderen is.

Impressie van de Sentinel-2-satelliet boven het aardoppervlak

Deze Copernicus-satelliet, beter bekend als Sentinel-2, levert beelden met een hoge resolutie van de vegetatie, de bodem, het wateroppervlak, de binnenwateren en de kustgebieden.

Deze informatie wordt onder andere gebruikt voor:

 • ruimtelijke ordening
 • natuurbescherming
 • land- en bosbouw
 • gezondheidszorg
 • rampenbestrijding
 • vervoer
 • toerisme

Copernicus wordt gecoördineerd en beheerd door de Europese Commissie. De Europese Ruimtevaartorganisatie ESA English zorgt voor de satellietinfrastructuur, en de sensoren zijn ontwikkeld door het Europees Milieuagentschap en enkele EU-landen.

Galileo: wereldwijde plaatsbepaling

Galileo English (en) is het Europese programma voor een wereldwijd satellietnavigatiesysteem (GNSS). In tegenstelling tot de Russische en Amerikaanse tegenhangers, is en blijft Galileo onder civiel beheer.

Satellieten cirkelen rond de aarde © ESA–J. Huart

Het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo geeft plaatsbepalingsgegevens voor niet-militaire doeleinden.

Als het eenmaal volledig operationeel is zullen 30 satellieten (waaronder 6 actieve reservesatellieten) bijzonder betrouwbare plaatsbepalingsgegevens leveren voor civiel gebruik in heel Europa. Dankzij de vooruitstrevende technologie en interoperabiliteit met andere systemen wordt plaatsbepaling veel nauwkeuriger dan voorheen.

In 2013 heeft het Galileo-programma een belangrijke mijlpaal bereikt toen voor het eerst een positie werd bepaald, uitsluitend op basis van Galileo-signalen. Zodra meer satellieten zijn ingezet, begint Galileo met de dienstverlening (volgens huidige verwachtingen begin 2015).

Toepassingsgebieden English (en) voor Galileo zijn er volop:

 • verkeers- en vervoersbeheer
 • reddingsoperaties
 • landbouw
 • civiele bescherming
 • elektronische datering en tijdsynchronisatie

Verwacht wordt dat de EU haar investeringen in Galileo zal terugverdienen door nieuwe marktkansen en banen in de sector van ontvangstapparatuur en satelliettoepassingen.

Wie zijn er allemaal bij het Galileo-programma betrokken?

 • De Europese Commissie beheert en financiert de fase die moet leiden naar een volledig operationeel systeem.
 • De Europese Ruimtevaartorganisatie English staat in voor het ontwerp en de ontwikkeling, aanbesteding en validering. Zo heeft de ESA de ontwerp- en ontwikkelingsfase en de validering na de lancering ten dele gefinancierd.
 • Het Europees GNSS-Agentschap English (GSA) zal het systeem in de praktijk gaan beheren zodra het klaar is.

EGNOS

Het European Geostationary Navigation Overlay System English (en) is een systeem om de bestaande satellietnavigatiesystemen (zoals het Amerikaanse GPS) nog nauwkeuriger te maken, zodat we onze positie tot op zo'n 2 meter nauwkeurig (nu nog 10 meter) kunnen bepalen. Het systeem kan ook waarschuwen bij systeemstoringen.

De inzet van Europa voor satellietnavigatiesystemen van hoge kwaliteit bleek in 2014, toen vanaf de Europese ruimtevaartbasis van Kourou English een vervangingssatelliet gelanceerd werd om ervoor te zorgen dat EGNOS nog minstens 12 jaar operationeel blijft.

Verkenning van de ruimte

Verkenning van de ruimte is een drijvende kracht voor innovatie, technologische ontwikkeling en wetenschappelijke kennis. Maar aangezien dergelijke programma’s de capaciteiten van de meeste afzonderlijke landen overstijgen, is internationale samenwerking onontbeerlijk.

Daarom is de Europese Commissie namens alle EU-landen actief betrokken bij internationaal overleg over samenwerking op het gebied van verkenning van de ruimte, met name met strategische partners zoals de VS, Rusland en China.

Onderzoek

De EU financiert ruimteonderzoek om het concurrentievermogen van de Europese industrie en wetenschap te verbeteren. Een deel van de financiering komt van Horizon 2020 English, het Europese vlaggenschipprogramma voor onderzoek. Deze steun is van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van de ruimtesector, omdat zo:

 • onderzoekers in de publieke en de private sector worden gestimuleerd om hun inspanningen en investeringen op te drijven
 • een concurrerende ruimte-industrie (waaronder producenten, dienstverleners en operatoren) in stand wordt gehouden
 • kan worden gezorgd voor de nodige diensten en infrastructuur om nieuwe technologie te ontwikkelen en toe te passen

Naar boven

Ondernemingen

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenCONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?