Ruimtevaart


Veel aspecten van onze samenleving, van telecommunicatie tot televisie en van weersvoorspellingen tot wereldwijde financiële systemen, maken gebruik van ruimtevaartsystemen en -technologie.

Het Europese ruimtevaartbeleid is vooral gericht op:

 • het aardobservatiesysteem Copernicus en de satellietnavigatiesystemen Galileo/EGNOS
 • verkenning van de ruimte
 • het introduceren van Europese ondernemingen in de ruimtevaartindustrie.

Copernicus: bewaker van het milieu

Copernicus English is een geheel van complexe systemen die gegevens over de aarde verzamelen via satellieten en sensoren op de grond, in de lucht en op zee. Zo krijgen beleidsmakers, bedrijven en consumenten actuele en betrouwbare informatie over hoe het klimaat op onze planeet aan het veranderen is.

Impressie van de Sentinel-2-satelliet boven het aardoppervlak

Deze satelliet van Copernicus, beter bekend als Sentinel-2, levert beelden met een hoge resolutie van de vegetatie, de bodem, het wateroppervlak, de binnenwateren en de kustgebieden.

Deze informatie wordt onder andere gebruikt voor:

 • ruimtelijke ordening
 • duurzame ontwikkeling
 • natuurbescherming
 • bos- en landbouw
 • gezondheidszorg
 • rampenbeheer
 • vervoer
 • toerisme.

Copernicus wordt gecoördineerd en beheerd door de Europese Commissie. De Europese Ruimtevaartorganisatie English (ESA) zorgt voor de satellietinfrastructuur, en de sensoren zijn ontwikkeld door het Europees Milieuagentschap English en enkele EU-landen.

Galileo: wereldwijde plaatsbepaling

Galileo English (en) is Europa’s programma voor een wereldwijd satellietnavigatiesysteem. In tegenstelling tot de Russische en Amerikaanse tegenhangers, is en blijft Galileo onder civiel (dus niet militair) beheer.

Satellieten cirkelen rond de aarde © ESA–J. Huart

Het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo biedt zeer nauwkeurige plaatsbepalingsgegevens voor civiele toepassingen.

Als het eenmaal volledig operationeel is (ruim voor 2020, terwijl de eerste toepassing al in 2014 beschikbaar komen) zullen 30 satellieten wereldwijde plaatsbepalingsgegevens aanbieden. Dankzij de vooruitstrevende technologie en interoperabiliteit met andere systemen (zoals het Amerikaanse GPS) wordt plaatsbepaling veel nauwkeuriger dan voorheen.

Toepassingsgebieden English (en) voor Galileo zijn er volop:

 • verkeers- en vervoersbeheer
 • reddingsoperaties
 • landbouw
 • civiele bescherming
 • elektronische datering en tijdsynchronisatie.

Verwacht wordt dat de EU haar investeringen in Galileo zal terugverdienen door nieuwe marktkansen en banen in de sector van apparatuur en toepassingen.

Wie zijn er allemaal bij het Galileo-programma betrokken?

 • De Europese Ruimtevaartorganisatie English staat in voor het ontwerp en de ontwikkeling, aanbesteding en validering. Zo heeft de ESA meebetaald in de ontwerp- en ontwikkelingsfase, maar ook aan de validering na de lancering.
 • De Europese Commissie beheert en financiert de fase die moet leiden naar een volledige operationele systeem.
 • Het Europees GNSS-Agentschap English (GSA) zal het systeem in de praktijk gaan beheren zodra het klaar is.

EGNOS

Het European Geostationary Navigation Overlay System English (en) is een systeem om de bestaande satellietnavigatiesystemen (zoals het Amerikaanse GPS) nog nauwkeuriger te maken, zodat we onze positie tot op zo'n 2 meter nauwkeurig (nu nog 10 meter) kunnen bepalen. Het systeem kan ook waarschuwen bij systeemstoringen.

Dit project was het eerste Europese initiatief op het gebied van satellietnavigatie. Op veel Europese luchthavens is het systeem al in gebruik, waardoor landingen met een grotere horizontale en verticale precisie kunnen worden begeleid voor een fractie van de prijs van een Instrument Landing System (ILS).

Verkenning van de ruimte

De Europese Commissie pleit voor nauwere samenwerking rond het internationale ruimtestation en wil nagaan hoe verschillende landen en regio's samen de ruimte kunnen verkennen.

Onderzoek

De EU financiert onderzoek voor meer duurzame ontwikkeling (bijvoorbeeld door het Protocol van Kyoto strenger te handhaven) en meer veiligheid (bijvoorbeeld door technologie voor grenscontroles en crisisbeheer).

Samen sterk

Alleen al door de enorme omvang van projecten is het voor de meeste landen onmogelijk om er alleen aan te beginnen. Daarom moeten zij met andere landen hun technologische en financiële capaciteit bundelen. De EU houdt "ruimtevaartdialogen" met strategische partners zoals de Verenigde Staten en Rusland over meer samenwerking, en staat ook in nauw contact met de Europese Ruimtevaartorganisatie English.

Naar boven

Naar boven


Video's


CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?