Mogħdija tan-navigazzjoni

L-ispazju


Ħafna aspetti tas-soċjetà tagħna – mit-telekomunikazzjonijiet għat-televiżjoni, mit-tbassir tat-temp għas-sistemi finanzjarji globali – jiddependu fuq sistemi spazjali, kif ukoll it-teknoloġiji bbażati fuq l-ispazju.

Madankollu, l-iskala enormi ta’ proġetti spazjali tagħmilha impossibbli għal bosta pajjiżi li jipprovaw jagħmluhom weħidhom. Għalhekk il-pajjiżi Ewropej ġabru flimkien ir-riżorsi teknoloġiċi u finanzjarji biex imexxu l-politika dwar l-ispazju permezz tal-Kummissjoni Ewropea – b'kooperazzjoni mal-Aġenzija Spazjali Ewropea English (aġenzija intergovernattiva mmexxija minn 20 pajjiż Ewropew).

Il-politika spazjali Ewropea għandha 3 taqsimiet ewlenin:

 • is-sistema tal-osservazzjoni tad-Dinja Copernicus u s-sistemi ta' navigazzjoni bis-satelliti Galileo/EGNOS  
 • l-esplorazzjoni spazjali
 • l-għajnuna lill-kumpaniji Ewropej sabiex jinvolvu ruħhom – u jikbru u jitqawwew – fl-industrija tal-ispazju.

Copernicus – monitoraġġ tal-ambjent

Copernicus English (en) hu sett ta’ sistemi kumplessi li jiġbru dejta dwar id-dinja permezz ta’ satelliti u sensuri fuq l-art, fl-ajru u fuq il-baħar. Dan jipprovdi lil dawk li jfasslu l-politika, in-negozji u l-pubbliku b'mod ġenerali b’informazzjoni aġġornata u affidabbli dwar kif il-pjaneta u l-klima tagħha qed jinbidlu.

Tpinġija ta' artist tas-satellita Sentinel-2 'il fuq mid-Dinja

Din is-satellita Copernicus – magħrufa bħala Sentinel-2, se tipprovdi ritratti b’riżoluzzjoni għolja tal-veġetazzjoni, il-kisja tal-ħamrija u l-ilma, il-passaġġi interni tal-ilma u ż-żoni kostali.

Din l-informazzjoni tintuża għal ħafna raġunijiet, fosthom:

 • l-ippjanar urban
 • il-ħarsien tan-natura
 • l-agrikultura u l-forestrija
 • is-saħħa
 • l-immaniġġjar tal-emerġenzi
 • it-trasport
 • it-turiżmu.

Is-satellita Copernicus hi kkoordinata u mmexxija mill-Kummissjoni Ewropea. L-infrastruttura tas-satelliti titmexxa mill-Aġenzija Spazjali Ewropea English, u s-sensuri jiġu żviluppati mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u pajjiżi individwali tal-UE.

Galileo - servizz ta’ pożizzjonament globali

Galileo English (en) hu programm tal-Ewropa għal sistema globali ta’ navigazzjoni bis-satellita (GNSS). Bil-kontra tal-kontropartijiet Amerikani u Russi tiegħu, Galileo hu, u se jibqa’, taħt kontroll ċivili.

Id-Dinja mdawra b'satelliti qed jorbitaw © ESA–J. Huart

Is-sistema ta’ navigazzjoni bis-satelliti tal-Ewropa – Galileo – tipprovdi dejta ta’ pożizzjonament globali għal skopijiet mhux militari.

Meta Galileo jkun kompletament operattiv, 30 satellita (inklużi 6 oħrjan attivi għalli jista' jinqala') se jkunu qed jipprovdu dejta ta' preċiżjoni għolja ta' pożizzjonament globali għall-użu ċivili mal-Ewropa kollha. It-teknoloġiji avvanzati tagħha u l-interoperabilità integrata ma' sistemi satnav oħrajn se jippermettu pożizzjonament ferm aktar preċiż minn kwalunkwe ħaġa li hi disponibbli bħalissa.

Fl-2013, il-programm Galileo laħaq pass importanti meta għall-ewwel darba nkisbet pożizzjoni fissa bl-użu biss tas-sinjali Galileo. Hekk kif jintużaw aktar satelliti, Galileo se jibda jagħti s-servizzi inizjali (li attwalment mistennija kmieni fl-2015).

L-applikazzjonijiet potenzjali English (en) ta' Galileo huma bosta u varjati, inklużi:

 • l-immaniġġjar tat-traffiku u tat-trasport
 • l-operazzjonijiet ta’ salvataġġ
 • il-biedja
 • il-protezzjoni ċivili
 • it-timbru tal-ħin u s-sinkronizzazzjoni tal-ħin.

Hu mistenni li l-investimenti tal-UE f’Galileo se jitħallsu lura f’termini ta’ opportunitajiet ġodda tas-suq u l-impjiegi fis-setturi tar-riċevituri tas-sinjali tas-satelliti u tal-applikazzjonijiet ibbażati fuq is-satelliti.

L-imsieħba fil-programm Galileo huma:

 • Il-Kummissjoni Ewropea – timmaniġġja u tiffinanza b'mod sħiħ il-fażi li twassal għal kapaċità operattiva sħiħa
 • L-Aġenzija Spazjali Ewropea English - id-disinn, l-iżvilupp, l-akkwist u l-validazzjoni. L-ESA parzjalment iffinanzjat il-fażijiet tad-definizzjoni, l-iżvilupp u l-validazzjoni fl-orbita tal-programm GALILEO
 • L-Aġenzija Ewropea GNSS English (GSA) - inkarigata mill-operazzjonijiet meta s-sistema tkun lesta

Sistema ta’ awmentazzjoni bis-satellita EGNOS

Is-Sistema Ewropea ta' Navigazzjoni b'Kopertura Ġeostazzjonarja English (en) hi sistema li żżid il-kwalità tas-sistemi ta’ navigazzjoni bis-satellita li jeżistu diġà (bħall-GPS Amerikana), ittejjeb il-preċiżjoni tagħhom minn madwar 10 metri għal madwar 2 metri. Hi tibgħat ukoll twissijiet f’każ ta’ nuqqas ta’ funzjonament tas-sistemi.

Fl-2014, tnediet satellita ta' sostituzzjoni mill-Port tal-Ispazju Ewropew ta' Kourou English, li żgurat il-kontinwità tas-servizz EGNOS għat-12-il sena li jmiss, u wriet l-impenn tal-Ewropa fil-qasam tas-sistemi ta' kwalità għolja għan-navigazzjoni bbażata fuq is-satelliti.

Esplorazzjoni tal-ispazju

L-esplorazzjoni tal-ispazju hi mutur tal-innovazzjoni, l-iżvilupp teknoloġiku u t-tagħrif xjentifiku. Iżda peress li dawn il-programmi jmorru lil hinn mill-kapaċitajiet individwali ta' bosta mill-pajjiżi, il-kooperazzjoni internazzjonali hi indispensabbli.

Din hi r-raġuni għaliex il-Kummissjoni Ewropea hi involuta b’mod attiv – f’isem il-pajjiżi kollha tal-UE – f’diskussjonijiet dwar il-kooperazzjoni internazzjonali dwar l-esplorazzjoni tal-ispazju, speċjalment ma’ msieħba strateġiċi bħall-Istati Uniti, ir-Russja u ċ-Ċina.

Riċerka

Il-proġetti ta' riċerka spazjali ffinanzjati mill-UE għandhom l-għan li jagħmlu l-industrija u x-xjenza Ewropej aktar kompetittivi. Xi ftit mill-finanzjament jiġi mill-programm ta' riċerka ewlieni tal-UE Orizzont 2020 English. Dan l-appoġġ hu kruċjali fl-iżvilupp kontinwu tas-settur spazjali, b’mod partikulari:

 • jinkuraġġixxi lir-riċerkaturi kemm fis-setturi pubbliċi u privati biex jintensifikaw l-isforz u l-investiment fis-settur spazjali
 • jgħin fis-sostenn ta' industrija spazjali kompetittiva (inklużi l-manifatturi, il-provvedituri tas-servizzi u l-operaturi)
 • jipprovdi servizzi u infrastruttura adatti, meħtieġa biex jiġu żviluppati u sfruttati teknoloġiji ġodda.

Fuq

L-intrapriża

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqGħina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?