Navigācijas ceļš

Kosmoss


Daudzi mūsu sabiedrības aspekti — telekomunikācijas, televīzija, laika prognozēšana, pasaules finanšu sistēmas — ir atkarīgi no kosmiskajām sistēmām vai kosmosa tehnoloģijām.

Eiropas kosmosa politikas centrā ir:

 • Zemes novērošanas sistēma “Copernicus” un satelītnavigācijas sistēmas “Galileo”/EGNOS,
 • kosmosa izpēte,
 • palīdzība Eiropas uzņēmumiem, kuri vēlas iesaistīties kosmosa nozarē.

Vides novērošana ar “Copernicus”

“Copernicus” English ir sarežģītu sistēmu kopums, kas apkopo datus par Zemi, izmantojot satelītus un sensorus uz zemes, debesīs un jūrā. Tādā veidā politikas veidotāji, uzņēmumi un cilvēki iegūst uzticamu jaunāko informāciju par to, kā mainās mūsu planēta un klimats.

Ilustrācija, kurā attēlots satelīts Sentinel-2 virs Zemes

Šis “Copernicus” satelīts “Sentinel-2” ļaus iegūt augstas izšķirtspējas attēlus par augu valsti, augsni un ūdens segumu, iekšzemes ūdensceļiem un piekrastes teritorijām.

Šī informācija tiek izmantota daudziem nolūkiem, piemēram:

 • pilsētu plānošanā,
 • ilgtspējīgā attīstībā,
 • dabas aizsardzībā,
 • lauksaimniecībā un mežsaimniecībā,
 • veselības aprūpē,
 • ārkārtas situāciju pārvaldībā,
 • transporta nozarē,
 • tūrismā.

“Copernicus” koordinē un vada Eiropas Komisija. Par satelītu infrastruktūru atbild Eiropas Kosmosa aģentūra English, savukārt sensorus izstrādā Eiropas Vides aģentūra English un atsevišķas ES dalībvalstis.

Globālā pozicionēšanas sistēma “Galileo”

“Galileo” English (en) ir Eiropas programma globālai satelītnavigācijas sistēmai. Atšķirībā no amerikāņu un krievu sistēmām “Galileo” ir un paliks civilajā, nevis militārajā kontrolē.

Satelīti, kas riņķo ap Zemi © ESA–J. Huart

Eiropas satelītnavigācijas sistēma “Galileo” sniedz ļoti precīzus globālās pozicionēšanas datus civiliem mērķiem.

Kad tā būs pilnīgi gatava ekspluatācijai (labu laiku pirms 2020. gada, bet pirmie pakalpojumi būs pieejami jau 2014. gadā), globālās pozicionēšanas datus raidīs 30 satelīti. Pateicoties modernajai tehnikai un iebūvētajai savietojamībai ar citām GNSS sistēmām (tādām kā amerikāņu GPS), tās dati būs daudz precīzāki nekā patlaban.

“Galileo” sistēmai ir dažnedažādi iespējamie pielietojumi English (en) . Piemēram:

 • satiksmes plānošana un transports,
 • glābšanas operācijas,
 • lauksaimniecība,
 • civilā aizsardzība,
 • laika zīmogošana un laika sinhronizācija.

Tiek sagaidīts, ka ES ieguldījumi “Galileo” sistēmā atmaksāsies ar jaunām tirgus iespējām un darbvietām uztvērēju un programmatūras nozarē.

“Galileo” programmas partneri:

 • Eiropas Kosmosa aģentūra English — projektēšana, izstrāde, publiskais iepirkums un apstiprināšana. Eiropas Kosmosa aģentūra līdzfinansēja programmas definēšanu, izstrādi un apstiprināšanu orbītā;
 • Eiropas Komisija — vada un pilnībā finansē darbu, kas vajadzīgs, lai panāktu pilnu gatavību ekspluatācijai;
 • Eiropas GNSS aģentūra English — atbildēs par sistēmas ekspluatāciju, kad tā būs gatava.

EGNOS

Eiropas ģeostacionārās navigācijas pārklājuma sistēma English (en) ir sistēma, kas paaugstina pašreizējo satelītnavigācijas sistēmu kvalitāti (kā amerikāņu GPS), uzlabojot to precizitāti no aptuveni 10 metriem līdz aptuveni 2 metriem. Tā arī sūta brīdinājumus sistēmu bojājumu gadījumā.

EGNOS bija Eiropas pirmais satelītnavigācijas projekts. Tā jau tiek izmantota daudzās Eiropas lidostās, kur ar horizontālo un vertikālo vadību tiek nodrošināta precīza pozicionēšana, lidmašīnām nosēžoties, un tā izmaksā tikai daļu no automātiskās nosēšanās sistēmas cenas.

Kosmosa izpēte

Eiropas Komisija ir ierosinājusi ciešāk sadarboties ar starptautisko kosmosa staciju un izveidot starptautisku platformu, kur apzināt kosmosa izpētes jomas, kas būtu atvērtas starptautiskai sadarbībai.

Zinātniskā izpēte

ES finansētos kosmosa izpētes projektos tiek pētīts, kā varētu panākt ilgtspējīgu attīstību, piemēram, novērojot Kioto protokola pasākumu izpildi, un kā palielināt drošību, izmantojot robežkontroles un krīzes vadības tehniku.

Kopā esam stiprāki

Kosmosa projektu milzīgā mēroga dēļ vien lielākajai daļai valstu tie nemaz nav pa spēkam vienām pašām. Tāpēc vairākām valstīm ir jāapvieno savi tehniskie un finanšu resursi. ES diskutē par kosmosa jautājumiem dialogos ar stratēģiskajiem partneriem tādiem kā ASV un Krievija, lai palielinātu sadarbību, un arī ļoti cieši sadarbojas ar Eiropas Kosmosa aģentūru English.

Uz augšu

Uz augšu


Videomateriāli


KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?