Navigācijas ceļš

Kosmoss


Daudzi mūsu sabiedrības aspekti — telekomunikācijas, televīzija, laikapstākļu prognozes, pasaules finanšu sistēmas — ir atkarīgi no kosmiskajām sistēmām un kosmosa tehnoloģijām.

Kosmosa projektu milzīgā mēroga dēļ lielākajai daļai valstu tie vienām pašām nemaz nav pa spēkam. Tāpēc vairākas valstis ir apvienojušas tehniskos un finanšu resursus, lai kosmosa politiku veidotu ar Eiropas Komisijas starpniecību sadarbībā ar Eiropas Kosmosa aģentūru English (20 Eiropas valstu starpvaldību aģentūra).

Eiropas kosmosa politikas centrā ir

 • Zemes novērošanas sistēma “Copernicus” un navigācijas satelītu sistēmas “Galileo” un EGNOS
 • kosmosa izpēte,
 • palīdzība Eiropas uzņēmumiem, kuri vēlas iesaistīties un izvērst darbību kosmosa nozarē.

Vides novērošana ar “Copernicus”

“Copernicus” English (en) ir sarežģītu sistēmu kopums, kas apkopo datus par Zemi, izmantojot satelītus un sensorus uz zemes, debesīs un jūrā. Tādā veidā politikas veidotāji, uzņēmumi un plaša sabiedrība iegūst uzticamu jaunāko informāciju par to, kā mainās mūsu planēta un klimats.

Ilustrācija, kurā attēlots satelīts Sentinel-2 virs Zemes

Šis “Copernicus” satelīts “Sentinel-2” ļaus iegūt augstas izšķirtspējas attēlus par augu valsti, augsni un ūdens segumu, iekšzemes ūdensceļiem un piekrastes teritorijām.

Šī informācija tiek izmantota daudziem nolūkiem, piemēram:

 • pilsētu plānošanā,
 • dabas aizsardzībā,
 • lauksaimniecībā un mežsaimniecībā,
 • veselības aprūpē,
 • ārkārtas situāciju pārvaldībā,
 • transporta nozarē,
 • tūrismā.

“Copernicus” koordinē un vada Eiropas Komisija. Satelītu infrastruktūru pārzina Eiropas Kosmosa aģentūra English, savukārt sensorus izstrādā Eiropas Vides aģentūra un atsevišķas ES dalībvalstis.

Globālā pozicionēšanas sistēma “Galileo”

“Galileo” English (en) ir Eiropas programma globālas navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) ieviešanai. Atšķirībā no amerikāņu un krievu sistēmām “Galileo” ir un paliks nevis militārajā, bet civilajā kontrolē.

Satelīti, kas riņķo ap Zemi © ESA–J. Huart

Eiropas navigācijas satelītu sistēma “Galileo” sniedz globālās pozicionēšanas datus nemilitāriem mērķiem.

Kad tā būs pilnīgi gatava ekspluatācijai, ļoti precīzus globālās pozicionēšanas datus civiliem mērķiem raidīs 30 satelīti (ieskaitot 6 aktīvus rezerves satelītus). Pateicoties modernai tehnikai un tās savietojamībai ar citām navigācijas satelītu sistēmām, varēs iegūt daudz precīzākus datus nekā patlaban.

Programmai “Galileo” 2013. gadā bija būtisks pagrieziena punkts, kad pirmo reizi izdevās iegūt pozīcijas datus, izmantojot tikai “Galileo” signālus. Palaižot vairāk satelītu, “Galileo” sāks sniegt sākotnējos pakalpojumus (šobrīd prognozēti 2015. gada sākumā).

“Galileo” sistēmai ir dažnedažādi potenciālie lietojumi English (en) , piemēram:

 • satiksmes plānošana un transports,
 • glābšanas operācijas,
 • lauksaimniecība,
 • civilā aizsardzība,
 • laika zīmogošana un laika sinhronizācija.

Sagaidāms, ka ES ieguldījumi “Galileo” sistēmā atmaksāsies ar jaunām tirgus iespējām un darbvietām satelītsignālu uztvērēju un satelītu programmatūras nozarē.

“Galileo” programmas partneri:

 • Eiropas Komisija — vada un pilnībā finansē darbu, kas vajadzīgs, lai panāktu pilnu gatavību ekspluatācijai;
 • Eiropas Kosmosa aģentūra English — projektēšana, izstrāde, publiskais iepirkums un apstiprināšana. Tā līdzfinansēja programmas “Galileo” definēšanu, izstrādi un apstiprināšanu orbītā;
 • Eiropas GNSS aģentūra English — atbildēs par sistēmas ekspluatāciju, kad tā būs gatava.

EGNOS satelīta darbības uzlabošanas sistēma

Eiropas ģeostacionārās navigācijas pārklājuma sistēma English (en) ir sistēma, kas paaugstina pašreizējo navigācijas satelītu sistēmu kvalitāti (kā amerikāņu GPS), uzlabojot to precizitāti no aptuveni 10 metriem līdz aptuveni 2 metriem. Tā arī sūta brīdinājumus sistēmu bojājumu gadījumā.

2014. gadā no Eiropas kosmodroma Kuru English tika palaists maiņas satelīts, nodrošinot nepārtrauktu EGNOS darbību nākamos 12 gadus un apliecinot Eiropas vēlmi ieviest augstas kvalitātes navigācijas satelītu sistēmas.

Kosmosa izpēte

Kosmosa izpēte ir inovācijas, tehnikas un zinātnes attīstības dzinējspēks. Tā kā lielākajai daļai valstu šādas programmas vienām pašām nav pa spēkam, nenovērtējama nozīme ir starptautiskajai sadarbībai.

Tas ir iemesls, kāpēc Eiropas Komisija visu ES valstu uzdevumā aktīvi piedalās starptautiskajās diskusijās par kosmosa izpēti, it īpaši ar stratēģiskajiem partneriem, piemēram, ASV, Krieviju un Ķīnu.

Zinātniskā izpēte

ES finansētos kosmosa izpētes projektos tiek pētīts, kā Eiropas rūpniecību un zinātni varētu padarīt konkurētspējīgāku. Daļa finansējuma ir no daudzsološās ES pētniecības programmas “Apvārsnis 2020” English. Šis atbalsts ir svarīgs nepārtrauktai kosmosa nozares attīstībai, proti:

 • gan publiskā, gan privātā sektora pētnieku mudināšanai pastiprināt pūliņus un ieguldījumus kosmosa nozarē:
 • konkurētspējīgas kosmosa nozares (ražotāju, pakalpojumu sniedzēju un uzņēmumu) uzturēšanai;
 • piemērotu pakalpojumu un infrastruktūras nodrošināšanai, lai varētu attīstīt un izmantot jaunas tehnoloģijas.

Uz augšu

Uzņēmējdarbība

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembris.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuKONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?