Naršymo kelias

Kosmosas


Daug dalykų mūsų visuomenėje – nuo telekomunikacijų iki televizijos, nuo orų prognozių iki pasaulio finansų sistemų – priklauso nuo kosmoso sistemų arba technologijų.

Europos kosmoso politikoje daugiausia dėmesio skiriama:

 • Žemės stebėjimo sistemai „Copernicus“ ir palydovinės navigacijos sistemoms „Galileo“ ir EGNOS,
 • kosmoso tyrimams,
 • pagalbai Europos įmonėms įsitraukti į kosmoso pramonės veiklą.

„Copernicus“ – aplinkos stebėjimas

Copernicus English – tai sudėtingų sistemų visuma, skirta duomenims apie Žemę rinkti pasitelkus palydovus ir ant žemės, danguje bei jūrose esančius jutiklius. Taip politikos formuotojams, įmonėms ir plačiajai visuomenei pateikiama naujausios patikimos informacijos apie planetos ir jos klimato kitimą.

Satelitas „Sentinel-2“ virš Žemės

Šis programos „Copernicus“ satelitas pavadinimu „Sentinel-2“ pateiks didelės skiriamosios gebos augmenijos, dirvožemio ir vandenų, vidaus vandenų kelių ir pakrančių vaizdų.

Ši informacija naudojama daugeliu tikslų, tarp kurių yra:

 • miestų planavimas,
 • darnus vystymasis,
 • gamtos apsauga,
 • žemės ūkis ir miškininkystė,
 • sveikata,
 • ekstremalių situacijų valdymas,
 • transportas,
 • turizmas.

Programą „Copernicus“ koordinuoja ir valdo Europos Komisija. Už satelitų infrastruktūrą atsakinga Europos kosmoso agentūra English, o jutikliais rūpinasi Europos aplinkos agentūra English ir atskiros ES šalys.

„Galileo“ – pasaulinė palydovinės navigacijos sistema

Galileo English (en) yra Europos pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos programa. Kitaip nei panašios Amerikos ir Rusijos sistemos, „Galileo“ yra ir liks kontroliuojama civilinių (o ne karinių) institucijų.

Žemė, apsupta aplink ją besisukančių satelitų © ESA–J. Huart

Europos palydovinės navigacijos sistema „Galileo“ suteikia labai tikslios informacijos apie buvimo vietą civiliniams tikslams.

Kai sistema bus visiškai parengta (gerokai prieš 2020 m., o pirmosios paslaugos bus pradėtos teikti 2014 m.), 30 palydovų teiks duomenis apie buvimą bet kurioje pasaulio vietoje. Pažangios technologijos ir integruota sąsaja su kitomis GNSS sistemomis (pavyzdžiui, Amerikos sistema GPS) sudarys sąlygas teikti daug tikslesnę informaciją apie buvimo vietą negu bet kuria dabartine sistema.

Sistema „Galileo“ gali būti naudinga English (en) įvairiose srityse. Pavyzdžiai:

 • eismo ir transporto valdymas,
 • gelbėjimo operacijos,
 • žemės ūkis,
 • civilinė sauga,
 • laiko fiksavimas ir sinchronizavimas.

Tikimasi, kad ES investicijos į programą „Galileo“ atsipirks, nes atsiras naujų rinkos galimybių ir bus sukurta darbo vietų imtuvų ir taikmenų sektoriuje.

Programos „Galileo“ partneriai:

 • Europos kosmoso agentūra English rūpinasi projektavimu, rengimu, viešaisiais pirkimais ir patvirtinimu. Europos kosmoso agentūra iš dalies finansavo programos „Galileo“ rengimo, plėtojimo ir suderinimo orbitoje etapus;
 • Europos Komisija valdo ir finansuoja etapą, per kurį pasiekiamas visiškas operacinis pajėgumas;
 • Europos GNSS agentūra English (GSA) rūpinasi veikimu, kai sistema parengta.

EGNOS

Europos geostacionarinė navigacinė tinklo sistema English (en) – tai sistema, didinanti esamų palydovinės navigacijos sistemų (tokių kaip amerikietiškoji GPS) kokybę, didindama jų tikslumą nuo maždaug 10 metrų iki maždaug 2 metrų. Be to, ji siunčia pranešimus, jei sistema sutrinka.

Tai buvo pirmasis Europos žingsnis į palydovinės navigacijos sritį. Sistema EGNOS jau veikia daugelyje Europos oro uostų. Ji sudaro galimybę tiksliai nurodyti, kiek keisti padėtį horizontaliai ir vertikaliai. Tai kainuoja daug mažiau negu naudojant tūpimo pagal prietaisus sistemą (ILS).

Kosmoso tyrimai

Europos Komisija pasiūlė glaudžiau bendradarbiauti su tarptautine kosmine stotimi ir sukurti tarptautinę platformą, kurią pasitelkus būtų nustatomos kosmoso tyrimų sritys, kuriose galimas tarptautinis bendradarbiavimas.

Moksliniai tyrimai

ES iš dalies finansuojamais kosmoso tyrimų projektais ieškoma būdų, kaip užtikrinti darnų vystymąsi, pavyzdžiui, stebimas Kioto protokolo priemonių įgyvendinimas, ir kaip pasitelkus technologijas didinti saugumą vykdant pasienio kontrolę ir valdant krizes.

Drauge – stipresni

Dėl kosmoso projektų masto daugumai šalių neįmanoma vykdyti jų vienoms. Įvairios šalys turi sutelkti savo technologinius ir finansinius pajėgumus. ES vykdo dialogus kosmoso klausimais su strateginėmis partnerėmis, pavyzdžiui, JAV ir Rusija, siekdama glaudesnio bendradarbiavimo, ir labai aktyviai bendradarbiauja su Europos kosmoso agentūra English.

Į puslapio pradžią

Į puslapio pradžią


Vaizdo siužetai


KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?