Navigacijski put

Svemir


Mnogo aspekata našeg društva, od telekomunikacija i televizije do prognoze vremena i globalnih financijskih sustava, ovisi o svemirskim sustavima i tehnologijama.

Europska svemirska politika usredotočena je na:

 • sustav za praćenje Zemlje Kopernik i sustave satelitske navigacije Galileo/EGNOS
 • istraživanje svemira
 • pomoć europskim poduzećima da se uključe u svemirsku industriju.

Kopernik – praćenje okoliša

Kopernik English (en) je niz kompleksnih sustava koji putem satelita i senzora na tlu, moru i u zraku prikupljaju podatke o Zemlji. To omogućuje kreatorima politika, poduzećima i ljudima općenito pristup ažurnim i pouzdanim podacima o tome kako se mijenjaju Zemlja i klima.

Prikaz satelita Sentinel 2 iznad Zemlje

Satelit Sentinel-2 sustava Kopernik pružat će slike visoke rezolucije vegetacijskog pokrova, vodene površine i tla te kopnenih vodenih puteva i obalnih područja.

Te se informacije koristi u mnoge svrhe, uključujući:

 • urbanističko planiranje
 • održivi razvoj
 • zaštitu prirode
 • poljoprivredu i šumarstvo
 • zdravlje
 • upravljanje izvanrednim situacijama
 • promet
 • turizam.

Program Kopernik usklađuje i njime upravlja Europska komisija. Za satelitsku infrastrukturu odgovorna je Europska svemirska agencija English, a senzore izrađuju Europska agencija za okoliš English i pojedinačne države članice EU-a.

Galileo – usluga globalnog pozicioniranja

Galileo English (en) je europski program globalnog satelitskog navigacijskog sustava. Za razliku od istovjetnih američkih i ruskih programa, Galileo je pod civilnim a ne vojnim nadzorom, i tako će i ostati.

Zemlja okružena satelitima u orbiti

Galileo, europski satelitski navigacijski sustav, omogućuje vrlo precizne podatke globalnog pozicioniranja za civilnu uporabu.

Početne će usluge biti moguće već 2014., no u punom pogonu koji se predviđa znatno prije 2020. godine 30 će satelita pružati podatke globalnog pozicioniranja. Vrhunska tehnologija Galilea i ugrađena interoperabilnost s drugim sustavima globalne satelitske navigacije, kao što je američki GPS, omogućit će puno preciznije pozicioniranje od sadašnjih sustava.

Potencijalne primjene English (en) programa Galileo višestruke su i uključuju:

 • upravljanje prometom i prijevozom
 • akcije spašavanja
 • poljoprivredu
 • civilnu zaštitu
 • digitalno označivanje vremena i sinkronizaciju.

Predviđa se da će se EU-ova ulaganja u Galileo isplatiti u obliku novih tržišnih mogućnosti i radnih mjesta u sektoru prijamnika i aplikacija.

Partneri u programu Galileo su sljedeći:

 • Europska svemirska agencija English – dizajn, razvoj, nabava i validacija. ESA je sufinancirala faze osmišljavanja, razvoja i validacije u orbiti programa Galileo.
 • Europska komisija – upravljanje i potpuno financiranje zadnje faze prije potpune operativne sposobnosti.
 • Europska agencija za GNSS English (GSA) – počinje s radom kad sustav bude spreman.

EGNOS

Europski geostacionarni navigacijski sustav English (en) pojačava kvalitetu postojećih satelitskih navigacijskih sustava, kao što je američki GPS, tako da poboljšava njihovu preciznost s oko 10 metara na oko 2 metra. Usto šalje i upozorenja u slučajevima kvarova sustava.

Riječ je o prvom europskom pothvatu u području satelitske navigacije. EGNOS je već u uporabi u mnogim europskim zračnim lukama i po znatno nižoj cijeni od cijene Sustava za instrumentalno slijetanje (ILS) omogućuje precizno prilaženje s vodoravnim i okomitim vođenjem.

Istraživanje svemira

Europska komisija predložila je blisku suradnju s međunarodnom svemirskom postajom i uspostavu međunarodne platforme za utvrđivanje područja svemirskog istraživanja na kojima je moguća međunarodna suradnja.

Istraživanje

Projekti svemirskog istraživanja koje financira EU ispituju na koje načine osigurati održivi razvoj – na primjer praćenjem provedbe mjera kyotskog protokola – i povećavaju sigurnost s pomoću tehnologija za granične kontrole i upravljanje krizama.

Prednost brojnosti

Već zbog pukog opsega svemirskih projekata većina ih država ne bi mogla izvesti sama. Različite zemlje trebaju udružiti svoje tehnološke i financijske kapacitete. EU vodi „svemirske dijaloge” sa strateškim partnerima kao što su SAD i Rusija u cilju povećane suradnje, a usko surađuje i s Europskom svemirskom agencijom English.

Vrh

Vrh


Video zapisi


KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?