Navigacijski put

Svemir


Mnogo vidova našeg društva, od telekomunikacija i televizije do prognoze vremena i globalnih financijskih sustava, ovisi o svemirskim sustavima i tehnologijama.

Međutim već zbog pukog opsega svemirskih projekata većina ih država ne bi mogla provesti sama. Stoga su europske države ujedinile svoja tehnološka i financijska sredstva kako bi upravljale svemirskom politikom pod vodstvom Europske komisije, u suradnji s Europskom svemirskom agencijom English, međuvladinom agencijom kojom upravlja 20 europskih država.

Europska svemirska politika ima 3 glavna cilja:

 • sustav za promatranje Zemlje Kopernik i sustave satelitske navigacije Galileo/EGNOS 
 • istraživanje svemira
 • pomoć europskim poduzećima da se uključe u svemirsku industriju i upješno napreduju

Kopernik – praćenje okoliša

Kopernik English (en) je niz kompleksnih sustava koji putem satelita i senzora na tlu, u moru i u zraku prikupljaju podatke o Zemlji. Time se kreatorima politika, poduzećima i široj javnosti omogućuje pristup ažurnim i pouzdanim podacima o promjenama planete i klime.

Prikaz satelita Sentinel 2 iznad Zemlje

Satelit Sentinel-2 sustava Kopernik pružat će slike visoke rezolucije vegetacijskog pokrova, tla i vodene površine te kopnenih vodenih puteva i obalnih područja.

Te se informacije upotrebljavaju u mnoge svrhe, uključujući:

 • urbanističko planiranje
 • zaštitu prirode
 • poljoprivredu i šumarstvo
 • zdravlje
 • upravljanje hitnim situacijama
 • prijevoz
 • turizam.

Program Kopernik usklađuje i njime upravlja Europska komisija. Za satelitsku infrastrukturu odgovorna je Europska svemirska agencija English, a senzore izrađuju Europska agencija za okoliš i pojedinačne države članice EU-a.

Galileo – usluga globalnog pozicioniranja

Galileo English (en) je europski program globalnog satelitskog navigacijskog sustava (GNSS). Za razliku od istovjetnih američkih i ruskih programa, Galileo jest i ostaje pod civilnim nadzorom.

Zemlja okružena satelitima u orbiti © ESA–J. Huart

Europski satelitski navigacijski sustav Galileo pruža podatke globalnog pozicioniranja za civilnu uporabu.

U punom pogonu Galileovih 30 satelita (uključujući 6 rezervnih) pružat će vrlo precizne podatke globalnog pozicioniranja za civilnu uporabu diljem Europe. Vrhunska tehnologija Galilea i ugrađena interoperabilnost s drugim sustavima globalne satelitske navigacije omogućit će puno preciznije pozicioniranje od sadašnjih sustava.

Važna prekretnica u programu Galileo postignuta je 2013. određivanjem zemljopisnog položaja prvi put u povijesti uporabom samo Galileovih signala. S više satelita u orbiti Galileo će početi pružati početne usluge (trenutačno se očekuju početkom 2015.).

Galilea ima mnoštvo raznolikih potencijalnih primjena English (en) , uključujući:

 • upravljanje prometom i prijevozom
 • akcije spašavanja
 • poljoprivredu
 • civilnu zaštitu
 • digitalno označivanje i sinkronizaciju vremena.

Predviđa se da će se EU-ova ulaganja u Galileo isplatiti u obliku novih tržišnih mogućnosti i radnih mjesta u sektoru prijamnika satelitskih signala i aplikacija utemeljenih na satelitskoj tehnologiji.

Partneri u programu Galileo jesu sljedeći:

 • Europska komisija – upravljanje i potpuno financiranje zadnje faze prije potpune operativne sposobnosti
 • Europska svemirska agencija English – dizajn, razvoj, nabava i validacija. ESA je djelomično financirala faze osmišljavanja, razvoja i validacije u orbiti programa Galileo.
 • Europska agencija za GNSS English (GSA) – počinje s radom kad sustav bude spreman.

Sustav za poboljšanje EGNOS

Europski geostacionarni navigacijski sustav English (en) pojačava kvalitetu postojećih satelitskih navigacijskih sustava, kao što je američki GPS, tako da poboljšava njihovu preciznost s oko 10 metara na oko 2 metra. Usto šalje i upozorenja u slučajevima kvarova sustava.

Zamjenski satelit lansiran je 2014. iz Europskog svemirskog centra u Kourouu English čime se osiguralo daljnje djelovanje sustava EGNOS još 12 godina i pokazalo zalaganje Europe za sustave satelitske navigacije visoke kvalitete.

Istraživanje svemira

Istraživanjem svemira pokreću se inovacije, tehnološki razvoj i znanstvene spoznaje. No takvi programi premašuju pojedinačne kapacitete većine država te je stoga neophodna međunarodna suradnja.

Stoga Europska komisija u ime svih država članica EU-a aktivno sudjeluje u međunarodnim raspravama o suradnji u području istraživanja svemira, posebice sa strateškim partnerima kao što su SAD, Rusija i Kina.

Istraživanje

Cilj je projekata svemirskog istraživanja koje financira EU pojačati konkurentnost europske industrije i znanosti. Jedan se dio financira iz Eu-ova vodećeg istraživačkog programa Horizont 2020 English. Ta je potpora kjučna za neprekidan razvoj svemirskog sektora, posebice jer:

 • potiče istraživače u javnom i privatnom sektoru na jačanje svojih napora i ulaganja u svemirskom sektoru
 • pomaže pri održavanju konkurentne svemirske industrije (uključujući proizvođače, pružatelje usluga i operatere)
 • pruža odgovarajuće usluge i infrastrukturu koji su potrebni za razvoj i iskorištavanja novih tehnologija.

Vrh

Poduzetništvo

Rukopis ažuriran u studeni 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


VrhKONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?