Navigointipolku

Avaruus


Avaruustietoliikennejärjestelmiä ja muuta avaruusteknologiaa hyödynnetään mitä moninaisimmilla elämänaloilla: televiestinnässä, televisiolähetyksissä, sääennusteissa, maailmanlaajuisissa rahoitusjärjestelmissä jne.

Avaruushankkeet vaativat kuitenkin niin mittavia resursseja, että ne ovat useimpien yksittäisten maiden ulottumattomissa. Niinpä Euroopan maat ovat yhdistäneet tekniset ja taloudelliset voimavaransa ja tekevät avaruuspolitiikan alalla yhteistyötä Euroopan komission ja Euroopan avaruusjärjestön English (hallitustenvälinen järjestö, johon kuuluu 20 Euroopan maata) johdolla.

Euroopan avaruuspolitiikassa on kolme keskeistä osa-aluetta:

 • Copernicus-maanseurantaohjelma ja Galileo/EGNOS -satelliittinavigointijärjestelmät 
 • avaruustutkimus
 • tuki eurooppalaisille yrityksille, jotta ne voivat menestyksellisesti osallistua avaruusteollisuuden hankkeisiin.

Copernicus – ympäristön seurantaa

Copernicus English (en) muodostuu useista eri palveluista, joilla kerätään maapalloa koskevia tietoja maassa, merellä ja ilmassa sijaitsevilla tunnistimilla ja satelliiteilla. Sen avulla päättäjät, yritykset ja kansalaiset saavat ajantasaista ja luotettavaa tietoa maapallon ja ilmaston muutoksista.

Taiteilijan näkemys Sentinel-2-satelliitista maapallon yläpuolella

Copernicus-ohjelman Sentinel-2-satelliitti kuvaa maanpintaa, ja sen avulla saadaan tarkkoja kuvia kasvi- ja maapeitteestä, vesistöistä ja rannikkoalueista.

Näin kerättyjä tietoja hyödynnetään muun muassa seuraavilla aloilla:

 • yhdyskuntasuunnittelu
 • luonnonsuojelu
 • maa- ja metsätalous
 • terveys
 • kriisitilanteiden hallinta
 • liikenne
 • matkailu.

Copernicus-ohjelmaa koordinoi ja hallinnoi Euroopan komissio. Satelliittitekniikasta huolehtii Euroopan avaruusjärjestö (ESA) English, ja tunnistimia kehittävät Euroopan ympäristökeskus ja yksittäiset EU-maat.

Galileo – maailmanlaajuinen paikannuspalvelu

Galileo English (en) on maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) kehittävä eurooppalainen ohjelma. Galileo halutaan säilyttää siviilihankkeena toisin kuin vastaavat hankkeet Yhdysvalloissa ja Venäjällä.

Maapallo ja sitä kiertäviä satelliitteja © ESA–J. Huart

Eurooppalainen satelliittinavigointijärjestelmä Galileo antaa paikannustietoja ei-sotilaallisiin tarkoituksiin.

Kun Galileo-järjestelmä on täysin valmis, siihen kuuluu 30 satelliittia (joista kuusi on toimintavalmiita varasatelliitteja), jotka antavat erittäin tarkkaa maailmanlaajuista paikannustietoa siviilikäyttöön Euroopassa. Koska Galileo on yhteentoimiva muiden satelliittinavigointijärjestelmien kanssa ja siinä käytetään alan uusinta teknologiaa, se pystyy tuottamaan selvästi tarkempia paikannustietoja kuin nykyjärjestelmät.

Vuosi 2013 oli merkittävä virstanpylväs Galileo-ohjelmassa, koska silloin tehtiin ensimmäisen kerran sijainninmääritys pelkästään Galileo-satelliittien perusteella. Kun satelliitteja tulee lisää käyttöön, Galileon odotetaan alkavan tuottaa ensimmäisiä palveluita alkuvuodesta 2015.

Galileo-järjestelmällä on lukuisia ja monenlaisia käyttömahdollisuuksia English (en) esimerkiksi seuraavilla aloilla:

 • liikenteen ja kuljetusten ohjaus
 • pelastustehtävät
 • maatalous
 • pelastuspalvelu ja väestönsuojelu
 • aikaleimat ja ajan synkronointi.

Galileo-hankkeeseen tehdyt EU-investoinnit tuottavat vastineeksi uusia markkinamahdollisuuksia ja työpaikkoja satelliittisignaalien vastaanottimien ja satelliittiperustaisten sovellusten alalla.

Galileo-ohjelman toteutuskumppanit ovat

 • Euroopan komissio, joka vastaa käyttöönottovaiheen (täyteen toimintavalmiuteen saattaminen) hallinnoinnista ja koko rahoituksesta
 • Euroopan avaruusjärjestö English, jonka vastuulla on suunnittelu, kehitys, hankinnat ja validointi – se osarahoitti Galileo-ohjelman määrittely- ja kehitysvaiheen sekä satelliittien validoinnin kiertoradalla
 • Euroopan GNSS-virasto (GSA) English, joka vastaa järjestelmän toiminnasta sen valmistuttua.

EGNOS - satelliitteihin perustuva lisäjärjestelmä

Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä (EGNOS) English (en) on nykyisten satelliittinavigointi- ja satelliittipaikannusjärjestelmien (mm. GPS) laajennus, joka parantaa niiden tarkkuutta 10 metristä noin 2 metriin. Se ilmoittaa myös järjestelmävioista.

Vuonna 2014 lähetettiin Kouroussa sijaitsevasta Euroopan avaruuskeskuksesta English korvaava satelliitti, jolla halutaan varmistaa EGNOS-palvelun jatkuminen seuraavien 12 vuoden ajan. Tämä on osoitus Euroopan sitoutumisesta korkealaatuisten satelliittinavigointijärjestelmien kehittämiseen.

Avaruustutkimus

Avaruustutkimus on innovoinnin, teknisen kehityksen ja tieteellisen tietämyksen merkittävä vauhdittaja. Mutta koska tällaiset ohjelmat ovat useimpien maiden resurssien ulottumattomissa, tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä.

Tämän vuoksi Euroopan komissio on aktiivisesti mukana –kaikkien EU-maiden puolesta – avaruustutkimuksen yhteistyötä koskevissa kansainvälisissä keskusteluissa, erityisesti strategisten kumppanien, kuten Yhdysvaltojen, Venäjän ja Kiinan kanssa.

Tutkimus

EU:n rahoittamien avaruustutkimushankkeiden tavoitteena on parantaa eurooppalaisen teollisuuden ja tutkimuksen kilpailukykyä. Osa rahoituksesta tulee EU:n Horisontti 2020 -tutkimusohjelmasta English. Tämä tuki on ratkaisevan tärkeää avaruusalan kehityksen kannalta. Sen avulla

 • kannustetaan sekä julkisen että yksityisen sektorin tutkijoita tehostamaan avaruusalan tutkimusta ja investointeja siihen
 • edistetään avaruusteollisuuden kilpailukykyä (esim. tuotantoteollisuus, palveluntarjoajat ja operaattorit)
 • huolehditaan uusien teknologioiden kehittämisessä tarvittavien palveluiden ja infrastruktuureiden saatavuudesta.

Sivun alkuun

Yritystoiminta

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunYHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.