Διαδρομή πλοήγησης

Διάστημα


Πολλοί τομείς της κοινωνίας μας — από τις τηλεπικοινωνίες και την τηλεόραση μέχρι τις μετεωρολογικές προβλέψεις και τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά συστήματα — βασίζονται σε διαστημικά συστήματα ή διαστημικές τεχνολογίες.

Η ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική εστιάζει στα ακόλουθα:

 • σύστημα γεωσκόπησης Copernicus και συστήματα δορυφορικής πλοήγησης Galileo/EGNOS
 • εξερεύνηση του διαστήματος
 • παροχή βοήθειας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαστημική βιομηχανία.

Copernicus: παρακολούθηση του περιβάλλοντος

Το Copernicus English είναι ένα σύνολο πολύπλοκων συστημάτων που συγκεντρώνουν δεδομένα για τη Γη μέσω δορυφόρων και αισθητήρων που βρίσκονται στο έδαφος, τον ουρανό και τη θάλασσα. Παρέχει στους πολιτικούς ιθύνοντες, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες επικαιροποιημένες και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον πώς αλλάζει ο πλανήτης και το κλίμα του.

Καλλιτεχνική εικόνα του Sentinel-2 πάνω από τη Γη

Ο δορυφόρος Copernicus, γνωστός ως Sentinel-2, θα εξασφαλίζει υψηλής ευκρίνειας εικόνες της βλάστησης, του εδάφους και των υδάτων, των εσωτερικών πλωτών οδών και των παράκτιων περιοχών.

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για πολλούς σκοπούς, όπως:

 • πολεοδομία
 • βιώσιμη ανάπτυξη
 • προστασία της φύσης
 • γεωργία και δασοκομία
 • υγεία
 • διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
 • μεταφορές
 • τουρισμός.

Το σύστημα Copernicus συντονίζει και διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τις δορυφορικές υποδομές υπεύθυνος είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος English, ενώ οι αισθητήρες αναπτύσσονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και τις διάφορες χώρες της ΕΕ.

Galileo: παγκόσμια υπηρεσία προσδιορισμού θέσης

Το Galileo English (en) είναι πρόγραμμα της Ευρώπης για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης. Σε αντίθεση με το αντίστοιχο αμερικανικό και ρωσικό πρόγραμμα, το Galileo είναι και θα παραμείνει υπό πολιτικό (μη στρατιωτικό) έλεγχο.

Δορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη Γη © ESA–J. Huart

Το ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Galileo παρέχει εξαιρετικά ακριβή παγκόσμια δεδομένα εντοπισμού θέσης για μη στρατιωτική χρήση.

Μόλις τεθεί πλήρως σε λειτουργία (πολύ πριν από το 2020, αν και οι πρώτες υπηρεσίες θα αρχίσουν να παρέχονται ήδη από το 2014), 30 δορυφόροι θα παρέχουν δεδομένα εντοπισμού θέσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι τεχνολογίες αιχμής και η ενσωματωμένη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα GNSS (όπως το αμερικανικό GPS) θα εξασφαλίζουν πολύ ακριβέστερα στοιχεία από αυτά που παρέχονται σήμερα.

Οι πιθανές εφαρμογές English (en) του Galileo είναι πολλές, όπως:

 • διαχείριση των μεταφορών και της κυκλοφορίας
 • επιχειρήσεις διάσωσης
 • γεωργία
 • πολιτική προστασία
 • χρονοσήμανση και συγχρονισμός.

Αναμένεται ότι οι επενδύσεις της ΕΕ για το πρόγραμμα Galileo θα αντισταθμιστούν από νέες ευκαιρίες της αγοράς και θέσεις απασχόλησης στον τομέα των δεκτών και των εφαρμογών.

Εταίροι του προγράμματος Galileo είναι οι εξής:

 • Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος: English σχεδιασμός, ανάπτυξη, προμήθειες και επικύρωση. Ο ΕΟΔ συγχρηματοδότησε τον καθορισμό, την ανάπτυξη και τις φάσεις επικύρωσης του προγράμματος Galileo
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή: διαχείριση και πλήρης χρηματοδότηση της φάσης που οδηγεί στην πλήρη λειτουργική ικανότητα
 • Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS English (GSA): θα λειτουργήσει μόλις είναι έτοιμο το σύστημα.

EGNOS

Το ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης με υπέρθεση γεωστατικών δορυφόρων English (en) αυξάνει την ποιότητα των υφιστάμενων συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης (όπως το αμερικανικό GPS), βελτιώνοντας την ακρίβειά τους από 10 περίπου μέτρα σε 2 περίπου μέτρα. Αποστέλλει επίσης προειδοποιήσεις σε περίπτωση βλάβης του συστήματος.

Πρόκειται για την πρώτη ευρωπαϊκή επιχείρηση στον τομέα της δορυφορικής πλοήγησης. Το EGNOS λειτουργεί ήδη σε πολλούς ευρωπαϊκούς αερολιμένες και επιτρέπει ακριβείς προσεγγίσεις με οριζόντια και κατακόρυφη καθοδήγηση, ενώ το κόστος του είναι πολύ μικρότερο από το κόστος ενός συστήματος ενόργανης προσγείωσης (ILS).

Εξερεύνηση του διαστήματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει στενότερη συνεργασία με τον διεθνή διαστημικό σταθμό, και καθιέρωση μιας διεθνούς πλατφόρμας για τον εντοπισμό τομέων εξερεύνησης του διαστήματος που προσφέρονται για διεθνή συνεργασία.

Έρευνα

Με τα διαστημικά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτεί η ΕΕ αναζητούνται τρόποι για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης —π.χ. μέσω παρακολούθησης της εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο— και τη βελτίωση της ασφάλειας μέσω τεχνολογιών για τη διενέργεια συνοριακών ελέγχων και τη διαχείριση κρίσεων.

Η ισχύς εν τη ενώσει

Το τεράστιο κόστος των διαστημικών προγραμμάτων καθιστά αδύνατη την ανάληψή τους από μεμονωμένες χώρες. Απαιτείται η συνεργασία πολλών χωρών και η από κοινού χρησιμοποίηση των τεχνολογικών και χρηματοδοτικών τους δυνατοτήτων. Η ΕΕ διεξάγει "διάλογο για το διάστημα" με στρατηγικούς εταίρους, όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας, και παράλληλα συνεργάζεται πολύ στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος English.

Αρχή σελίδας

Αρχή σελίδας


Βίντεο


Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;