Rummet


Mange aspekter af vores hverdag – fra telekommunikation til tv og fra vejrudsigter til det globale finanssystem – er afhængige af rumsystemer eller rumbaseret teknologi.

Rumprojekternes størrelse gør det umuligt for de fleste lande at kaste sig ud i dem på egen hånd. Derfor har de europæiske lande puljet deres teknologiske og økonomiske ressourcer og driver deres rumpolitik gennem EU-Kommissionen – i samarbejde med Den Europæiske Rumorganisation English (et mellemstatsligt agentur, der drives af 20 europæiske lande).

Den Europæiske rumpolitik består af tre hoveddele:

 • jordobservationssystemet Copernicus og satellitnavigationssystemerne Galileo/EGNOS 
 • udforskning af rummet
 • at hjælpe europæiske virksomheder med at få adgang til – og succes i – rumindustrien.

Copernicus – overvågning af miljøet

Copernicus English (en)  er en række komplekse systemer, der indsamler data om jorden via satellitter og sensorer på jorden, i himlen og på havet. Det giver beslutningstagere, virksomheder og den brede befolkning dugfriske og pålidelige oplysninger om, hvordan planeten og klimaet forandrer sig.

Kunstners billede af Sentinel-2-satellitten over jorden

Copernicus-satellitten Sentinel-2 vil give billeder i høj opløsning af plante-, jord- og vanddække, indenlandske vandveje og kystområder.

Oplysningerne bruges til mange formål, bl.a.:

 • byplanlægning
 • naturbeskyttelse
 • landbrug og skovbrug
 • sundhed
 • katastrofestyring
 • transport
 • turisme.

Copernicus styres af Europa-Kommissionen. Den Europæiske Rumorganisation English driver satellitinfrastrukturen, og sensorerne udvikles af Det Europæiske Miljøagentur og en række EU-lande.

Galileo - global positionsbestemmelse

Galileo English (en)  er det europæiske program for udvikling af et globalt satellitnavigationssystem (GNSS). I modsætning til de tilsvarende amerikanske og russiske programmer kontrolleres Galileo af civile, og sådan bliver det ved med at være.

Jorden omgivet af satellitter i kredsløb © ESA–J. Huart

EU's satellitnavigationssystem – Galileo – leverer globale positioneringsdata til civil brug.

Når systemet er fuldt indkørt, vil der være 30 satellitter (herunder 6 aktive reservesatellitter), som leverer meget præcise globale positioneringsdata til civil brug i hele Europa. Dets banebrydende teknologier og indbyggede kompatibilitet med andre satellitnavigationssystemer vil give en meget mere præcis positionering, end de nuværende hjælpemidler giver mulighed for.

I 2013 nåede Galileoprogrammet en vigtig milepæl, da det for første gang nogensinde fastsatte en position udelukkende ved hjælp af Galileos egne signaler. Efterhånden som flere satellitter tages i brug, vil Galileo begynde at levere de første tjenester (formentlig fra begyndelsen af 2015).

Galileo har mange forskellige mulige anvendelser English (en) , blandt andre:

 • trafik- og transportstyring
 • redningsoperationer
 • landbrug
 • civilbeskyttelse
 • tidsstempling og -synkronisering.

EU's investeringer i Galileo ventes at give udbytte i form af nye markedsmuligheder og job i sektorerne for modtagere af satellitsignaler og satellitbaserede applikationer.

Partnerne i Galileoprogrammet er:

 • Europa-Kommissionen forvalter og finansierer den fase, der fører frem til fuld driftsmæssig kapacitet
 • Den Europæiske Rumorganisation English – projektering, udvikling, anskaffelse og validering. ESA har medfinansieret definitions-, udviklings- og kredsløbsvalideringfaserne i Galileoprogrammet
 • Det Europæiske GNSS-agentur English (GSA) – skal stå for driften, når systemet er klart

EGNOS satellitbaseret forstærkningssystem

EGNOS (den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste) English (en) er et system, der øger de eksisterende satellitnavigationssystemers (som det amerikanske GPS) kvalitet ved at forbedre deres nøjagtighed fra ca. 10 meter til omkring 2 meter. Det slår også alarm ved systemfejl.

I 2014 blev en erstatningssatellit sendt op fra den europæiske rumhavn i Kourou English for at sikre kontinuiteten af EGNOS' tjenester i de næste 12 år og vise EU's engagement i satellitbaserede navigationssystemer af høj kvalitet.

Udforskning af rummet

Udforskning af rummet er en drivkraft for innovation, teknologisk udvikling og videnskabelig forskning. Men da sådanne programmer overgår de fleste landes egen kapacitet, er internationalt samarbejde påkrævet.

Derfor er Kommissionen aktivt involveret – på vegne af alle EU-lande – i internationale drøftelser om samarbejde om udforskning af rummet, navnlig med strategiske partnere som USA, Rusland og Kina.

Forskning

EU-finansierede rumforskningsprojekter skal gøre den europæiske industri og forskning mere konkurrencedygtig. Nogle af pengene kommer fra EU's flagskibsinitiativ forskningsprogrammet Horisont 2020 English. Denne støtte er afgørende for den fortsatte udvikling af rumindustrien, herunder navnlig:

 • at tilskynde forskere i både den offentlige og private sektor til at intensivere deres bestræbelser og investeringer i rumindustrien
 • at bidrage til at bevare en konkurrencedygtig rumindustri (herunder producenter, serviceudbydere og operatører)
 • at sørge for de tjenester og den infrastruktur, der skal til for at udvikle og udnytte nye teknologier.

Til toppen

Erhvervspolitik

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenKONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?