Vesmír


Řada aspektů naší civilizace (od telekomunikací, televizního vysílání, přes předpověď počasí až po světové finanční systémy) spoléhá na vesmírné systémy a technologie.

Evropská politika pro oblast vesmíru se zaměřuje na:

 • systém monitorování Země Copernicus a družicové navigační systémy Galileo/EGNOS
 • průzkum vesmíru
 • pomoc evropským podnikům zapojit se do vesmírného průmyslu.

Copernicus – monitorování životního prostředí

Copernicus English je soubor komplexních systémů, jež pomocí satelitů a senzorů na zemi, ve vzduchu a na moři shromažďují údaje o Zemi. Tyto údaje poskytují politikům, podnikům i občanům aktuální a spolehlivé informace o tom, jak se naše planeta a její podnebí mění.

Výtvarné ztvárnění družice Sentinel-2 nad Zemí

Tato družice systému Copernicus s názvem Sentinel-2 bude poskytovat snímky vegetace, půdy, vodních ploch, vnitrozemských vodních cest i pobřežních oblastí, a to ve vysokém rozlišení.

Informace pak poslouží v různých oblastech jako například:

 • územní plánování
 • udržitelný rozvoj
 • ochrana přírody
 • zemědělství a lesnictví
 • zdravotní péče
 • řízení krizových situací
 • doprava
 • cestovní ruch.

Program Copernicus koordinuje a spravuje Evropská komise. Za družicovou infrastrukturu odpovídá Evropská kosmická agentura English a senzory vyvíjí Evropská agentura pro životní prostředí English a jednotlivé země EU.

Galileo – globální služba pro určování polohy

Galileo English (en) je evropský program pro globální satelitní navigační systém. Na rozdíl od svých amerických a ruských protějšků je Galileo pod civilní (a nikoli vojenskou) kontrolou a tak tomu bude i v budoucnu.

Družice kroužící kolem Země © ESA – J. Huart

Evropský družicový navigační systém Galileo poskytuje vysoce přesné globální polohovací údaje pro civilní použití.

Jakmile bude systém plně funkční (tedy ještě před rokem 2020, přestože první služby budou poskytovány až v roce 2014), bude údaje o určení polohy kdekoli na světě poskytovat celkem 30 družic. Díky nejmodernějším technologiím a interoperabilitě s ostatními systémy GNSS (jako je třeba americký GPS) bude Galileo zajišťovat mnohem přesnější určení místa než ostatní služby, které jsou v současné době k dispozici.

Možných využití English (en) systému Galileo je několik. Patří k nim například:

 • řízení dopravy
 • záchranné operace
 • zemědělství
 • civilní ochrana
 • časová razítka a časová synchronizace.

Očekává se, že evropské investice do programu Galileo se Unii vrátí v podobě nových tržních příležitostí a pracovních míst v odvětví přijímačů a aplikací.

Partnery v rámci programu Galileo jsou:

 • Evropská kosmická agentura English – design, vývoj, veřejné zakázky a schvalování. ESA spolufinancovala fázi formulace, vývoje a ověření programu Galileo na oběžné dráze.
 • Evropská komise – řízení a úplné financování fáze vedoucí k plné provozní kapacitě.
 • Agentura pro evropský GNSS English (GSA) – provoz poté, co bude systém dokončen.

EGNOS

Evropská služba pro pokrytí geostacionární navigací English (en) je systém, který zvyšuje kvalitu stávajících družicových navigačních systémů (jako je třeba americký GPS) a zlepšuje jejich přesnost z přibližně 10 metrů na asi 2 metry. Zasílá také varování v případě selhání systému.

Jedná se o první evropský projekt v oblasti družicové navigace. EGNOS je již v provozu na mnoha evropských letištích, kde umožňuje přesné sestupy s horizontálním a vertikálním naváděním, a to za zlomek ceny Systému pro přesné přiblížení a přistání (ILS).

Průzkum vesmíru

Evropská komise navrhla posílit spolupráci s Mezinárodní vesmírnou stanicí a vytvořit mezinárodní platformu k určení těch oblastí průzkumu vesmíru, kde by se dalo využít mezinárodní spolupráce.

Výzkum

Projekty výzkumu vesmíru financované EU se zabývají způsoby, jak zajistit udržitelný rozvoj (například monitorováním provádění Kjótského protokolu) a zvýšit bezpečnost prostřednictvím technologií pro hraniční kontroly a řešení krizí.

Spolupráce

Rozsah vesmírných projektů většině zemí neumožňuje, aby na nich pracovaly samostatně. Jednotlivé státy musí své technologické a finanční kapacity spojit. Evropská unie pořádá tzv. „dialogy o otázkách vesmíru“ se strategickými partnery, jako jsou Spojené státy americké a Rusko, a také úzce spolupracuje s  Evropskou kosmickou agenturou English.

Začátek stránky

Začátek stránky


Video


KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?