Навигационна пътека

Космос


В редица области нашето общество разчита на космически системи или космически технологии – от телекомуникациите и телевизията до прогнозата за времето и световните финансови системи.

Акцентите в европейската космическа политика са:

 • системата за наблюдение на Земята Коперник и навигационните спътникови системи Галилео/Европейска геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS),
 • изследване на Космоса,
 • подпомагане на включването на европейските компании в космическата индустрия.

Коперник – наблюдение на околната среда

Коперник English е набор от сложни системи, които събират данни за Земята чрез спътници и сензори на земната повърхност, в небето и морето. Това осигурява на изготвящите политики, предприятията и хората актуална и надеждна информация за това как се променят планетата и нейният климат.

Художествено изображение на спътника Sentinel-2 над Земята

Спътникът Коперник, известен още като Sentinel-2, ще предоставя изображения с висока резолюция на растителното, почвеното и водното покритие, вътрешните водни пътища и крайбрежните райони.

Тази информация се използва за много цели, включително:

 • градоустройствено планиране,
 • устойчиво развитие,
 • опазване на природата,
 • земеделие и горско стопанство,
 • здравеопазване,
 • управление на извънредни ситуации,
 • транспорт,
 • туризъм.

Европейската комисия координира и ръководи работата на „Коперник“. За спътниковата инфраструктура отговорност носи Европейската космическа агенция English, а сензорите се разработват от Европейската агенция за околната среда English и отделните страни от ЕС.

Галилео - услуга за глобално позициониране

Галилео English (en) е европейска програма за глобална навигационна спътникова система. За разлика от американския и руския си аналози, „Галилео“ е и ще остане под контрола на гражданските, а не на военните власти.

Земята, заобиколена от спътници в орбита © ESA–J. Huart

Европейската навигационна спътникова система „Галилео“ предоставя отличаващи се с висока точност данни за глобално позициониране за граждански цели.

Когато системата заработи с пълния си капацитет (доста преди 2020 г., въпреки че първоначалните услуги ще бъдат достъпни през 2014 г.), 30 сателита ще предоставят данни за глобално позициониране. Нейните най-съвременни технологии и оперативна съвместимост с други глобални навигационни спътникови системи (като американската GPS) ще осигурят много по-точно позициониране от достъпното в момента.

Потенциалните приложения English (en) на „Галилео“ са много. Примерите включват:

 • управлние на движението и транспорта,
 • спасителни операции,
 • селско стопанство,
 • гражданска защита,
 • времеви печати и синхронизация на времето.

Очаква се инвестициите на ЕС в „Галилео“ да се изплатят под формата на нови пазарни възможности и работни места в сектора на приемниците и приложенията.

Партньори в програмата „Галилео“ са:

 • Европейската космическа агенция English - проектиране, разработване, обществени поръчки и валидиране. Тя съфинансира фазите по определяне, разработване и валидиране в орбита на програмата „Галилео“.
 • Европейската комисия – управление и пълно финансиране на фазата, водеща до пълен работен капацитет
 • Европейската агенция за ГНСС English (GSA) - функциониране, когато системата е готова.

EGNOS

Европейската геостационарна служба за навигационно покритие English (en) представлява система, която повишава качеството на съществуващите спътникови навигационни системи (като американската GPS), подобрявайки тяхната точност от около 10 метра до около 2 метра. Тя също така изпраща предупреждения при проблеми в системата.

Това е първото начинание на Европа в областта на спътниковата навигация. EGNOS вече работи на много европейски летища, като прави възможни точните заходи при хоризонтална и вертикална навигация, при това само за част от цената на система за кацане по прибори (ILS).

Изследване на Космоса

Европейската комисия предложи по-тясно сътрудничество с международната космическа станция и основаване на международна платформа за откриване на области от изследването на космоса, подходящи за международно сътрудничество.

Изследователска дейност

В рамките на финансирани от ЕС проекти за космически изследвания се проучват начини за гарантиране на устойчиво развитие – например като се следи изпълнението на мерките по Протокола от Киото – и за повишаване на сигурността чрез технологии за гранични проверки и управление на кризи.

Силата в цифри

Самите мащаби на космическите проекти правят невъзможно самостоятелното им разработване от повечето държави. Отделните страни трябва да обединят технологичните и финансовите си ресурси. ЕС провежда „космически диалози“ със стратегически партньори като САЩ и Русия с оглед на засилване на взаимоотношенията и работи в тясно сътрудничество с Европейската космическа агенция English.

Нагоре

Нагоре


Видео


Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?