You are here:

Космическо пространство

В редица области нашето общество разчита на космически системи или космически технологии — от телекомуникациите и телевизията до прогнозата за времето и световните финансови системи.

Големите мащаби на космическите проекти правят невъзможно самостоятелното им разработване от повечето държави. Затова европейските страни обединиха технологичните и финансовите си ресурси, за да управляват космическата политика чрез Европейската комисия в сътрудничество с Европейската космическа агенция Избор на превод за предходната връзка   English (en) (междуправителствена агенция, в която участват 20 европейски страни).

Европейската космическа политика има 4 основни направления:

 • „Коперник“ — система за наблюдение на Земята
 • „Галилео“/EGNOS — програми за спътникова навигация
 • изследване на космическото пространство
 • научни изследвания в областта на космическото пространство

„Коперник“ — наблюдение на Земята

„Коперник“ е най-амбициозната досега гражданска програма за наблюдение на Земята.

Тя включва набор от сложни системи, които събират данни за Земята чрез спътници и сензори върху земната повърхност, в небето и в морето.

Програмата ще осигурява на създателите на политики, предприятията и обществеността актуална и надеждна информация за това как се променят планетата и нейният климат. Тези данни ще помогнат да се предвидят бъдещите тенденции в областта на климата.

Данните от „Коперник“ имат и много други приложения, включително в следните области:

 • градоустройство,
 • опазване на природата,
 • селско и горско стопанство,
 • здравеопазване,
 • реакция при бедствия,
 • транспорт,
 • туризъм.

Европейската комисия координира и ръководи работата на „Коперник“. Спътниковата инфраструктура се управлява от Европейската космическа агенция Избор на превод за предходната връзка   English (en) , а сензорите се разработват от Европейската агенция за околната среда и отделните страни от ЕС.

Агенцията за спътникови метеорологични данни EUMETSAT Избор на превод за предходната връзка   English (en) също така ще оказва оперативна помощ за услугите на „Коперник“ по отношение на морската среда, атмосферата и изменението на климата.

„Галилео“ — спътникова навигация

„Галилео“ е глобалната навигационна спътникова система на ЕС. Това е европейският аналог на американската система за глобално позициониране (GPS) и на руската ГЛОНАСС.

„Галилео“ е първата навигационна спътникова система с гражданско управление. Тя ще бъде съвместима с американската и руската система, но ще е независима от тях.

С позициониране в реално време с точност до 1 метър или по-малко, системата „Галилео“ ще бъде много по-точна от GPS.

В мрежата, която ще бъде завършена до 2020 г., ще има 30 спътника (включително 6 резервни спътника в готовност). Предоставянето на услуги чрез „Галилео“ ще започне през 2016 г.

Потенциалните приложения на „Галилео“ са много и разнообразни, включително:

 • управление на движението и транспорта,
 • спасителни операции,
 • селско стопанство,
 • гражданска защита,
 • времеви печати и синхронизация на времето.

Очаква се инвестициите на ЕС в „Галилео“ да доведат до създаване на нови пазарни възможности и работни места в сектора на приемниците на спътникови сигнали и приложенията, базирани на спътниковата система.

Партньорите по програмата „Галилео“ са:

 • Европейската комисия — ръководи и изцяло финансира програмата
 • Европейската космическа агенция Избор на превод за предходната връзка   English (en) — проектиране, разработване, обществени поръчки и валидиране. Тя съфинансира етапите по определяне, разработване и валидиране в орбита на програмата „Галилео“.
 • Европейската агенция за глобална навигационна спътникова система Избор на превод за предходната връзка   English (en) (GSA) — ще отговаря за експлоатацията, когато системата е готова

EGNOS — повишаване на точността на спътниковата система

EGNOS е европейска спътникова система, с която точността на GPS се повишава до 2 метра (95 %) в сравнение с обичайната точност на GPS, която е до 10 метра. Тя също така предупреждава потребителите за проблеми с GPS сигналите. Тази система бе предшественикът на програмата „Галилео“.

EGNOS използва 3 спътника за коригиране на грешки на GPS и предоставя по-точни данни за позициониране.

За разлика от „Галилео“ EGNOS е европейска (а не глобална) система и зависи от GPS.

Това е съвместен проект на Европейската комисия, Европейската космическа агенция Избор на превод за предходната връзка   English (en) и Евроконтрол Избор на превод за предходната връзка   English (en) (европейската организация за контрол на въздушното движение).

Примери за приложения на EGNOS:

 • въздухоплаване — по-добра навигация, дава възможност за по-ефективни маршрути;
 • издирвателни и спасителни операции — улеснява се приземяването на хеликоптери при трудни условия;
 • контрол на движението — намалява се времето за реакция при извънредни ситуации;
 • железопътен транспорт — проследява се точното местоположение на влакове;
 • прецизно земеделие — виртуални заграждения, установяване на плодовитостта на кравите.

Изследване на космическото пространство

Изследването на космическото пространство е двигател на технологичните иновации и научните открития в области като рециклиране, здравеопазване, биотехнологии, управление на енергията и мониторинг на околната среда.

Тъй като космическите програми изискват много средства, международното сътрудничество е изключително важно.

ЕС участва активно в международни дискусии за сътрудничеството в изследването на космическото пространство, най-вече със САЩ, Русия и Китай.

Той участва в Международния форум за изследване на космическото пространство (ISEF) — поредица от срещи на министерско равнище по въпросите на международната координация и сътрудничеството в изследването на космическото пространство.

Научни изследвания

ЕС се стреми да развива конкурентоспособна, независима и глобална европейска космическа индустрия.

Укрепването на европейския космически сектор чрез засилване на космическите изследвания и иновациите е жизненоважно, ако Европа иска да запази и поддържа достъпа си до космическото пространство и операциите си в него.

Финансиране за космически изследвания е достъпно чрез програмата „Хоризонт 2020“ Избор на превод за предходната връзка   English (en) , в рамките на работната програма Водещи позиции при базовите и промишлените технологии Избор на превод за предходната връзка   English (en) (LEIT) (13,5 млрд. евро).

Области на финансиране:

 • приложения на спътниковата навигация — „Галилео“
 • наблюдение на Земята
 • опазване на европейските активи във и от космическото пространство
 • конкурентоспособност на европейския космически сектор: технологии и наука
 • инструмент за МСП (специална помощ за малки и средни предприятия)