Космическо пространство


В редица области нашето общество разчита на космически системи или космически технологии – от телекомуникациите и телевизията до прогнозата за времето и световните финансови системи.

Самите мащаби на космическите проекти правят невъзможно самостоятелното им разработване от повечето държави. Затова европейските страни обединиха технологичните и финансовите си ресурси, за да провеждат космическа политика чрез Европейската комисия в сътрудничество с Европейската космическа агенция English (междуправителствена агенция, в която участват 20 европейски страни).

Европейската космическа политика има 3 основни направления:

 • системата за наблюдение на Земята Коперник и системите за спътникова навигация Галилео/EGNOS
 • изследване на космическото пространство,
 • помощ за европейските компании да се включат в космическата индустрия и да постигнат високи резултати.

„Коперник“ – наблюдение на околната среда

Коперник English (en) е набор от сложни системи, които събират данни за Земята чрез спътници и сензори на земната повърхност, в небето и в морето. Това осигурява на създателите на политики, предприятията и хората актуална и надеждна информация за това как се променят планетата и нейният климат.

Художествено изображение на спътника Sentinel-2 над Земята

Спътникът „Коперник“, известен още като Sentinel-2, ще предоставя изображения с висока резолюция на растителната, почвената и водната покривка, на вътрешните водни пътища и крайбрежните райони.

Тази информация се използва за много цели, включително:

 • градоустройствено планиране,
 • опазване на природата,
 • селско и горско стопанство,
 • здравеопазване,
 • управление на извънредни ситуации,
 • транспорт,
 • туризъм.

Европейската комисия координира и ръководи работата на „Коперник“. Спътниковата инфраструктура се управлява от Европейската космическа агенция English, а сензорите се разработват от Европейската агенция за околната среда и отделните страни от ЕС.

„Галилео“ — услуга за глобално позициониране

Галилео English (en) е европейска програма за глобална навигационна спътникова система. За разлика от американските и руските системи, „Галилео“ е и ще остане под контрола на гражданските, а не на военните власти.

Земята, заобиколена от спътници в орбита © ESA–J. Huart

Европейската навигационна спътникова система „Галилео“ предоставя отличаващи се с висока точност данни за глобално позициониране за граждански цели.

Когато системата заработи с пълния си капацитет, 30 спътника (включително 6 резервни) ще предоставят данни с висока точност за глобално позициониране за граждански цели в цяла Европа. Нейните най-съвременни технологии и оперативна съвместимост с други глобални навигационни спътникови системи ще осигурят много по-точно позициониране от достъпното в момента.

През 2013 г. бе отбелязан изключително важен момент за програмата „Галилео“, когато за пръв път с помощта само на сигнали от „Галилео“ бе извършено определяне на географско местоположение. С разполагането на повече спътници „Галилео“ ще започне да предоставя различни услуги (в момента се очаква това да стане в началото на 2015 г.).

Потенциалните приложения English (en) на „Галилео“ са много и разнообразни, включително:

 • управление на движението и транспорта,
 • спасителни операции,
 • земеделие,
 • гражданска защита,
 • времеви печати и синхронизация на времето.

Очаква се инвестициите на ЕС в „Галилео“ да се изплатят под формата на нови пазарни възможности и работни места в сектора на приемниците на сателитни сигнали и приложенията, базирани на спътниковата система.

Партньори в програмата „Галилео“ са:

 • Европейската комисия – управлява и финансира изцяло фазата, водеща до пълен работен капацитет
 • Европейската космическа агенция English — проектиране, разработване, обществени поръчки и валидиране. Тя съфинансира фазите по определяне, разработване и валидиране в орбита на програмата „Галилео“.
 • Европейската агенция за ГНСС English (GSA) — ще отговаря за експлоатацията, когато системата е готова

EGNOS — повишаване на точността на спътниковата система

Европейската геостационарна система за навигационно покритие English (en) (EGNOS) представлява система, която повишава качеството на съществуващите спътникови навигационни системи (като американската GPS), подобрявайки тяхната точност от около 10 метра до около 2 метра. Тя също така изпраща предупреждения при проблеми в системата.

През 2014 г. от европейския космодрум в Куру English бе изстрелян спътник за замяна, което гарантира непрекъснатостта на работата на EGNOS през следващите 12 години и демонстрира ангажимента на Европа по отношение на поддържането на висококачествени спътникови навигационни системи.

Изследване на космическото пространство

Изследването на космическото пространство е двигател за иновации, технологично развитие и научно знание. Тъй като подобни програми надхвърлят възможностите на повечето отделни страни, международното сътрудничество е наложително.

Затова Европейската комисия участва активно — от името на всички страни от ЕС — в международните дискусии относно сътрудничеството в областта на изследването на космическото пространство, особено със стратегически партньори като Русия и Китай.

Научни изследвания

Целта на финансираните от ЕС проекти за космически изследвания е повишаване на конкурентоспособността на на европейската промишленост и наука. Част от финансирането се предоставя по линия на водещата изследователска програма на ЕС Хоризонт 2020 English. Тази помощ е много важна за текущото развитие на космическия сектор, и по-специално:

 • за насърчаване на изследователите в публичния и частния сектор да полагат повече усилия и да увеличат инвестициите в космическия сектор;
 • за да се подпомогне поддържането на конкурентоспособна космическа индустрия (включваща производители, доставчици на услуги и оператори);
 • за предоставяне на подходящи услуги и инфраструктура, необходими за разработване и използване на нови технологии.

Нагоре

Предприятия

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореПомогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?