Sysselsättning och socialpolitik


EU strävar efter att skapa fler och bättre jobb för ett dynamiskt och kunskapsbaserat samhälle. Därför krävs investeringar i utbildning, forskning och sysselsättningsåtgärder så att vi kan följa med i utvecklingen och lotsa EU genom den ekonomiska krisen.

EU och medlemsländerna ansvarar gemensamt för politiken inom sysselsättning, sociala frågor och inkludering. EU:s uppgift är att

  • samordna och övervaka ländernas åtgärder
  • främja utbyte av goda lösningar när det gäller t.ex. sysselsättning, fattigdom och social utestängning och pensioner
  • anta lagar om t.ex. rättigheter i arbetslivet och samordningen av de sociala trygghetssystemen, och se till att lagarna följs.

Fler och bättre jobb

Europa 2020-strategin för tillväxt och den europeiska sysselsättningsstrategin ska

  • skapa nya jobb
  • få arbetsmarknaden att fungera bättre
  • övervaka sysselsättningspolitiken i EU-länderna.
Kvinna på väg in i ett jobbcentrum – © EU

Ung kvinna på Manpowers bemanningskontor i Aten

Följande initiativ ska bidra till målen:

Rättigheter i arbetslivet

EU har bidragit till att stärka arbetstagarnas rättigheter. Det finns nu EU-regler om bland annat arbetstider, arbetsmiljö och ersättning för arbetsskador.

EU samarbetar med bland annat arbetsgivare och fackföreningar för att se till att lagarna är ändamålsenliga och löser de viktigaste frågorna.

Social trygghet och inkludering

EU främjar social trygghet och inkludering genom att samordna och stödja EU-ländernas systemreformer och investeringar i människor inom utbildning, barnomsorg, hälso- och sjukvård, hjälp med att söka arbete och rehabilitering. Det finns också EU-bidrag att söka.

Kvinna som häller upp soppa i en skål – © EU

Utdelning av mat till fattiga

Bo och arbeta utomlands

EU och medlemsländerna vill göra det lättare att bo och arbeta utomlands. Ett sätt är att samordna ländernas sociala trygghetssystem så att arbetstagarna kan få pension och sociala förmåner även om de jobbar i olika EU-länder.

EU-program

Det här är de viktigaste finansieringsprogrammen för sysselsättning och socialpolitik:

EU-länderna ansvarar i första hand själva för sin sysselsättnings- och socialpolitik. EU-programmen ska bara stödja och komplettera ländernas insatser.

Till början

Sysselsättning och socialpolitik

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Facebook

  • Ett socialt EuropaEnglish (en)

Twitter

  • Ett socialt EuropaEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?