Zaposlovanje in socialne zadeve


Evropa si prizadeva ustvariti nova in kakovostnejša delovna mesta, ki jih zahteva dinamična družba, temelječa na znanju. Zato so nujne naložbe v politike na področju izobraževanja, znanosti in zaposlovanja, da se bo EU lahko odzvala na hitre spremembe in izšla iz gospodarske krize.

Zaposlovanje, socialna vprašanja in socialna vključenost so v skupni pristojnosti Evropske unije in držav članic. Evropska unija:

  • usklajuje in spremlja politike držav članic,
  • razširja najboljše prakse pri zaposlovanju, odpravljanju revščine in socialne izključenosti ter pokojninskih sistemih,
  • pripravlja zakonodajo in spremlja njeno izvajanje, zlasti glede pravic iz dela in uskladitve sistemov socialne varnosti.

Nova in boljša delovna mesta

Evropska strategija zaposlovanja v skladu s strategijo gospodarske rasti Evropa 2020 spodbuja:

  • odpiranje novih delovnih mest,
  • poživitev in uravnoteženost trga dela,
  • spremljanje politik zaposlovanja v državah EU.
Ženska vstopa v agencijo za posredovanje dela © EU

Mlada ženska pred agencijo za posredovanje dela Manpower v Atenah

Pri tem uporablja naslednje pobude:

Pravice iz dela

Evropska unija je veliko dosegla pri varstvu delavskih pravic. Zakonodaja EU omejuje število delovnih ur, predpisuje varne delovne razmere in zagotavlja nadomestilo za poškodbe pri delu.

Evropska unija si v sodelovanju z različnimi partnerji, tudi delodajalci in sindikati, prizadeva, da bi ti predpisi učinkovito reševali najpomembnejša vprašanja.

Socialna zaščita in vključevanje

Evropska unija uveljavlja socialno zaščito in vključenost z zagotavljanjem in usklajevanjem finančnih sredstev, s katerimi podpira prizadevanja držav članic za reforme svojih sistemov in naložbe v ljudi, in sicer na različnih področjih – izobraževanje, otroško varstvo, zdravstveno varstvo, usposabljanje, pomoč pri iskanju zaposlitve, rehabilitacija.

Ženska naliva juho v skledo © EU

Razdeljevanje hrane revnim prebivalcem

Življenje in delo v tujini

Evropska unija in države članice so v želji, olajšati ljudem življenje in delo v tujini, uskladile sisteme socialne varnosti držav EU in prebivalcem omogočile, da prejemajo pokojnino in socialna nadomestila, tudi kadar se zaposlijo v drugi državi EU.

Programi financiranja EU

Glavni programi financiranja zaposlitvene in socialne politike so:

Politika zaposlovanja in socialna politika sta v nacionalni pristojnosti. Evropska unija s finančnimi sredstvi zgolj podpira in dopolnjuje prizadevanja držav EU.

Na vrh

Zaposlovanje in socialne zadeve

Rokopis je bil posodobljen november 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhOstanite povezani

Facebook

  • Socialna EvropaEnglish (en)

Twitter

  • Socialna EvropaEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?