Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale


Europa trebuie să creeze locuri de muncă mai multe și mai bune, în măsură să răspundă nevoilor unei societăți dinamice, bazate pe cunoaștere. Pentru aceasta, este necesar să se investească în știință și educație și în politicile privind ocuparea forței de muncă, astfel încât UE să țină pasul cu schimbările și să depășească perioada de criză economică.

UE și guvernele statelor membre răspund împreună de politica în domeniul ocupării forței de muncă, al afacerilor sociale și al incluziunii sociale. UE:

  • coordonează și monitorizează politicile naționale
  • promovează schimbul de bune practici în domenii precum ocuparea forței de muncă, pensiile, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale
  • elaborează acte legislative și monitorizează punerea în aplicare a acestora în domenii precum drepturile la locul de muncă și coordonarea sistemelor de securitate socială.

Locuri de muncă mai multe și mai bune

În baza Strategiei Europa 2020, Strategia europeană pentru ocuparea forței de muncă încurajează măsurile care vizează:

  • crearea de noi locuri de muncă
  • dinamizarea și echilibrarea piețelor muncii
  • monitorizarea, împreună cu țările UE, a politicilor de ocupare a forței de muncă
Femeie la un oficiu de șomaj - © UE

Tânără la Oficiul forțelor de muncă din Atena

prin intermediul următoarelor inițiative:

Drepturile la locul de muncă

UE a făcut progrese importante în domeniul drepturilor lucrătorilor. Normele europene stabilesc, de exemplu, limite pentru programul de lucru, prevăd condiții de muncă mai sigure și garantează obținerea de compensații în cazul accidentelor de muncă.

UE colaborează cu un număr important de parteneri, inclusiv angajatori și sindicate, pentru a se asigura că normele stabilite la nivel european acoperă aspectele cele mai importante.

Protecția și incluziunea socială

UE militează în favoarea protecției și incluziunii sociale prin măsuri de coordonare, de promovare și de finanțare a eforturilor pe care le depun statele membre pentru a investi în oameni (în domenii precum educația, îngrijirea copilului, asistența medicală, formarea, asistența pentru căutarea unui loc de muncă și măsurile de reabilitare) și pentru a-și reforma sistemele.

Femeie punând supă într-un bol– © UE

Hrană distribuită săracilor

Viața și munca în străinătate

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care trăiesc și muncesc în străinătate, UE și statele membre colaborează pentru a coordona sistemele de securitate socială și pentru a le permite lucrătorilor să-și obțină pensiile și prestațiile de securitate socială chiar și atunci când își schimbă locul de muncă sau își desfășoară activitatea în mai multe țări membre.

Programe de finanțare europeană

Principalele programe care sprijină ocuparea forței de muncă și politica socială sunt:

Răspunderea în domeniul politicii sociale și al ocupării forței de muncă le revine în primul rând statelor membre. Finanțarea europeană este menită să sprijine eforturile naționale și să vină în completarea acestora.

Începutul paginii

Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Începutul paginiiRămâi conectat

Facebook

  • Europa socialăEnglish (en)

Twitter

  • Europa socialăEnglish (en)

Începutul paginii

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: