Zatrudnienie i sprawy społeczne


Europa pragnie stworzyć więcej lepszych miejsc pracy, których potrzebuje dynamiczne społeczeństwo oparte na wiedzy. Wymaga to inwestycji w edukację, naukę i politykę zatrudnienia służącą dotrzymywaniu tempa zmianom i przeprowadzeniu UE przez kryzys gospodarczy.

UE i rządy państw członkowskich wspólnie odpowiadają za politykę w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. Unia Europejska:

  • koordynuje i monitoruje strategie krajowe
  • promuje wymianę najlepszych praktyk w takich obszarach, jak zatrudnienie, walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz emerytury i renty
  • ustanawia przepisy i monitoruje ich wdrażanie w dziedzinach takich jak prawa w pracy i koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Lepsze i liczniejsze miejsca pracy

Zgodnie ze strategią na rzecz zatrudnienia „Europa 2020”europejska strategia zatrudnienia zachęca do podejmowania wysiłków mających na celu:

  • tworzenie miejsc pracy
  • ożywienie i lepsze zrównoważenie rynków pracy
  • monitorowanie strategii zatrudnienia w krajach UE.
Kobieta wchodząca do urzędu pośrednictwa pracy - © UE

Młoda kobieta w biurze pośrednictwa pracy w Atenach

Osiągnięcie tych celów mają umożliwić następujące inicjatywy:

Prawa pracowników

Wpływ UE w dziedzinie praw pracowników jest znaczący. Na przykład istnieją obecnie przepisy UE ograniczające wymiar czasu pracy, podnoszące poziom bezpieczeństwa pracy i zapewniające odszkodowanie za obrażenia odniesione przy pracy.

UE współpracuje z wieloma partnerami, w tym pracodawcami i związkami zawodowymi, aby zagwarantować, że przepisy te są skuteczną odpowiedzią na najważniejsze problemy.

Ochrona socjalna i włączenie społeczne

UE działa na rzecz popularyzowania ochrony socjalnej i włączenia społecznego poprzez koordynowanie, promowanie i przydzielanie finansowania na wsparcie wysiłków państw członkowskich na rzecz zreformowania swoich systemów oraz inwestowania w ludzi w takich dziedzinach jak edukacja, opieka nad dziećmi, opieka zdrowotna, szkolenia, pomoc poszukiwaniu pracy oraz rehabilitacja.

Kobieta nalewająca zupę do talerza – © UE

Rozdawanie żywności ubogim

Pobyt i praca za granicą

UE wraz z państwami członkowskimi stara się ułatwić Europejczykom zamieszkanie w innym kraju i podjęcie tam pracy. Służy temu koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w całej UE i umożliwienie pracownikom otrzymywania świadczeń emerytalnych i socjalnych nawet w przypadku pracy w różnych krajach UE.

Programy udostępniające wsparcie finansowe

Główne programy UE w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej to:

Polityka społeczna i zatrudnienia leży przede wszystkim w gestii rządów państw członkowskich. Fundusze UE w tej dziedzinie mają na celu jedynie wspieranie i uzupełnianie działań krajowych.

Początek strony

Zatrudnienie i sprawy społeczne

Tekst zaktualizowano w listopad 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyBądźmy w kontakcie

Facebook

  • Europejska polityka społecznaEnglish (en)

Twitter

  • Europejska polityka społecznaEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?