Werkgelegenheid en sociale zaken


Europa wil meer en betere banen scheppen, banen die nodig zijn in onze dynamische kennismaatschappij. Daarvoor moet worden geïnvesteerd in een onderwijs-, wetenschaps- en werkgelegenheidsbeleid dat het tempo van de veranderingen bijhoudt om de EU door de crisis te loodsen.

De EU en de nationale regeringen zijn samen verantwoordelijk voor het beleid op het vlak van werkgelegenheid, sociale zaken en sociale integratie. De EU:

  • coördineert en ziet toe op het nationaal beleid terzake
  • bevordert de uitwisseling van goede praktijken op gebieden zoals werkgelegenheid, bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, en pensioenen
  • stelt wetgeving vast en ziet toe op de handhaving daarvan op terreinen zoals rechten op het werk en coördinatie van de sociale zekerheid.

Meer en betere banen

Overeenkomstig de groeistrategie Europa 2020 stimuleert het Europees werkgelegenheidsbeleid maatregelen om:

  • banen te scheppen
  • de arbeidsmarkt gezonder en gebalanceerder te maken
  • het werkgelegenheidsbeleid met de EU-landen af te stemmen
Vrouw die uitzendbureau binnengaat - © EU

Jonge vrouw bij een kantoor van Manpower in Athene

door middel van:

Uw rechten op het werk

De EU heeft al veel bereikt op het gebied van werknemersrechten. Zo zijn er grenzen gesteld aan de duur van de werkweek, zijn de arbeidsomstandigheden verbeterd en heeft de werknemer recht op schadevergoeding bij arbeidsongevallen gekregen.

De EU werkt samen met allerlei partners, zoals werkgeversorganisaties en vakbonden, om te zorgen dat er wettelijke regels komen voor de belangrijkste problemen.

Sociale bescherming en integratie

De EU promoot maatschappelijke bescherming en integratie door het coördineren, bevorderen en financieren van maatregelen door EU-landen om te investeren in mensen. Dat kan door onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, opleiding, arbeidsbegeleiding en revalidatie. De landen krijgen ook steun bij hervormingen.

Vrouw schept soep in een kom – © EU

Voedselbedeling aan de meest behoeftigen

Wonen en werken in het buitenland

De EU en de EU-landen proberen het de mensen makkelijker te maken om in het buitenland te gaan wonen en werken. Daartoe coördineren zij de sociale zekerheid tussen de verschillende EU-landen en zorgen zij ervoor dat werknemers ook hun pensioen of uitkering ontvangen als ze in verschillende EU-landen hebben gewoond of gewerkt.

EU-financieringsprogramma's

De belangrijkste programma's voor werkgelegenheid en sociaal beleid zijn:

Voor het werkgelegenheids- en sociaal beleid zijn in eerste instantie de nationale overheden verantwoordelijk. De EU-bijdrage op dit gebied dient alleen om hun activiteiten aan te vullen en te ondersteunen.

Naar boven

Werkgelegenheid en sociale zaken

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenBlijf in contact

Facebook

  • Sociaal EuropaEnglish (en)

Twitter

  • Sociaal EuropaEnglish (en)

Naar boven

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?