Užimtumas ir socialiniai reikalai


Europa siekia kurti daugiau ir geresnių darbo vietų, kurių reikia dinamiškai žinių visuomenei. Todėl būtina investuoti į švietimo, mokslo ir užimtumo politiką, kuria atsižvelgiama į pokyčius ir padedama Europos Sąjungai įveikti ekonomikos krizę.

ES ir nacionalinės vyriausybės kartu atsakingos už užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties sričių politiką. Europos Sąjunga:

  • koordinuoja ir stebi nacionalinę politiką,
  • skatina dalytis patirtimi užimtumo, skurdo, socialinės atskirties, pensijų ir kitose srityse,
  • rengia teisės aktus ir stebi jų įgyvendinimą tokiose srityse kaip darbuotojų teisės ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimas.

Daugiau ir geresnių darbo vietų

Remiantis ekonomikos augimo strategija „Europa 2020“, Europos užimtumo strategijoje raginama imtis veiksmų:

  • kurti darbo vietas,
  • siekti didesnio aktyvumo ir geresnės pusiausvyros darbo rinkose,
  • drauge su ES šalimis stebėti užimtumo politiką.
Moteris eina į įdarbinimo centrą © ES

Jauna moteris prie įdarbinimo tarnybos Atėnuose

Vykdomos šios iniciatyvos:

Darbuotojų teisės

ES pasiekė realių laimėjimų darbuotojų teisių srityje. Pavyzdžiui, dabar taikomi ES teisės aktai, kuriais ribojamas darbo valandų skaičius, užtikrinamos saugesnės darbo sąlygos ir kompensacija susižalojus darbe.

ES dirba su įvairiausiais partneriais – darbdaviais, profesinėmis sąjungomis ir kt. – siekdama užtikrinti, kad šiais teisės aktais būtų veiksmingai sprendžiami svarbiausi klausimai.

Socialinė apsauga ir įtrauktis

ES skatina gerinti socialinę apsaugą ir įtrauktį koordinuodama, propaguodama ir finansiškai remdama valstybių narių pastangas investuoti į žmones: į švietimą, vaikų priežiūrą, sveikatos priežiūrą, mokymą, pagalbą ieškant darbo ir reabilitaciją, ir pastangas reformuoti savo sistemas.

Moteris pila sriubą į dubenėlį © ES

Maisto dalijimas skurstantiems žmonėms

Gyvenimas ir darbas užsienyje

ES ir jos valstybės narės bendradarbiauja siekdamos pasirūpinti, kad gyventi ir dirbti užsienyje būtų paprasčiau. Kad taip būtų, koordinuojamos visų ES šalių socialinės apsaugos sistemos ir sudaromos sąlygos darbuotojams gauti pensijas bei socialinės apsaugos išmokas net tada, kai jie pakeičia darbą ir dirba kitose ES šalyse.

ES finansavimo programos

Pagrindinės užimtumo ir socialinės politikos programos:

Už užimtumo ir socialinę politiką visų pirma atsakingos nacionalinės vyriausybės. Šioje srityje ES finansavimu siekiama tik remti ir papildyti jų pastangas.

Į puslapio pradžią

Užimtumas ir socialiniai reikalai

Rankraštis atnaujintas 2014 m. novembris mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių


Į puslapio pradžiąPrisijunkite

Facebook

  • Socialinė EuropaEnglish (en)

Twitter

  • Socialinė EuropaEnglish (en)

Į puslapio pradžią

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?