Foglalkoztatás és szociális ügyek


Az Európai Unió arra törekszik, hogy minél több olyan színvonalas munkahelyet teremtsen, amelyre minden dinamikus, tudásalapú társadalomnak szüksége van. Ehhez be kell ruháznia az oktatásba, a tudományba és a foglalkoztatáspolitikába. Az EU csak így lesz képes arra, hogy lépést tartson a változásokkal, és kilábaljon a válságból.

A foglalkoztatás, a szociális ügyek és a társadalmi befogadás előmozdítása az EU és a tagállami kormányok közös feladata. Az EU:

  • összehangolja a tagállami szakpolitikákat, és figyelemmel kíséri a megvalósításukat;
  • elősegíti, hogy a tagállamok megosszák egymással a bevált módszereket a foglalkoztatás előmozdítása, a szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem, valamint a nyugdíjellátás terén;
  • jogszabályokat alkot – többek között a munkajogok és a szociális biztonsági rendszerek koordinációja területén–, és nyomon követi végrehajtásukat.

Bővülő és javuló foglalkoztatás

Az európai foglalkoztatási stratégia az Európa 2020 növekedési stratégiával összhangban a következő területeken szorgalmaz cselekvést:

  • munkahelyteremtés,
  • a munkaerőpiacok élénkítése, valamint a munkaerő-piaci kereslet és kínálat közötti aszimmetriák megszüntetése,
  • az EU-országok foglalkoztatáspolitikai intézkedéseinek figyelemmel kísérése.
Munkaközvetítő irodába besétáló nő – © EU

Fiatal nő a Manpower munkaerő-közvetítő cég athéni irodájában

A foglalkoztatási stratégia a fenti célok megvalósítását az alábbi kezdeményezések révén támogatja:

Munkajogok

Az EU számottevő előrehaladást ért el a munkavállalói jogok terén. Ma már például uniós jogszabályok korlátozzák a munkaórák számát, illetve gondoskodnak arról, hogy a munkakörülmények biztonságosabbak legyenek és a munkahelyi balesetet szenvedő dolgozók kártérítésben részesüljenek.

Az EU számos partnerrel (pl. munkáltatói szervezetekkel és szakszervezetekkel) együtt dolgozik annak érdekében, hogy az említett jogszabályok hatékonyan orvosolják a legfontosabb problémákat.

Szociális védelem és társadalmi befogadás

A szociális védelem és a társadalmi befogadás előmozdítása érdekében az EU összehangolja, segíti és pénzügyileg támogatja a tagállamok azon erőfeszítéseit, amelyek egyrészt az emberek jövőjébe történő befektetést célozzák az oktatás, a képzés, a gyermekgondozás, az egészségügy, illetve az álláshoz jutás támogatása és a társadalmi reintegráció terén, másrészt a szociális védelmi rendszereik megreformálására irányulnak.

Tányérba levest merő nő – © EU

Ételosztás a szegényeknek

Külföldi tartózkodás és munkavállalás

Az EU és tagállamai közösen törekednek arra, hogy az embereknek könnyebb legyen más tagállamokban letelepedniük és dolgozniuk. Ennek érdekében a tagállamok összehangolják a szociális biztonsági rendszereiket, és lehetővé teszik a munkavállalóknak, hogy akkor is megkapják nyugdíjukat és szociális biztonsági ellátásaikat, ha munkahelyet változtatnak, és egy másik uniós országban dolgoznak tovább.

Uniós finanszírozási programok

A foglalkoztatási és szociális politika főbb programjai az alábbiak:

A foglalkoztatási és szociális politikákért elsősorban a tagállami kormányok felelősek. Az uniós finanszírozás ezen a téren kizárólag arra hivatott, hogy támogassa és kiegészítse a tagállami erőfeszítéseket.

Az oldal tetejére

Foglalkoztatási és szociális politika

A kézirat frissítve: 2014. november

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.


Az oldal tetejéreMaradj kapcsolatban

Facebook

  • Szociális EurópaEnglish (en)

Twitter

  • Szociális EurópaEnglish (en)

Az oldal tetejére

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?